Present Simple czy Present Continuous

Wiele trudności sprawia Polakom poprawne rozróżnienie czasów teraźniejszego prostego i teraźniejszego ciągłego. Poniżej przedstawione są podstawowe różnice między konstrukcją progresywną (ciągłą) a prostą. UWAGA - przewiń kursorem na dół, by zobaczyć tabelkę.


Czas teraźniejszy prostyCzas teraźniejszy ciągłyCzynność ma charakter ogólny, mowa jest o długotrwałym procesie, niekoniecznie
mającym miejsce w danym momencie.


(1) What do you do?


Czym się zajmujesz (w życiu, tzn. jaki jest twój zawód)?


(2) I work for the best management school
in Poland.


Pracuję dla najlepszej szkoły zarządzania w Polsce.Czynność trwa w danym momencie.


(3) What are you doing?


Co ty (teraz) robisz?


(4) I’m working on a project for the best
management school in Poland.


(Właśnie) pracuję nad projektem dla najlepszej szkoły zarządzania
w Polsce.W zdaniu (1) osoba pytająca chce się dowiedzieć, co rozmówca
robi w życiu, jaki jest jego zawód. By spytać o to, co rozmówca robi w konkretnym
momencie, należałoby wypowiedzieć zdanie (3). Podobnie odpowiedź (2) oznacza,
że jej autor jest zatrudniony na najlepszej szkole zarządzania, choć w danym
momencie może wcale nie zajmować się pracą dla niej (tylko np. czytać gazetę
lub jeść obiad). Wypowiedź (4) wskazuje natomiast, że jej autor właśnie
w tym momencie pracuje nad projektem – jest to czynność, w trakcie wykonywania
której skierowano do niego pytanie (3).Czynność jest powtarzalna, trwa długo, ma charakter prawidłowości.


(5) I work at weekends.


/Pracuję w weekendy.Czynność jest powtarzalna, ale ma charakter tymczasowy.


(6) I’m working weekends this summer.


Tego lata pracuję w weekendy.Zdanie (5) odnosi się do pewnej prawidłowości, jest konstatacją faktu.
Zdanie (6) także odnosi się do czegoś powtarzalnego, ale jedynie w pewnych
ramach czasowych. Warto zauważyć, że autor wypowiedzi (6) może mieć na myśli
np. przytłaczającą większość weekendów, ale niekoniecznie wszystkie. Bez
dodatkowej informacji (“this summer/”) można by
przypuszczać, że autor zdania (6) przedstawia subiektywny opis sytuacji,
która go irytuje.Czynność jest relacjonowana, ma charakter bieżący, przedstawiona jest w
stylu formalnym. Podkreśla się, że jest ona skończoną całością.


(7a) I check the temperature.


/Sprawdzam temperaturę.Czynność jest relacjonowana, przedstawiona w stylu neutralnym. Nacisk kładzie
się na proces, trwanie czynności.


(7b) I’m checking the temperature.


/Sprawdzam temperaturę.W zdaniu (7a) osoba mówiąca relacjonuje, przedstawia swoje bieżące czynności.
Czyni to bezosobowo, podkreśla następowanie ich po sobie. Natomiast w zdaniu
(7b) autor akcentuje trwanie danego procesu, jego niezakończony charakter.Plany dotyczą częściej dalekiej przyszłości lub podróży.


(8) I arrive in Warsaw
on Monday.


W poniedziałek przyjadę do Warszawy.Plany dotyczą bliskiej przyszłości lub dalszej, lecz ściśle zaplanowanej.


(9) I’m meeting Joanna tomorrow.


Jutro spotkam się z Joanną.Konstrukcji takiej jak w zdaniu (8) szczególnie często używa się do opisu
planów podróży. Natomiast konstrukcja (9) służy po prostu do przedstawiania
planów na najbliższą przyszłość.


Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Letnia wyprzedaż - księgarnia językowa Edgard

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czas Present Simple czy Present Continuous
Loading ...