As Good as it Gets

MELVIN
Maybe I'll bring him some food by.

SIMON
Thank you for walking him.

SIMON
If you'll excuse me I'm not
feeling so well.

MELVIN
It smells like shit in here?

SIMON
Go away.

MELVIN
That cleaning woman doesn't...

SIMON
Please, just leave.

MELVIN
Where are all your queer party
friends?

SIMON
(his first shout)
Get out.

SIMON
Nothing worse than having to feel
this way in front of you?

MELVIN
Nellie, you're a disgrace to
depression.

SIMON
Rot in hell, Melvin.

MELVIN
No need to stop being a lady...
quit worrying -- you'll be back on
your knees in no time.

SIMON
Is this fun for you? Well, you
lucky devil... It just gets better
and better. I am losing my
apartment and Frank wants me to
promise to paint hotter subjects
and to beg my parents, who haven't
called, for help... and I won't.
And I don't want to paint anymore.

SIMON
So the life I was trying for is
over. The life I had is gone and
I am feeling so damn sorry for
myself that it is difficult to
breathe. Right times for you --
huh, Melvin. The gay neighbor is
terrified...
(a sudden screamed
word surprises them
both)
Terrified... Lucky you, you're
here for rock bottom... me
wallowing in self-pity in front of
you, you absolute horror of a
human being...

MELVIN
Well, I'll do one thing for you
that might cheer you up.

SIMON
Get out.

MELVIN
Don't piss on a gift, tough guy.
You want to know why the dog
prefers me... it's not affection.
It's a trick.

MELVIN
I carry bacon in my pocket.

SIMON
(pleased)
Oh, my gosh.

MELVIN
(hands him bacon)
Now we'll both call him.

SIMON
Come on, sweetheart...

MELVIN
Yo, yo, yo...

(Verdell goes like a bullet to Melvin... who is totally
surprised and staggered by the implications. True love
and such.)

SIMON
Would you leave now, please?

MELVIN
Stupid dog.
(to Simon)
I don't get it.


Vocabulary:


to cheer sb up - rozweselić kogoś, poprawić komuś nastrój

devil - diabeł, szatan

disgrace - hańba, wstyd

I don’t get it - I don’t understand it

queer - dosł: dziwny, cudaczny, ekscentryczny, określenia tego używa się w odniesieniu do środowisk gejowskich (dziś nie jest traktowane jako obraźliwe) i w takim znaczeniu występuje w tym fragmencie

to quit - porzucić, skończyć, opuścić

rock bottom - dno, załamanie

to rot (-tting, -tted) - gnić, powodować gnicie

self-pity - użalanie się nad sobą, litowanie się nad sobą

staggered - shocked, surprised - zaskoczony, zaszokowany

trick - sztuczka

to walk a dog - wyprowadzić psa na spacer

to wallow - taplać się, tarzać się, pławić się, to wallow in self-pity - pławić się w żalu nad sobąGRAMATYKA (I NIE TYLKO)

Przy okazji warto przypomnieć sobie dwie użyteczne konstrukcje:

to try for sth - starać się o coś, zabiegać o coś, próbować coś osiągnąć

I decided to try for that job - zdecydowałem się postarać o tę pracę

stop being - przestać być

Po czasowniku to stop w znaczeniu „przestać” stosujemy wyłącznie -ing form; w innym wypadku zdanie może zmienić sens:

I stopped smoking - przestałem palić

I stopped to smoke - zatrzymałem się, aby zapalićTEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Materiały przygotowujące do egzaminów do 40% taniej!

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Czytelnia - treści losowe

Loading ...