A - Z

Similes, Cliches and Other Sayings...

 

A

at the crack of dawn
o świcie, bardzo wcześnie rano, z samego rana

We got up at the crack of dawn and hiked five miles to the stream. There we had a wonderful breakfast on the grass.
Wstaliśmy o samym świcie i poszliśmy na pięciomilową wycieczkę nad strumyk. Tam zjedliśmy wspaniałe śniadanie na trawie.


 

at the drop of a hat
bardzo szybko, nagle, bez namysłu

Jake is very witty and talented. He can make up a funny song at the drop of a hat.


 

B

back to the drawing board
zacząć coś od nowa
(po tym jak nasz pomysł się nie powiódł)
All right everyone, it is clear that this idea will not work, so let's go back to the drawing board and do it right.


 

bald as an eagle
polski odpowiednik:
łysy jak kolano
Are you telling me that you would never date George just because he's bald as an eagle? So what?


 

(to) be on the same page
dobrze się rozumieć, wiedzieć co jest do zrobienia

Let's review the whole plan to make sure we are all on the same page. I don't want any surprises when the inspector comes tomorrow.
Przejrzyjmy jeszcze raz cały plan żeby się upewnić, że wszyscy wiemy co jest do zrobienia. Nie chcę żadnych niespodzianek kiedy przyjedzie inspektor.


 

better safe than sorry
lepiej dmuchać na zimne; lepiej nie ryzykować

- You might want to check the oil before you head out.
- I checked it like a week ago, Dad.
- Well, you know, better safe than sorry. After all, you do drive a lot. 
- Sprawdź może olej zanim ruszysz w drogę.
- Tato, sprawdzałem chyba tydzień temu.
- No wiesz, lepiej dmuchać na zimne. W końcu dużo jeździsz.


bored as a gourd
dosłownie: znudzony jak tykwa
I was at home, all alone, bored as a gourd, so I decided to give you a buzz. Why don't you want to talk to me? I thought you were my best friend.


 

to bring (someone) up to speed
przedstawić (komuś) najnowsza sytuację; poinformować (kogoś) o postępie w przebiegu zdarzeń
> more
- The D.A.* called. He wants you to bring him up to speed on the Lawrence case.
- Dzwonił prokuator okręgowy. Chce żebyś mu przedstawił najnowsze fakty dotyczące sprawy Lawrenca.

*D.A. - district attorney

busy as a beaver
bardzo czymś zajęty, pochłonięty jakimś zajęciem

If I were you, I would wait until next week to talk to Vincent. I know that he's busy as a beaver right now.


 

by hook or by crook
każdym możliwym sposobem (nie koniecznie uczciwym)

- If you really want to find out who robbed you, you should hire detective Robertson. He will do it by hook or by crook, but you will soon see the results.
- Jeżeli naprawdę chcesz się dowiedzieć kto cię obrabował powinieneś wynająć detektywa Robertsona. On użyje każdego możliwego sposobu, ale niedługo zobaczysz efekty.


C

cool as a cucumber
opanowany, nawet w trudnych okolicznościach
In spite of Jeff's insatiable ego, I must say that I like the fact that he can be as cool as a cucumber when in danger.


 

(to) cry like a baby
płakać jak małe dziecko
When Jason saw his brother for the first time in 12 years, he cried like a baby.


 

cute as a button
śliczna[y] (jak aniołek)
Have you seen Ela's new baby, yet? She's cute as a button!


 

D
don't judge the book by its cover
nie szata zdobi człowieka


(to) drop a dime (on someone)
wsypać kogoś, dostarczyć informacji (głównie odpowiednim władzom) o kimś
- Do you think I should drop a dime on my boss for accepting a bribe?
- Myślisz, że powinnam wsypać mojego szefa za przyjęcie łapówki?

dull as ditchwater (or dishwater)
odpowiednik polskiego: nudny jak flaki z olejem
My physics teacher is as dull as ditchwater. He can't explain anything in an interesting way.


 

E

everything's coming up roses
wszystko idzie zgodnie z planem

- So? Have you finally sold your car?
- Almost. I had this lady look at it yesterday, and everything was coming up roses, until she saw the mileage counter.
- I jak? Sprzedałeś w końcu samochód?
- Prawie. Wczoraj oglądała go jedna babka i wszystko szło zgodnie z planem dopóki nie zobaczyła licznika przebiegu.


 

F

far as the eye can see
daleko jak okiem sięgnąć

When we got to the edge of the ravine, there were horses, thousands of them, as far as the eye could see.


 

fast as lightning
szybki jak błyskawica
They told me this horse was as fast as lightning, but it doesn't look that way.


