The Empire Strikes Back

EMPEROR
You may rise, my servant.
VADER
What is thy bidding, My Master?
EMPEROR
There is a grave disturbance in
The Force.
VADER
I have felt it.
EMPEROR
Our situation is most precarious.
We have a new enemy who could
bring about our destruction.
VADER
Our destruction? Who?
EMPEROR
The son of Skywalker. You must
destroy him ... or he will be
our undoing.
VADER
He's not a Jedi, he's just a boy.
Obi-wan could not have taught him
so much that ...
EMPEROR
You are weak! I have seen it.
The Force is strong with him.
He must be destroyed.
VADER
But, if he could be turned, he
would be a powerful ally.
EMPEROR
(a long pause)
Yes ... yes. That would be a great asset.
VADER
He will join us or die, My Master.


SŁOWNICTWO:


asset - cenny dabytek, wartościowa rzecz

bid, bade bidden - kazać, rozkazywać

bidding - rozkaz

to bring about - przynieść, doprowadzić do

destruction - zniszczenie, destrukcja

disturbance - zakłócenie, zaburzenie, wstrząs, przeszkoda

Force - Moc, Siła

grave - groźny, poważny, niebezpieczny

to join sb - dołączyć do kogoś

powerful ally - silny, wpływowy sojusznik

precarious - niepewny, ryzykowny, nietrwały

to rise - podnieść się, wstać

servant - sługa,

thy - Twój

to turn sb - nawrócić kogoś

undoing - zniszczenie, anihilacja, ruinaGRAMATYKA:


Warto przy okazji przypomnieć sobie drugie typ warunkowy (opisuje stan, który nie istnieje, ale jest możliwy i wyobrażamy go sobie). Po „if” stosujemy czas przeszły prosty (past simple), a w drugiej części zdania formę złożoną z „would” i bezokolicznika.

if he could be turned, he would be a powerful ally. – Gdyby on został nawrócony, byłby bardzo wpływowym sojusznikiem.TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Materiały przygotowujące do egzaminów do 40% taniej!

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Czytelnia - treści losowe

Główna Czytelnia Filmy Ucz się na filmach The Empire Strikes Back
Loading ...