P - Z

Phrasal Verbs P-Z

 

P

to pan out
okazać się (szczególnie gdy mowa o pomyślnym zakonczeniu)
The management didn't think the changes would bring good results, but they did pan out eventually.

to pay off
opłacać się

You might think it's a crazy investment, but I believe that eventually it will pay off.

to peter out
tracić parę, spuszczać z tonu

Now, that the economy has petered out even more, we're going to see another wave of emigration.

Teraz, kiedy gospodarka jeszcze bardziej spuściła z tonu, zaobserwujemy kolejną falę emigracji.

to phase out
stopniowo wycofać z produkcji, lub użycia
For the next three weeks we will be phasing out the old office equipment in all of our departments.

to pick on (someone)
drażnic się z kimś, robić sobie z kogoś żarty, przyczepiać się do kogoś
In every school there is a student that everybody wants to pick on.

to pine away
usychać z tęsknoty
It has been seven months since Wesley's wife died, but the poor guy is still having nightmares and pining away for her.
Minęło siedem miesięcy od śmierci żony Wesleya, ale ten biedak wciąż ma koszmary senne i usycha z tęsknoty.

to pitch in
1. rozpocząć pracę 2. udzielić się we wspólnym przedsięwzięciu
All right, it's 8:15, we'd better pitch in if we want to finish by one.
Our fund-raiser would be a lot more successful if all the club members pitched in.

to play down
minimalizować, umniejszać
In my opinion, the coach played down the importance of defensive strategy and that's why we lost.

to pore over
czytać uważnie
Paul spent all night poring over his notes and preparing his speech.

to prop up (against)
oprzeć (o)

- What do you want me to do with this board? Should I just prop it up against the wall?
- Lay it flat on the floor, if you don't mind. Thanks!

to psych (someone) out
to psyche (someone) out

deprymować, zastraszyć (kogoś)

If you're going to face this company in court, be prepared that they will try to psych you out from day one.
Jeżeli masz zamiar stawić czoła tej firmie w sądzie, przygotuj się na to, że będą próbowali cię zastraszyć od pierwszego dnia.

to pull in - dojechać do celu (samochodem)
- It's almost eight o'clock. Gene should be here by now.
- I think he just pulled in. Let me look out the window.
- Już prawie ósma. Gienek powinien już być w domu.
- Wydaje mi się, że właśnie przyjechał. Niech wyjrzę przez okno.

to pull (it) off
osiągnąć coś pomimo trudności, wbrew niesprzyjającym okolicznościom
Despite the injury, the runner pulled off a victory in one of the most prestigious marathons.

to pull (oneself) together
wziac się w garść
Come on! Pull yourselves together! The game isn't over yet!

to pull over
zatrzymać samochód na poboczu drogi
Let's pull over, I need to stretch a bit.

to pull through
przetrwać trudną albo niebezpieczną sytuację, albo pomóc komuś w tym
1. When I lost my job, nobody expected me to pull through, but I did.
2. The doctors pulled me through in spite of a dismal diagnosis.

to punch in
rozpocząć pracę poprzez odbicie karty zegarowej
-
Oh, no! I forgot to punch in this morning!
- Don't worry about it, tell Dorota and she will adjust it manually for you.
- No nie! Zapomniałem odbić kartę rano!
- Nie przejmuj się, powiedz Dorocie to ci zmieni ręcznie.

to push (someone) around
traktować (kogoś) z pogardą
Lenny has said many times that if his boss doesn't stop pushing him around, he's going to quit.

to put out
zgasić (ogień)

We had a small fire in the kitchen last night, but Joe put it out with a wet towel.

Mieliśmy niewielki ogień w kuchni wczoraj wieczorem, ale Joe zgasił go przy pomocy mokrego ręcznika.

to put up with
tolerować, wytrzymywać
This whole situation is making me sick. I can't put up with so much pressure all the time.

