NEED - RÓŻNE UŻYCIA

Słowo "need\" może występować jako czasownik modalny o znaczeniu 'musieć' (lub jako typowy czasownik o znaczeniu 'potrzebować, wymagać'.

\"Need" użyte jako zwykły czasownik przyjmuje końcówkę "-s" w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego prostego i nie występuje w czasach ciągłych. Pytania tworzy się za pomocą czasowników posiłkowych "do\"/\"does" :

(1) She needs some rest.
Ona potrzebuje odpoczynku.
(2) Does she need some rest?
Czy ona potrzebuje odpoczynku?

W omawianym użyciu "need" łączy się z bezokolicznikiem, rzeczownikiem lub zaimkiem:

(3) I need to know the exact price.
Muszę znać dokładną cenę.
(4) I need you.
Potrzebuję cię.

Czasownik \"need\" bywa używany zarówno z bezokolicznikiem, jak i czasownikiem z końcówką "-ing" w zdaniach takich jak (5-6). W tym znaczeniu może też być zastąpiony przez czasownik "want\" (\'chcieć'), po którym następuje forma "-ing\":

(5) Your hair needs to be cut.
(6) Your hair needs cutting.
(7) Your hair wants cutting.
Twoje włosy wymagają podcięcia.

Jako czasownik modalny słowo "need\" występuje w takiej samej formie we wszystkich osobach. Pytania tworzy się przez inwersję:

(8a) A: Need she pay for that?
Czy ona musi za to płacić?
(8b) B: No, she needn\'t.
Nie musi.

\"Need\" bywa używane w połączeniu z "hardly\"/\"scarcely\" (\'ledwo, zaledwie\') w znaczeniu takim samym, jakie wyrazić można by przy użyciu zanegowanej formy "needn\'t\":

(9) I need hardly say how pleased I am I can see you.
Nie muszę mówić, jak się cieszę, że cię widzę.

Gdy chcemy wyrazić, że coś nie powinno było mieć miejsca w przeszłości, używamy zaprzeczonego czasownika modalnego "needn\'t" w połączeniu z czasem teraźniejszym uprzednim (por. CZAS TERAŹNIEJSZY UPRZEDNI):

(10) I needn\'t have told you that.
Niepotrzebnie ci to mówiłem.
(11) She needn\'t have written this letter.
Niepotrzebnie napisała ten list.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Letnia wyprzedaż - księgarnia językowa Edgard

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czasowniki NEED - RÓŻNE UŻYCIA
Loading ...