 

fit as a fiddle
odpowiednik polskiego: zdrowy jak ryba

- Mr. Lastick, there's nothing wrong with you. You're fit as a fiddle.
- Thank you doc. I must have overreacted.
- Panie Lastick, nic panu nie jest. Jest pan zdrowy jak ryba.
- Dziękuje doktorze. Chyba się za bardzo przejąłem.

G

graceful as a swan
wdzięczna/y (pełna/y wdzięku) jak łabędź

What an incredible woman she was! Even while fighting cancer, she managed to be graceful as a swan.


 

the grass is always greener on the other side
odpowiednik polskiego: cudze chwalicie, swego nie znacie; wszędzie dobrze gdzie nas nie ma

- I am so bored with living in Hollywood. It would be so nice to move to some exotic place, like Piotrkow Trybunalski.
- Well, that's what you think now. You know what they say "the grass is always greener on the other side."
- Ależ mi się nudzi w tym Hollywood. Fajnie byłoby przenieść się w jakieś egzotyczne miejsce, jak Piotrków Trybunalski.
- No wiesz, teraz tak myslisz. Wiesz jak mówią "cudze chwalicie, swego nie znacie."

H

happy as a pig in mud
szczęśliwy jak świnia w błocie (bardzo szczęśliwy/zadowolony)

I took my son to the swimming pool the other day. You should've seen him! He was happy as a pig in mud!


 

I

I'll bet a dollar to a doughnut
jestem całkowicie pewien/pewna, że; załozę się, że

I'll bet a dollar to a doughnut that this team will not win a single game this season.


 

it all comes out in the wash
wszystko wychodzi w praniu

- I've been with this company for 8 years, and was passed up for promotion for the third time in a row. What am I doing wrong?
- I don't know why they do it to you, but don't worry, it will all come out in the wash.
- Pracuję już dla tej firmy 8 lat i po raz trzeci z rzędu ominął mnie awans. Co robię nie tak?
- Nie wiem czemu ci to robią, ale nie martw się, wszystko wyjdzie w praniu.


 

it's no rocket science
to nic trudnego, nic prostszego, "każdy głupi to umie"
Come on, all you have to do is press this button and turn that knob. It's no rocket science, for crying out loud!
No dawaj, wystarczy nacisnąć ten przycisk i przekręcić tę gałkę. Nic prostszego, do jasnej Anielki!
J

(to) jump the gun
zacząć coś robić zbyt wcześnie, zrobić coś w nieodpowiednim momencie

Why did you jump the gun? We could have negotiated a lot more money for this job.


 

just the tip of an iceberg
to zaledwie kropla w morzu; dosłownie: "wierzchołek góry lodowej"
This money is just the tip of an iceberg. We need another 5 million dollars to cover the expenses.
Te pieniądze to zaledwie kropla w morzu. Potrzebujemy jeszcze 5 milionów dolarów żeby pokryć wszystkie koszty.

K
a Kodak moment
najlepszy moment na pstryknięcie zdjęcia (zazwyczaj takiego, które jest zabawne lub ośmieszające kogoś)
I wish I'd had my camera on me when Lisa pushed Jake into the lake. That would have been a perfect Kodak moment.
Szkoda, że nie miałam przy sobie aparatu kiedy Lisa popchnęła Jake'a do jeziora. To byłby idealny moment na zabawną fotkę.

(to) know the ropes
znać się na rzeczy, rozumieć dokładnie jakiś temat, zagadnienie
If you have any questions about this job, ask Tommy, he's been here for 17 years, he knows the ropes.


 

L
like a kid in a candy store
dosłownie: jak dziecko w cukierni; cieszę się jak dziecko
I just love high-tech gadgets, so every time I go to Radio Shack, I am like a kid in a candy store.
Strasznie lubię gadżety elektroniczne, więc zawsze gdy jestem w sklepie Radio Shack, cieszę się jak dziecko.

like father, like son
jaki ojciec, taki syn

- Mom, guess what your grandson did today.
- No idea. What?
- I gave him the choice to either watch a video or go ride the bike in the mud, and what do you think he did?
- Oh, I am sure he went riding in the mud. Like father, like son!


 

like shooting ducks on a pond
proste, łatwe, żaden problem
This system is very unstable. Breaking into it would be like shooting ducks on a pond for an average hacker.
Ten system jest bardzo niestabilny. Włamanie się do niego to dla przeciętnego hakera łatwizna.


(to) look like a million bucks
wyglądać bombowo (szczególnie w odniesieniu do ubioru)
Wow! Look at you! You look like a million bucks! Your husband will not recognize you!


 

M

(to) make a mountain out of a mole hill
odpowiednik polskiego: robić z igły widły

If I were you, I wouldn't worry too much about all the things Sonia says. It's not the first time she's making a mountain out of a mole hill.


