Zero Conditional

Angielskie zdania warunkowe - prawdy ogólne (Conditional 0)
Niektóre zdania warunkowe mają charakter prawd ogólnych, np.:

(1)
If you meet an Englishman, speak English.

Jak spotykasz Anglika, mów po angielsku.

(2)
If you heat snow, it melts.

Jak podgrzejesz śnieg, roztopi się.

(3)
If I am sick, I go to a doctor.

Kiedy jestem chory, idę do lekarza.


Wszystkie powyższe przykłady odnoszą się do sytuacji generalnych. Charakterystyczne jest to, że wyraz ‘if’ można w nich zastąpić ‘when(ever)’, np.:

(4)
When(ever) you heat snow, it melts.

(Za każdym razem) gdy podgrzejesz śnieg, roztopi się.Podobne sformułowania często spotkać można w opisach technicznych, raportach, itp. Użycie tych samych czasów zarówno w części zdania określającej warunek (po ‘if’) jak i w części głównej, opisującej następstwa warunku, pozwala uniknąć wrażenia, że opisywana sytuacja jest nierealna.


Nie zawsze musimy odnosić się do sytuacji teraźniejszej (czasem np. chodzi o prawdę ogólną obowiązującą kiedyś) – ważne jest więc po prostu zachowanie tych samych czasów w obu częściach zdania, np.:

(5)
If you wanted to eat something, you went to a restaurant.

Jak chciałeś coś zjeść, szedłeś do restauracji.W mowie zależnej następuje normalna transformacja czasowników, np.:


(6a) ‘If I am angry, I go for a walk’, he said.

(6b) He said that if he was angry, he went for a walk.

Powiedział, że kiedy jest zdenerwowany, idzie na spacer.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...