Następstwo czasów

Następstwo czasów w angielskim


Język angielski jest bardzo logiczny jeżeli chodzi o następstwo czasów. Zwłaszcza brytyjski (bo amerykański w mniejszym stopniu) nie pozostawia dużego pola manewru, by wyrazić następstwo czasów dla wyrażenia danej sytuacji. Dlatego warto zapoznać się z poniższym artykułem opisującym następstwo czasów w angielskim.Angielski - następstwo czasówSłowa takie jak „as soon as„ (‘kiedy tylko‘), „afterwards„ (‘potem‘ - o dwóch różnych czynnościach czy zdarzeniach, nie zaś o poszczególnych etapach jednego procesu) i „straightaway„ (‘natychmiast‘) służą, by wyrazić następstwo opisywanych zdarzeń. Wyrazy te mogą łączyć w logiczną całość sytuacje opisane w jednym zdaniu złożonym lub w dwóch następujących po sobie zdaniach prostych:

(1) As soon as she entered the room, Sally handed me the letter.
Kiedy tylko weszła do pokoju, Sally wręczyła mi list.
(2) Sally entered the room and cleared up her desk. Afterwards she handed me the letter.
Sally weszła do pokoju i uporządkowała rzeczy na biurku. Potem wręczyła mi list.
(3) Sally entered the room and handed me the letter straightaway (without even saying hello).
Sally weszła do pokoju i natychmiast wręczyła mi list (nawet się ze mną nie witając).

Dlatego możemy podzielić je na dwie grupy:

I. Wyrazy dotyczące sytuacji opisanych w obrębie jednego zdania złożonego (spójniki): „after„ (‘po‘), „before„ (‘przed‘), „as soon as„ (‘kiedy tylko‘), „since„ (‘od‘)

(4) After I finish work, I’m having an appointment with Susan.
Po tym, jak skończę pracę, mam spotkanie z Susan.
(5) I had lived in Canada before I moved to France.
Mieszkałem w Kanadzie zanim przeprowadziłem się do Francji.
(6) As soon as he got back home, John called his mother.
Kiedy tylko wrócił do domu, John zadzwonił do swojej matki.
(7) We’ve known each other since I started the job.
Znamy się, od kiedy zacząłem tę pracę.

Jeśli dwa zdania są połączone przy pomocy „after„ lub „before„, to przecinek po pierwszym zdaniu umieszczamy tylko wtedy, kiedy słowa te znajdują się na początku zdania:

(8a) Before I’d finished dinner, somebody knocked at the door.
Zanim skończyłem obiad, ktoś zapukał do drzwi.
(8b) *Somebody knocked at the door, before I’d finished dinner.

Po „after„, „before„, „as soon as„ czynność przyszłą wyrażamy używając czasu teraźniejszego (por. CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY):

(9a) Could you telephone me after you arrive?
Czy mógłbyś do mnie zadzwonić po tym, jak przyjedziesz?
(9b) *Could you telephone me after you will arrive?

Po „after„ i „before„ używa się także czasownika z końcówką „-ing„. Dotyczy to przede wszystkim języka formalnego:

(10) Before leaving the hotel, please make sure that you have not left anything.
Przed opuszczeniem hotelu proszę się upewnić, że niczego Państwo nie zostawili.

II. Wyrazy łączące informacje zawarte w dwóch odrębnych zdaniach (przysłówki): „then (‘potem‘), „afterwards” (‘później‘), „after that„ (‘po tym‘), „before that„ (‘przedtem‘), „straightaway„ (‘natychmiast‘), „subsequently„ (‘następnie‘):

(11) During my holidays I went to Paris. Then I visited Barcelona as well.
Podczas wakacji pojechałem do Paryża. Potem zwiedziłem także Barcelonę.
(12) Sheila decided to quit her job. Afterwards she wished she hadn’t done it.
Sheila postanowiła zrezygnować z pracy. Potem żałowała, że to zrobiła.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czas Następstwo czasów
Loading ...