Czas

Polakom uczącym się języka angielskiego dużą trudność sprawia zazwyczaj poprawne opanowanie wszystkich angielskich czasów gramatycznych. Dlatego w niniejszej książce każdy z czasów jest omówiony oddzielnie, a podobieństwa i różnice między czasami szczególnie często sprawiającymi trudności opisane w osobnych rozdziałach.

Czasy angielskie podzielić można na:

- proste (po angielsku “simple”),
- ciągłe (po angielsku “continuous”),
- uprzednie (po angielsku “perfect”),
- dokonane uprzednie (po angielsku “past perfect”).

Drugi podział rozgranicza:

- czasy teraźniejsze (po angielsku “present”),
- czasy przeszłe (po angielsku “past”),
- czasy przyszłe (po angielsku “future”).

Każdy czasy gramatyczny ma stronę czynną (po angielsku “active”) i stronę bierną (po angielsku “passive”).

Kiedy uwzględni się wszystkie możliwości, do dyspozycji mamy dwadzieścia cztery różne konstrukcje czasowe – choć oczywiście niektóre z nich są stosowane rzadziej, a niektóre częściej.

Warto pamiętać, że zarówno polskie nazwy angielskich czasów, jak tłumaczenia zdań na język polski nie oddają pełnego znaczenia – w naszym języku po prostu brakuje odpowiednich konstrukcji, by dokładnie wyrazić angielskie subtelności. Dlatego zarówno nazw czasów, jak i samych wzorów zdań najlepiej uczyć się od razu po angielsku – unikniemy wtedy kłopotliwych pomyłek wynikających z przenoszenia polskich schematów na inny język.

Trzeba mieć na uwadze, że w gramatyce angielskiej czasy gramatyczne (“tenses”) nie zawsze mają bezpośrednie przełożenie na czas zajścia opisywanego zdarzenia (“time”) – np. do wyrażania przekonań o przyszłości nieraz używa się czasu teraźniejszego prostego (“present simple”).

Jak wspomniano powyżej, użycie poszczególnych czasów omówione jest w oddzielnych rozdziałach. W tym haśle przedstawione zostanie zestawienie zbiorcze wszystkich czasów oraz przykłady. Stronę czynną (“active”) oznaczono skrótem ACT, zaś stronę bierną (“passive”) – skrótem PAS. Zestawienie wyczerpuje wszystkie możliwości gramatyczne, ale należy pamiętać, że niektóre z powstałych konstrukcji są niezmiernie rzadkie, prawie nigdy nie używane w rzeczywistych tekstach czy wypowiedziach. Konstrukcje możliwe gramatycznie, ale dość rzadkie oznaczono plusem, natomiast struktury praktycznie bezużyteczne – dwoma plusami.

I. Czasy teraźniejsze (“present tenses”):

teraźniejszy prosty (“present simple”):

(1 ACT) I teach people how to use the computer.
Uczę ludzi jak obsługiwać komputer.
(1 PAS) I am taught how to use the computer.
Jestem instruowany jak obsługiwać komputer.

teraźniejszy ciągły (“present continuous”):

(2 ACT) I am teaching people how to use the computer.
(Właśnie) uczę ludzi jak obsługiwać komputer.
(2 PAS) I am being taught how to use the computer.
(Właśnie) jestem instruowany jako obsługiwać komputer.

- teraźniejszy uprzedni (“present perfect”):

(3 ACT) I have taught people how to use the computer.
(Ostatnio) uczę ludzi, jak obsługiwać komputer.
(Ostatnio) uczyłem ludzi, jak obsługiwać komputer.
(3 PAS) I have been taught how to use the computer.
(Ostatnio) jestem uczony, jak obsługiwać komputer.

- teraźniejszy uprzedni ciągły (“present perfect continuous”):

(4 ACT) I have been teaching people how to use the computer.
(Właśnie) uczę ludzi, jak obsługiwać komputer.
(Właśnie) uczyłem ludzi, jak obsługiwać komputer.
(4 PAS) + + I have been being instructed how to use the computer.
(Właśnie) jestem uczony, jak obsługiwać komputer.

II. Czasy przeszłe (“past tenses”):

- przeszły prosty (“past simple”):

(5 ACT) I taught people how to use the computer.
Uczyłem ludzi, jak obsługiwać komputer.
(5 PAS) I was taught how to use the computer.
Uczono mnie, jak obsługiwać komputer.

- przeszły ciągły (“past continuous”):

(6 ACT) I was teaching people how to use the computer.
(Właśnie) uczyłem ludzi, jak obsługiwać komputer.
(6 PAS) I was being taught how to use the computer.
(Właśnie) uczono mnie, jak obsługiwać komputer.

- przeszły uprzedni (“past perfect”):

(7 ACT) I had taught people how to use the computer.
(Wcześniej) uczyłem ludzi, jak obsługiwać komputer.
(7 PAS) I had been taught how to use the computer.
(Wcześniej) uczono mnie, jak obsługiwać komputer.

- przeszły uprzedni ciągły (“past perfect continuous”):

(8 ACT) I had been teaching how to use the computer.
(Wtedy wcześniej) uczyłem ludzi, jak obsługiwać komputer.
(8 PAS) + + I had been being taught how to use the computer.
(Wtedy wcześniej) uczono mnie, jak obsługiwać komputer.

III. Czasy przyszłe (“future tenses”):

- przyszły prosty (“future simple”):

(9 ACT) I will teach people how to use the computer.
Będę uczył ludzi, jak obsługiwać komputer.
(9 PAS) I will be taught how to use the computer.
Będę uczony, jak obsługiwać komputer.

- przyszły ciągły (“future continuous”):

(10 ACT) I will be teaching people how to use the computer.
Będę (wtedy) uczył ludzi, jak obsługiwać komputer.
(10 PAS) + + I will be being taught how to use the computer.
Będę (wtedy) uczony, jak obsługiwać komputer.

- przyszły uprzedni (“future perfect”):

(11 ACT) By 2010 I will have taught people how to use the computer for 10 years.
W 2010 roku minie 10 lat, od kiedy uczę ludzi, jak obsługiwać komputer.
(11 PAS) + By 2010 I will have been taught how to use the computer for 10 years.
W 2010 roku minie 10 lat, od kiedy jestem uczony, jak obsługiwać komputer.

- przyszły uprzedni ciągły (“future perfect continuous”):

(12 ACT) + By 2010 I will have been teaching people how to use the computer for 10 years.
W 2010 roku minie 10 lat mojego uczenia ludzi, jak obsługiwać komputer.
(12 PAS) + + By 2010 I will have been being taught how to use the computer for 10 years.
W 2010 roku minie 10 lat mojej nauki, jak obsługiwać komputer.

Zapamiętanie poszczególnych czasów angielskich może ułatwić poniższa tabela.

Czas Strona Przeszły(“past”) Teraźniejszy (“present”) Przyszły (“future”)
Prosty (“simple”) ACT I taught I teach I will teach
PAS I was taught I am taught I will be taught
Ciągły (“continuous”) ACT I was teaching I am teaching I will be teaching
PAS I was being taught I am being taught ++ “I will be being taught
Uprzedni (“perfect”) ACT I had taught I have taught I will have taught
PAS I had been taught I have been taught + “I will have been taught

uprzedni ciągły (“perfect continuous”)

ACT I had been teaching I have been teaching + “I will have been teaching
PAS ++ “I had been being taught ++ “I have been being taught ++ “I will have been being taught

ACT (“active”) – strona czynna
PAS (“passive”) – strona bierna

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...