OWNERSHIP

OWNERSHIP- this is the widest form of usage the thing, the basic right which consists of a number of single entitlements related to this thing ie.: - possession - use and usufruct( to use and take the advantages and revenues) - to change the property of the thing, to use it up and even to destroy it. This right also entitles to manage the thing ie. to transfer it to another person or to charge it f.e. by giving the thing in leasing. Ex. The ownership is the fundamental human right in capitalist countries. PRAWO WŁASNOŚCI- jest to najszersza forma korzystania z rzeczy, prawo podstawowe składające się z szeregu pojedynczych uprawnień związanych z rzeczą tj.: - posiadanie - używanie i pobieranie pożytków i przychodów z rzeczy - zmiana właściwości rzeczy, zużycie jej a nawet zniszczenie To prawo daje także uprawnienie do rozporządzania rzeczą np. przeniesienia praw z tej rzeczy na inną osobę albo obciążenia rzeczy innym prawem np. poprzez najem.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Specjalistyczne - treści losowe

Loading ...