The Meaning of Life

MR. HARRY BLACKITT:
Look at them, bloody Catholics, filling the bloody world up with bloody people they can't afford to bloody feed.
MRS. BLACKITT:
What are we dear?
MR. BLACKITT:
Protestant, and fiercely proud of it.
MRS. BLACKITT:
Hmm. Well, why do they have so many children?
MR. BLACKITT:
Because... every time they have sexual intercourse, they have to have a baby.
MRS. BLACKITT:
But it's the same with us, Harry.
MR. BLACKITT:
What do you mean?
MRS. BLACKITT:
Well, I mean, we've got two children, and we've had sexual intercourse twice.
MR. BLACKITT:
That's not the point. We could have it any time we wanted.
MRS. BLACKITT:
Really?
MR. BLACKITT:
Oh, yes, and, what's more, because we don't believe in all that Papist claptrap, we can take precautions.
MRS. BLACKITT:
What, you mean... lock the door?
MR. BLACKITT:
No, no. I mean, because we are members of the Protestant Reformed Church, which successfully challenged the autocratic power of the Papacy in the mid-sixteenth century, we can wear little rubber devices to prevent issue.
MRS. BLACKITT:
What d'you mean?
MR. BLACKITT:
I could, if I wanted, have sexual intercourse with you,...
MRS. BLACKITT:
Oh, yes, Harry.
MR. BLACKITT:
...and, by wearing a rubber sheath over my old feller, I could insure... that, when I came off, you would not be impregnated.
MRS. BLACKITT:
Ooh!SŁOWNICTWO

afford – pozwalać sobie
I can afford it – stać mnie na to
I can’t afford the time – nie mam tyle wolnego czasu

autocratic – autokratyczny :-)

challenge – czasownik: rzucić wyzwanie, sprzeciwić się; rzeczownik: wyzwanie (Are you willing to accept the challenge of the unknown? ), stosuj też z: answer, face, offer, reject; pokrewne:
challenger – rzucający wyzwanie
challenging – wyzywający (a challenging look), ambitny (a challenging task)

claptrap – frazesy, czcze słowa

device – przyrząd, urządzenie; spróbuj stosować z: ancient, complicated, handy, simple, sophisticated, useful;
w wyrażeniu: He’s been left to his own devices- jest pozostawiony sam sobie, musi polegać na własnym rozumie

fierce – zawzięty, zagorzały; o zwierzęciu: dziki, stąd:
fierceness – zagorzałość; dzikość

impregnate – zapłodnić, ale (oczywiście) również impregnować; stąd:
impregnation – zapłodnienie; impregnowanie

insure – zabezpieczyć się; skojarz z insurance (ubezpieczeniem)

issue – oprócz znanych Ci znaczeń (wynik, sprawa, wydanie) również potomstwo; jako czasownik: wydawać

papacy – papiestwo
papal – papieski
papist – papista

precaution – ostrożność, zabezpieczenie;
precautionary measure – środek ostrożności;
to take precautions – przedsięwziąć środki ostrożności

sexual intercourse – stosunek płciowy

sheath – pochewka, osłonka

That's not the point – nie w tym rzecz


(NIE TYLKO) GRAMATYKA

Zwróć uwagę na zastosowanie can i could w tekście:
(dla przypomnienia: I can = mogę, potrafię
I could = mógłbym, mogłem, potrafiłem)

Look at them, Catholics, filling the world up with people they can't afford to feed. (…nie stać ich)

We could have it [sexual intercourse] any time we wanted. (…moglibyśmy go mieć)

What's more, because we don't believe in all that Papist claptrap, we can take precautions. (…możemy przedsięwziąć środki ostrożności)

We can wear little rubber devices to prevent issue. (…możemy używać, nosić)

By wearing a rubber sheath over my old feller, I could insure... that you would not be impregnated. (…mógłbym zabezpieczyć się)TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Czytelnia - treści losowe

Loading ...