 

R

to rake in
zgarnąć (duzą ilość pieniędzy)
I don't know for sure, but I can imagine that an actor like Tom Cruise would rake in at least 15 million bucks per movie.

to ramble on
mówić lub pisać bez ładu i składu
The lecture was so boring! He just rambled on and on about stuff that no one seemed to be interested in.

to ramp up
zwiększać (np. produkcję), wzmagać (np. aktywność), "podkręcić"
The demand for our bikes is so high that we have to ramp up production to meet the needs of our clients.
Popyt na nasze rowery jest tak duży, że musimy podkręcić produkcję żeby zaspokoić potrzeby naszych klientów.

to rattle on
gadać bez końca
I'll tell you the story, but if I start to rattle on, just ask me to stop.

to read up on
szukać informacji na jakiś temat
Don't you think you should read up on Polish customs before going to Poland?

to rev up
1. zwiększyć, nasilić
We need try to think how we could rev up production under the economic conditions we have now.

to ring up
1. podliczyć (szczególnie przy pomocy kasy fiskalnej)
Could you please stop talking to your friend and ring up these items?

to rip someone off
oszukać kogoś, kantować kogoś

You bought this watch for how much?!? Are you kidding me? Whoever sold it to you, ripped you off big time!
Za ile kupiłeś ten zegarek? Żartujesz sobie ze mnie? Ten kto ci go sprzedał nieźle cię oszukał!

to round off
zaokrąglić (sumę)

- All right Mr. Gates, you owe our country $578,045,000 for this island.
- Just round it off to $600,000,000, will you? I am in a huge hurry.

to rule out
1) wykluczyć, wyeliminować 2) uniemożliwić
1. If he gets another yellow card, he will be ruled out of the game.
The Police have ruled out any possibility of foul play.

2. Heavy rains ruled out the company picnic.

to run out of
skonczyć się, zabraknąć
We're running out of coffee (konczy nam sie kawa), can someone go to the store, please?
I tried to make this web site more interesting, but I ran out of time and ideas.

to rush off
wyjść/odejść w pośpiechu
Do you know why Stella rushed off like that? I hope she didn't feel offended by Joe's joke.

 

S

to scoot over
posunąć się (szczególnie będąc w pozycji siedzacej)
Can you scoot over a bit? I can't see the screen.

to scrape up
uzbierać, zgromadzić z trudnością, "uciułac" (pieniądze)

If I don't scrape up enough money by the end of June, I won't be able to go to Greece.

to scrounge up
wykombinować, załatwić

If we don't scrounge up a few more players, we can't enter the tournament.

to see (someone) off
odprowadzić kogoś (przed podróżą)
Let me see you off to the airport. We can talk about some business on the way there.

to see through
przejrzeć (zamiary), przejrzeć kogoś na wylot
You think you're so smart, huh? I can see through your ugly scheme!

to set back
1) spowolniś postęp, opóźniać 2) kosztować
All these new regulations are only setting us back.
It's a nice piece of equipment, but it set me back $1,400.

to settle down
1.  osiedlać się, zamieszkać 2. ustatkować się, uspokoić się
Two more years and I think I'll be ready to get married and settle down.
Jeszcze dwa lata i myślę, że będę gotowy na małżeństwo i ustatkowanie się.

Why do you want to settle down in Detroit? It's such an unattractive city.
Dlaczego chcecie się osiedlić w Detroit? To takie nieatrakcyjne miasto.

Settle down kids
, it's bedtime!
Uspokójcie się dzieci, czas spać!

to shell out
wydać pieniądze (najczęściej niechętnie), wybulić
Because of this Prime Minister's decision, the government will have to shell out additional millions of taxpayers' zlotys for welfare.

to shop around
dokonywać wyboru w sposób ostrożny, poświącac czas na dokonanie odpowiedniego wyboru
I haven't decided which college to attend, yet. I am still shopping around.

to show off
popisywać się
Kevin, stop showing off and hurry up, you'll be late for school!

to shoo away (off)
wypłoszyć, przepłoszyć za pomocą okrzyku "a sio!" (shoo!)

We won't be able to drive through here unless you get out of the car and shoo these sheep away.

to shoot for
zamierzać, planować, spróbować

Sorry, but I can't see you tonight. You wanna shoot for next Wednesday?

to shut out
w sporcie: wygrać do zera

In the recent friendly, Poland shut out Estonia.

W niedawnym meczu towarzyskim Polska wygrała z Estonią bez straty bramki.

to shy away from
unikać zajmowania się czymś nieprzyjemnym

She: Why do men always seem to shy away from showing their real emotions?

He: Sorry, I am really busy right now.

