egzamin gimnazjalny z języka angielskiego

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego tuż tuż.
Warto zapoznać się z wymaganiami jakie stawia przed gimnazjalistami Centralna Komisja Egzaminacyjna.


Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego będzie przeprowadzany w gimnazjum od roku szkolnego 2008/2009. Egzamin odbywać się będzie w kwietniu w trzecim dniu egzaminów gimnazjalnych i trwać będzie 90 min.


STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

1. Odbiór tekstu słuchanego


Uczeń:

a) określa główną myśl tekstu

b) określa kontekst sytuacyjny

c) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, wyszukuje lub selekcjonuje informacje

2. Odbiór tekstu czytanego


Uczeń:

a) określa główną myśl tekstu

b) określa główną myśl poszczególnych części tekstu

c) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, wyszukuje lub selekcjonuje informacje

d) określa intencje nadawcy tekstu

e) określa kontekst sytuacyjny

f) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu

3. Reagowanie językowe


Uczeń:

a) właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy

b) rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji

c) przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego - informatorPróbny egzamin gimnazjalny z języka angielskiego (21 październik 2008 r.)Arkusz

Klucz

Transkrypcja nagrania (rozumienie ze słuchu)Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego 2009


Arkusze standardowe dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksja rozwojową (A-1):

Arkusz

Transkrypcja nagrania (rozumienie ze słuchu)

Klucz


Arkusze dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących (A-7)

Arkusz


Arkusze dla uczniów z uposledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8)

Arkusz

Transkrypcja nagrania (rozumienie ze słuchu)Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego 2010


Arkusz

Transkrypcja nagrania (rozumienie ze słuchu)

Klucz
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego 2011


Arkusz

Transkrypcja nagrania (rozumienie ze słuchu)

OdpowiedziEgzamin gimnazjalny z języka angielskiego 2012


Arkusz - poziom podstawowy

Transkrypcja nagrania (rozumienie ze słuchu - poziom podstawowy)

Odpowiedzi (poziom podstawowy)

Arkusz - poziom rozszerzony

Transkrypcja nagrania (rozumienie ze słuchu - poziom rozszerzony)

Odpowiedzi (poziom rozszerzony) -

Próbny egzamin gimnazjalny z języka angielskiego (listopad 2012)


Arkusz - poziom podstawowy

Transkrypcja nagrania (rozumienie ze słuchu - poziom podstawowy)

Odpowiedzi (poziom podstawowy)

Arkusz - poziom rozszerzony

Transkrypcja nagrania (rozumienie ze słuchu - poziom rozszerzony)

Odpowiedzi (poziom rozszerzony)

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego (kwiecień 2013)


Arkusz - poziom podstawowy

Transkrypcja nagrania (rozumienie ze słuchu - poziom podstawowy)

Odpowiedzi (poziom podstawowy)

Arkusz - poziom rozszerzony

Transkrypcja nagrania (rozumienie ze słuchu - poziom rozszerzony)

Odpowiedzi (poziom rozszerzony)

Dyskusja na forum - pochwal się wrażeniami.JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Gimnazjum
Loading ...