Future Continuous

Czas przyszły ciągły (“future continuous”) odnosi się do przyszłości, opisując zdarzenia, które będą miały w niej miejsce przez pewien czas. Oto jego podstawowa struktura: podmiot + “will be” + forma “-ing”.

(1) I’ll be doing my homework today.
Dziś będę odrabiać moje zadanie domowe.
(2) I’ll be travelling all night.
Będę podróżować całą noc.

Pytania w czasie przyszłym ciągłym tworzymy w następujący sposób: “will” + podmiot + “be” + forma “-ing”.

(3) Will you be waiting for me at eight?
Czy będziesz na mnie czekać o ósmej?
(3a) *Will you be waited for me at eight?
(3b) *Will you be wait for me at eight?

Oto struktura zdań z negacją: podmiot + “will not” (“won’t”) + “be” + forma “-ing”.

(4) I won’t be waiting for you at eight.
Nie będę na ciebie czekać o ósmej.

Czas przyszły ciągły służy do:

- opisania zdarzenia lub stanu rzeczy, który ma nastąpić w przyszłości i trwać przez jakiś czas

(6) He’ll be eating his dinner for the next two hours.
On będzie jadł swój obiad przez następne dwie godziny.

- opisania zdarzenia, które nadejdzie naturalną koleją rzeczy

(7) Winter is here – it will be snowing soon.
Przyszła zima – niedługo będzie padał śnieg.

- wyrażenia ogólnej informacji na temat przyszłości

(8) Will you be staying for another night at our hotel?
Czy zostanie pan na jeszcze jedną noc w naszym hotelu?
(9) Will you be meeting her this week?
Będziesz się z nią spotykał w nadchodzącym tygodniu?

- podkreślenia wysokiego prawdopodobieństwa zdarzenia się czegoś

(10) I know where we’ll find her – she will be dancing in her favorite club tonight.
Wiem, gdzie możemy ją znaleźć – będzie dziś tańczyć w swoim ulubionym klubie.
(11) We’ll already be dancing when you get there.
Będziemy już tańczyć, gdy dotrzesz na miejsce.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czas Future Continuous
Loading ...