Ona: Dlaczego faceci zawsze wydają się
unikać okazywania swoich prawdziwych emocji?
On: Sorry, ale nie mam teraz czasu.

to sign up (for something)
zapisać się (na coś)
I'd like to sign up for Polish language classes, can you tell me how much they cost?

to slack off
unikać pracy, lenić się, obijać się
Get moving boys, you're slacking off again! We have work to do!

to sleep in
pospać dłużej, wyspać się
I am glad I am off tomorrow. I can finally sleep in.
Cieszę się, że jutro mam wolne. Będę mogła się w końcu wyspać.

to slip up
popelnić błąd
I really hope I don't slip up today. This is my first business presentation and I'd like to impress my boss.

to slug it out
bić się (najczęściej na pięści)
Every time I drive by that neighborhood, I see kids slugging it out in the street. Something's got to be done about this!

to snap off
oderwać (się)

You won't be able to connect these two parts, unless you snap off that little plastic flap.
Nie uda ci się połączyć tych dwóch części dopóki nie oderwiesz tej plastikowej klapki.

to sneak up on
zbliżać się, lub działać chyłkiem, tajemniczo, skradać się

Don't you ever sneak up on me like that! You scared me!

to speak up
mówić głośniej; wyrażać opinię bez obawy lub wahania

I am counting on all of you to speak up when you have ideas that might help us get more revenue.
Liczę na to, że wszyscy będzie śmiało zabierać głos, jeżeli będziecie mieli pomysły, które pomogą nam w zwiększeniu dochodów.

to spell out
szczegółowo wyjaśnić, wyliczać po kolei
I've spelled it out to them five times, and they still don't get it!

to spiff up - upiększyć, uporządkować, elegancko się ubrać, ładnie przystroić
- You look all spiffed up? What's going on?
- Don't you know? I have a job interview today.
- A ty coś się tak wystroił? Co się dzieje?
-
Nie wiesz? Mam dzisiaj rozmowę o pracę.

to stamp out
powstrzymać coś przy pomocy siły

Russian president talked about the need to stamp out terrorism in his country.

to stand for
być symbolem, reprezentować, oznaczać (gdy mowa o skrótach, etc.)
- Do you know what IT stands for?
- I am pretty sure it stands for Information Technology.

to stand someone up
nie przyjść umówione spotkanie (z kimś), wystawić kogoś do wiatru

- Why are you angry? What happened?

- I made a date with Stephanie and she stood me up.

- Coś taki zły? Co się stało?
- Umówiłem się ze Stefką i nie przyszła.

to stand up to (someone)
postawić się komuś
If we don't stand up to these people, they will take our last penny.

to step down
ustąpić ze stanowiska, z pełnienia jakiejś funkcji
Nobody knows why Henry decided to step down as Chairman of the Labor Committee, but everyone agrees it will not be good for the organization.

to stick around
poczekać, pozostać w jakimś miejscu
Hey, don't go yet. The party has just started. Stick around!

to stock up on (something)
zrobić zapasy (czegoś)
It's supposed to snow all next week. We'd better stock up on food and batteries in case there is a power outage.

 

T

to take after
odziedziczyć po kimś jakieś cechy, wdać się w kogoś
Little Tommy takes after his father in his athletic abilities.

to talk out
wyjasnić lub ustalić przy pomocy dyskusji
There is no need for anyone to feel offended, we just have to sit down and talk things out.

to tear down
zburzyć, rozebrać na części
Was it Reagan that said, "Mr. Gorbatchev, tear down that wall"?
It took me three hours to tear down that bed. I didn't have the right tools.

to think through
przemyśleć, przeanalizować

Here's my last offer. Why don't you think it through and call me tomorrow with your decision.

to throw up
wymiotować
- You don't look good. What's the matter? Are you sick?
- I am, I was throwing up this morning. Some kind of stomach virus.
- Źle wyglądasz. Co się dzieje? Chory jesteś?
- Tak, wymiotowałem dzisiaj rano. Jakiś wirus żołądkowy.

to tick someone off
wkurzyć kogoś, wyprowadzić z równowagi
I get really ticked off when people make fun of my last name.

to touch on
wspomnieć o czymś krótko, potraktować temat w sposób zwięzły
Before I go to the next subject, I'd like to touch on some of the regulations.

to trickle away
zanikać powoli
The students' enthusiasm began to trickle away, so Marta decided to pull out her guitar and sing some of their favorite English songs.

