Crouching Tiger, Hidden Dragon

FOX
You deserve to die, but the life I
was hoping to take... was Jen's.
Ten years I devoted to you. But
you deceived me! You hid the
manual's true meaning. I never
improved... but your progress was
limitless! You know what poison is?
An eight-year-old girl, full of
deceit. That's poison! Jen! My
only family... my only enemy...

(Jade Fox dies).

YU
You can't die! Tell us what poison
you used! You can't die! Tell us
the antidote! You can't let Li Mu
Bai die!

JEN
She used Purple Yin... Purple Yin
poison. It goes straight to the
heart.

LI
My blood will soon reverse its flow.
It's the same poison she used to
kill my master. There is no
antidote.

YU
That can't be! Everything has an
antithesis! Why not this?

JEN
The antidote exists. She taught it
to me. The formula is simple, but
it takes time to prepare. Trust me.
As you have helped me, let me help
you.

LI
All right. Hurry. I will hold on
as long as I can.

YU
(takes the comb from
her hair)
Take my horse and go to the compound.
Give this to Mrs. Wu. She'll help
you. Hurry!

JEN
Spare your energy. I'll be back!

(...)

YU
Mu Bai, hold on. Give me some
hope...

LI
Shu Lien...

YU
Save your strength.

LI
My life is departing. I've only
one breath left.

YU
Use it to meditate. Free yourself
from
this world as you have been
taught. Let your soul rise to
eternity with your last breath. Do
not waste it... for me.

LI
I've already wasted my whole life.
I want to tell you with my last
breath... I have always loved you.
I would rather be a ghost, drifting
by your side... as a condemned
soul... than enter heaven without
you. Because of your love... I
will never be a lonely spirit.Słownictwo:

antithesis - antyteza, przeciwieństwo

compound - (w Indiach i Chinach) ogrodzony, obwarowany obręb domu

condemned - potępiony to condemn - to declare (a person or an action) to be utterly reprehensible, wrong, or evil, usu after considering evidence potępić

to deceive - to cause (somebody) to accept as true or valid what is false or invalid; to delude (them) zwieść, oszukać, okłamać

to depart - odejść, przen. Umrzeć

to deserve to do sth, to deserve sth - zasługiwać, aby coś zrobić, zasługiwać na coś (bez żadnego przyimka!) to be worthy of or suitable for (some recompense or treatment)

to devote sth to sb or sth - poświęcić, oddać, przeznaczyć coś komuś lub czemuś

to drift - to be carried along by a current of water or air dryfować, unosić się bezwładnie

eternity - wieczność

to free sb from sth - uwolnić kogoś od czegoś

to hold on - wytrzymać, dać radę

it takes time to do sth - zrobienie czegoś wymaga czasu

limitless - bezgraniczny

manual - podręcznik

master - mistrz

poison - trucizna

progress - postęp

to reverse its flow - odwrócić bieg, zacząć płynąć w przeciwnym kierunku

to spare - to refrain from using oszczędzać

spirit - duch, dusza

to waste - marnowaćGramatyka:


You know what poison is? -

trzeba pamiętać, że jeśli pytanie wprowadzane jest w mowie zależnej, to nie stosujemy operatorów „do/does/did” a szyk podmiotu i czasownika posiłkowego pozostaje taki, jak w zdaniu oznajmującym:

When was he born? Do you know when he was born?
Kiedy on się urodził? Czy wiesz, kiedy on się urodził?
(What time is it? I don’t know what time it is.
Która jest godzina? Nie wiem która jest godzina.
Do you have any brothers or sisters? She wants to know if I have any brothers or sisters.
Masz braci albo siostry? Ona chce wiedzieć, czy mam jakiś braci albo siostry.

She is an eight-year-old girl
She is eight years old

W pierwszym zdaniu „eight-year-old” pełni funkcję przydawki, określa stojący za nim rzeczownik. Można to wyrażenie przetłumaczyć jako „ośmioletnia”.

W drugim zdaniu „eight years old” pełni funkcję orzecznika. Najlepiej poznać to po tym, że bezpośrednio przed orzecznikiem nie stoi rodzajnik, po orzeczniku nie stoi rzeczownik, a najczęściej znajduje się on na końcu zdania.

Trzeba pamiętać, że w pierwszym przypadku używamy „year” w liczbie pojedynczej, w drugim w mnogiej!

Inne przykłady:

It is a ten-kilometre-long street.
The street is ten kilometres long.

It is a five-meter-wide gate.
It is a five meters wide gate.TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Klasyka literatury z ćwiczeniami i słowniczkiem

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Czytelnia - treści losowe

Główna Czytelnia Filmy Ucz się na filmach Crouching Tiger, Hidden Dragon
Loading ...