THROUGH, ACROSS, czy ALONG

Przyimek „across” ‘przez’ używany jest w do opisania ruchu po powierzchni, przemierzania jakiegoś obszaru np.:

(1) Columbus sailed across the Atlantic.
Kolumb żeglował przez Atlantyk.

Warto zauważyć, że „across” znaczy także ‘ponad (podziałem)’:

(2) People should try to understand each other across cultures.
Ludzie powinni starać się zrozumieć ponad kulturami.

Słowo „along” używane jest zazwyczaj, by określić kierunek ruchu ‘wzdłuż’ czegoś, np.:

(3) Drake sailed along the Spanish coast.
Drake żeglował wzdłuż hiszpańskiego wybrzeża.

Słowo „through” ‘poprzez’ odnosi się z kolei do ruchu przez coś, przedostawania się (na drugą stronę), przebijania się na wylot, np.:

(4) Air entered the room through the narrow opening.
Powietrze dostało się do pokoju przez cienką szparkę.

Przyimki „through” i „across” używane bywają w bardzo zbliżonym znaczeniu, por.:

(5a) The path led through the woods.
(5b) The path led across the woods.
Œcie¿ka wiod³a przez lasy.
(5c) The path led along the woods.
Ścieżka wiodła wzdłuż lasów.

Zdanie (5a) opisuje poruszanie się między drzewami, wśród drzew, natomiast w zdaniu (5b) las postrzegany jest jako pewien jednolity obszar, który można przemierzać. Zdanie (5c), mimo iż ma zupełnie inne znaczenie, jest również poprawne. Oto kolejne przykłady zdań z omawianymi przyimkami:

(6a) We went through the tunnel.
Przeszliœmy przez tunel.
(6b) *We went across the tunnel.
(6c) We went along the tunnel.
Poszliśmy wzdłuż tunelu.

Zdanie (6a) odnosi się do ‘przedostawania się przez przestrzeń/coś’, konieczne jest zatem użycie przyimka „through”. Zdanie (6c) ma sens tylko wtedy, gdy ruch odbywa się wzdłuż tunelu.

(7a) She wandered across the meadow.
Przechadzała się (bez celu) po łące.
(7b) *She wandered through the meadow.

Zdanie (7a) jest poprawne, a zdanie (7b) – nie, ponieważ istotne jest w tym przypadku jedynie przemierzanie, poruszanie się po płaszczyźnie, a nie przedostawanie się na drugą stronę.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne THROUGH, ACROSS, czy ALONG
Loading ...