to try out for
próbować dostać się do zespołu sportowego lub jakiejś organizacji
Last year Jason tried out for the school soccer team, but he didn't make it.
Did you hear? Wisniewski is leaving ICH TROJE, he is going to try out for a medieval choir.

to tuck (someone) in
położyć (kogoś) spać, przykryć kogoś
(najczęściej gdy mowa o dziecku)
- Mommy, can you come and tuck me in?
- I'll be there in just a minute, honey.
- Mamusiu, możesz przyjść i mnie przykryć?
- Będę za minutkę, kochanie.

to turn around
działać w nagły, inny niż zwykle lub zaskakujący sposób
I can understand taking issues with some of the things the president said, but to turn around and leave like that, I think, was rather rude.
Tego phrasala możemy użyc w zastępstwie polskiego słowa 'wziął' w takim kontekście:"Siedzieliśmy sobie przy kawie rozmawiając o sprawie, a Jurek nagle wziął i poszedł (Jurek turned around and left).

to turn out
1) okazać się
Everyone thought that Martha was a bore, but in reality she turned out to be a fascinating person.
2) wstać z łóżka
Eight o'clock? Oh my! It's time to turn out and have some breakfast.
3) konczyć się (o filmach, książkach, etc.)
I only watch movies that turn out happily.
4) produkować w dużych ilościach, często przy użyciu maszyny
In India they turn out about 1,000 films a year!

 

U

to use up
wyczerpać zapasy
We've used up all the bread. Time to go shopping.

 

W

to want out of (something)
chcieć zakończenia (czegoś), mieć dość jakiejś sytuacji i chcieć jej zakończenia

I really want out of this job! I can't work 70 hours a week any longer.
Naprawdę mam już dość tej pracy. Nie
mogę już dłużej pracować 70 godzin tygodniowo.

to watch out (for)
uwazać (na coś), być w pogotowiu, pilnować się

Wach out! There is a snake just a foot away from you.
If you're going to go hiking around here, you need to watch out for bears.

to wean off
odzwyczaić się od czegoś, oderwać się od źródła uzależnienia

Martha has told Tom to wean off his drinking or else she won't marry him.
Tego phrasala używa się w pewnej technicznej sytuacji, a mianowicie, kiedy swieżo upieczona mamusia odstawia berbecia od piersi lub formuły i przestawia go na "normalne" pożywienie: Babies should be weaned off the bottle at twelve months.

to wear down
zużywać się, wyczerpać się, znosić się (o ubraniu), zdzierać się (o obuwiu)
- I've been waiting for these guys to deliver my furniture for two weeks. My patience is wearing down.
- Już od dwóch tygodni czekam na to, żeby ci goście dostarczyli mi moje meble. Moja cierpliwość się wyczerpuje.

to weasel out (of something)
wykręcić się od czegoś (np. odpowiedzialności)
I can't believe you let Jenkins weasel out of making the presentation again! What was his excuse this time?

to welsh on (something) - unikać zapłacenia za coś; unikać spłacenia długu
I promised the kids that if they clean the house within 1 hour they’d get $20 each. I didn’t expect them to finish on time, but they did! I can't welsh on it now.
Obiecałem dzieciakom, że jeśli posprzątają dom w ciągu godziny, dostaną po 20 dolców na łebka. Nie spodziewałem się, że skończą na czas, ale skończyły. Teraz nie mogę się wykręcić od zapłacenia.

to whoop it up
1. świętować coś hucznie 2. wzniecać entuzjazm
When Grodzisk beat Hertha Berlin, all the fans in the stands were whooping it up.

to win through
przetrwać trudności i osiągnąć pożądany cel
They were confident that they would win through the hurricane, that's why they decided to stay on the island.

to wipe out
kompletnie zniszczyć
Some tornados are capable of wiping out an entire city.

to work out
rozwiązać (problem)
I am confident that with everyone's active participation we can work this problem out in no time.

to wrap up
zakończyć (zwykle udanie)
It's time to wrap up the meeting and go back to work.

to write up
napisać na kogoś skargę, naganę (np. za złamanie przepisów, prawa)
My boss wrote me up for using the Internet during working hours.

 

Z

to zonk out
paść (ze zmęczenia lub pod wpływem nadużycia alkoholu)
Last night when I came back from Florida I was so tired I zonked out the second I got in the door.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Inne - treści losowe

Loading ...