Employment

Artykuły

In the exam you may be asked to describe the types of job you would be interested in for the future (if you are still at school or college), or describe your current job (if you are working). You could be asked to talk about the aspects of your job that you like or dislike, or told to describe your ‘ideal’ job (where it would be, what you would do, etc.). In the Writing Paper, you might have to write a letter of application based on a job advertisement.


Useful words and expressions:


to apply for a job ubiegać się o pracę
to be out of work być bez pracy
a bonus premia
clerical work praca biurowa
commission prowizja
to dismiss sb. zwolnić kogoś
to do overtime pracować nadgodziny
to earn zarabiać
to employ sb. zatrudniać kogoś
to fire sb. zwolnić (wyrzucić) kogoś
full-time work pełen etat
to go on strike strajkować
an income tax podatek dochodowy
a job interview rozmowa o pracę
to lay sb. off zwolnić (wylać) kogoś
a letter of application list ubiegającego się o pracę
to make sb. redundant zwolnić kogoś (np. ze względu na redukcję zatrudnienia)
manual work praca fizyczna
on a dole na zasiłku
part-time work niepełny etat
a pay rise podwyżka
a pension emerytura
perks / fringe benefits dodatkowe świadczenia (np. opieka zdrowotna)
a post stanowisko
promotion awans
to resign zwolnić się z pracy
to retire odejść na emeryturę
a salary pensja (co miesiąc)
to sack sb. / give sb. a sack zwolnić (wyrzucić) kogoś
to take sb. on = to employ sb.
to take time off work wziąć wolne
trade unions związki zawodowe
unemployment bezrobocie
a wage pensja (co tydzień)
well-paid dobrze płatna


Now, do the test below.

TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Matura 2020 - językowy niezbędnik

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...