 

(to) make it by the skin of one's teeth
ledwo zdążyć, skończyć na ostatnią chwilę

Do you know what happened on the way to the airport? I had a flat tire! I almost missed my flight. I made it by the skin of my teeth.
Wiesz co się stało w drodze na lotnisko? Złapałem gumę! O mało co nie spóźniłem się na samolot. Ledwo zdążyłem!


 

N

no pain, no gain
bez poświęceń nie ma sukcesu, "bez pracy nie ma kołaczy"

- Are you saying I will have to run five miles and work two hours a day to shed ten pounds in one week?
- That's exactly what I'm saying. But it's all up to you. Just remember, no pain, no gain.

- Czy chcesz mi powiedzieć, że będę musiała biegać pięć mil i ćwiczyć dwie godziny dziennie żeby zrzucić dziesięć funtów w jeden tydzień?
- Dokładnie tak. Ale wszystko zależy od ciebie. Pamiętaj tylko, bez pracy nie ma kołaczy.nutty as a fruitcake
zwariowany, nieźle pokręcony

I had pictured Janice to be rather dull, but she turned out to be nutty as a fruitcake.


 

O

on the tip of my tongue
na końcu języka

- Do you remember the name of that marketing director who kept picking his nose in the meeting?
- Gosh, no... wait, it's on the tip of my tongue... was it Howes? No... Hobbs, it's Hobbs!
- Pamiętasz jak się nazywa ten dyrektor marketingu, który bez przerwy dłubał w nosie na spotkaniu?
- Jejku, nie... czekaj, mam go na końcu języka... Howes? Nie... Hobbs, nazywa się Hobbs.


 

once bitten, twice shy
odpowiednik: mądry Polak po szkodzie
After my adventures with this travel agency, I will never travel with them again. You know what they say: "once bitten, twice shy."
Po moich przygodach z tym biurem podróży, już nigdy z nimi nigdzie nie pojadę. Wiesz jak to jest: "mądry Polak po szkodzie".

out of the frying pan and into the fire
odpowiednik polskiego: z deszczu pod rynnę


 

P
to pay through the nose
wybulić, zapłacić dużą cenę

- Wow, that's a beautiful painting. Who is it?
- It's Christian Krohg, the famous Norwegian painter. Original.
- You must have paid a fortune for this!
- We fell in love with this painting from the first time we saw it and decided to to pay through the nose and buy it.
- Wow, to piękny obraz! Kto go namalował?
- Christian Krohg, słynny norweski malarz. Oryginał.
- Musieliście za niego zapłacić fortunę!
- Zakochaliśmy się w tym obrazie od samego początku i zdecydowaliśmy się go zapłacić dużą cenę żeby go nabyć.

patient as Job
cierpliwy jak Hiob

After five hours of listening to this music, even Richard, who's normally as patient as Job, lost it.
Imię tego bohatera Starego Testamentu wymawia się inaczej niż słowo job oznaczające pracę, zawód. Zaokrąglamy "o", jak w słowie "go".
Dźwiękowo można to porównać tutaj.

to lose it - stracić panowanie nad sobą


 

a penny for your thoughts
o czym tak myślisz?

- Look at Duncan. He's either in love or solving some complex math problem.
- Yeah, he probably doesn't even see us. Let's talk to him. Hey, Duncan, a penny for your thoughts.
- Patrz na Duncana. Albo sie zakochał, albo rozwiązuje jakiś skomplikowany problem matematyczny.
- No, pewnie nawet nas nie widzi. Zagadajmy do niego. Hej, Duncan, nad czym tak dumasz?


(as) plain as the nose on your face
oczywiste, jasne jak słońce

You're still wondering why Daga doesn't call you? She doesn't like you any more, it's as plain as the nose on your face.
Ciągle się zastanawiasz dlaczego Daga do ciebie nie dzwoni? Już cię nie lubi, to jasne jak słońce.

(to) put the cart before the horse
odwrócić porządek, zrobić coś w złej kolejności

Before we rebuke Adam for his selfishness, let's make sure we know all the facts. We don't want to put the cart before the horse.
Zanim napomnimy Adama za jego egoizm, lepiej poznajmy wszystkie fakty. Niedobrze by było gdybyśmy postąpili na odwrót.


 

Q
a quick buck
szybka kasa (przy niewielkim wysiłku)
Doing business on-line is hard work, so if you think it's a quick buck, don't even waste your time.
Robienie biznesu w internecie to niełatwa robota, więc jeżeli myślisz, że to szybka kasa, nawet nie trać czasu.

quicker than a New York minute
bardzo szybko

Take the phone with you, sweetheart. If you have any car trouble, daddy or I will be there quicker than a New York minute.


