Future Continuous

Czas przyszły ciągły (“future continuous”) odnosi się do przyszłości, opisując zdarzenia, które będą miały w niej miejsce przez pewien czas. Oto jego podstawowa struktura: podmiot + “will be” + forma “-ing”.

(1) I’ll be doing my homework today.
Dziś będę odrabiać moje zadanie domowe.
(2) I’ll be travelling all night.
Będę podróżować całą noc.

Pytania w czasie przyszłym ciągłym tworzymy w następujący sposób: “will” + podmiot + “be” + forma “-ing”.

(3) Will you be waiting for me at eight?
Czy będziesz na mnie czekać o ósmej?
(3a) *Will you be waited for me at eight?
(3b) *Will you be wait for me at eight?

Oto struktura zdań z negacją: podmiot + “will not” (“won’t”) + “be” + forma “-ing”.

(4) I won’t be waiting for you at eight.
Nie będę na ciebie czekać o ósmej.

Czas przyszły ciągły służy do:

- opisania zdarzenia lub stanu rzeczy, który ma nastąpić w przyszłości i trwać przez jakiś czas

(6) He’ll be eating his dinner for the next two hours.
On będzie jadł swój obiad przez następne dwie godziny.

- opisania zdarzenia, które nadejdzie naturalną koleją rzeczy

(7) Winter is here – it will be snowing soon.
Przyszła zima – niedługo będzie padał śnieg.

- wyrażenia ogólnej informacji na temat przyszłości

(8) Will you be staying for another night at our hotel?
Czy zostanie pan na jeszcze jedną noc w naszym hotelu?
(9) Will you be meeting her this week?
Będziesz się z nią spotykał w nadchodzącym tygodniu?

- podkreślenia wysokiego prawdopodobieństwa zdarzenia się czegoś

(10) I know where we’ll find her – she will be dancing in her favorite club tonight.
Wiem, gdzie możemy ją znaleźć – będzie dziś tańczyć w swoim ulubionym klubie.
(11) We’ll already be dancing when you get there.
Będziemy już tańczyć, gdy dotrzesz na miejsce.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Letnia wyprzedaż - księgarnia językowa Edgard

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czas Future Continuous
Loading ...