 

R
to read (someone) the riot act
poważnie (kogoś) zrugać, zbesztać; dać (komuś) ostrzeżenie
(learn more)

- Tracy's boss read her the riot act this morning.
- Why? What happened?
- She was late for work again. Third day in a row.

- Szefowa Tracy strasznie ją rano zrugała.
- Czemu? Co się stało?
- Znowu się spóźniła do pracy. Trzeci dzień z rzędu.

rich as Creosus
bajecznie bogaty (jak Krezus)

Don't give up on Joe. Just because he is as rich as Creosus doesn't mean he's a heartless person.


 

right on the money
dokładnie; w sam raz; idealnie

- Mr. Henderson, I think I've found a perfect location for your office. Look at these pictures.
- Let me see... Yeah, right on the money. I really like it!
- Panie Henderson, wydaje mi się, że znalazłem idealne miejsce na pana biuro. Proszę obejrzeć te zdjęcia.
- Niech spojrzę... O, tak! To jest dokładnie to! Bardzo mi się podoba.

S
shape up or ship out
albo zacznij się zachowywać poprawnie (wg ogólnie przyjętych norm), albo znikaj

Jason, we trusted you when we took you in, but it seems that you simply don't care, so - as harsh as it sounds - shape up or ship out.
Jason, zaufaliśmy ci kiedy przyjęliśmy cię na mieszkanie, ale wygląda na to, że nie dbasz o to, tak więc - choć brzmi to surowo - popraw się, albo zejdż nam z oczu.

(as) sick as a dog
bardzo chory

I am not eating at this restaurant again. Last time I had their pork, I was sick as a dog.


 

smart as a whip
bardzo bystry
I am surprised Jerry's not some kind of high profile executive. In college he was smart as a whip.


 

snore like a chainsaw
chrapać jak piła spalinowa
I didn't sleep at all because of you. You snore like a chainsaw. Go see a doctor or something, will you?


 

snug as bug (in a rug)
mówimy tak gdy ktoś czuje się lub wygląda wygodnie, przytulnie, ciepło

Look at the baby, she looks so cute when she sleeps. Snug as a bug.


 

T

take it from me
uwierz mi; wiem co mowię

If I were you, I wouldn't worry too much about all the things Sonia says. It's not the first time she's making a mountain out of a mole hill.


 

to talk one's ear off
zagadać kogoś na śmierć

Oh, no. Here comes Emily. I hope she doesn't see me, 'cause if she does she's gonna talk my ear off again, and I don't have the time to listen to her dramatic stories right now.
O nie. Emilka się zbliża. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczy, bo jak tak, to znowu zagada mnie na śmierć, a ja nie mam teraz czasu słuchać jej dramatycznych opowieści.


 

U
up a creek without a paddle
mieć pod górkę; być w tarapatach lub niebezpiecznej sytuacji; "już po mnie"
I thought I was up a creek without a paddle, but you saved the day. How can I ever thank you?
Myślałem, że już po mnie, ale uratowałaś sytuację. Jak ja ci się odwdzięczę?

useful as a lead balloon
do niczego nie przydatny
(dosłownie: użyteczny jak balon z ołowiu)
What's the big deal about this Clickandbite web site? I looked at it, and to me it's as useful as a lead balloon.


 

W

welcome as a skunk at a lawn party
bardzo niemile widziany

I will never go to that club again. I felt as welcome as a skunk at a lawn party. What a bunch of snobs!


 

what a zoo!
ależ brak organizacji! ale bałagan / chaos!

I went to to our brand new library yesterday, and let me tell you, what a zoo that was! They sure could use some help organizing things in there.
Wczoraj poszedłem do naszej nowej biblioteki i mówię ci, co za bałagan! Koniecznie przydałaby się im jakaś pomoc w zorganizowaniu tego wszystkiego.


 

white as a sheet
odpowiednik: biały jak ściana

When Jane entered the room, she looked white as a sheet. We held our breaths expecting the worst.


 

Y
you be the judge
sam osądź
- I am not sure how long Ray is going to last with our company.
- Why? What do you mean?
- Well... he constantly complains about something, he doesn't always know what he's doing, so, you know, you be the judge.
- Nie jestem pewna jak długo Ray wytrzyma w naszej firmie.
- Dlaczego? Co masz na myśli?
- No cóż... stale na coś narzeka, nie zawsze wie co robi, więc wiesz, sama osądź. 
you snooze, you lose
kto się spóźnia, ten traci; "kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi"

- Hey! Where's the pizza? Don't tell me you ate all of it!
- Sorry, Bob, you snooze, you lose.
- Hej, gdzie pizza? Nie mówcie mi, że wszystki zjedliście!
- Sory, Bob, kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Inne - treści losowe

Loading ...