BI-

Cząstki „bi-” używa się do oznaczania częstotliwości (dwukrotności). Poprzedza ona wtedy określenie odcinka czasu, np.: „bicentenary” ‘dwustulecie’, „bicentennial”, ‘zdarzający się raz na dwieście lat’, „biennial” ‘zdarzający się co dwa lata’, „bimonthly” ‘zdarzający się co dwa miesiące’. Należy przy tym pamiętać, iż mogą być z nią związane dwa znaczenia:

I. ‘(zdarzający się) co dwa, raz na dwa (np. miesiące, lata etc.)’:

(1) I haven’t seen my boss for two months but we are going to have our bimonthly meeting next week.
Nie widziałem mojego szefa od dwóch miesięcy, ale w przyszłym tygodniu będziemy mieli nasze odbywające się co dwa miesiące spotkanie.
(2) Our country celebrates a bicentennial anniversary this year.
Nasze państwo obchodzi dwusetną rocznicę w tym roku.
(3) She won the prize for sculpture at the Venice bienalle this year.
Zdobyła nagrodę za rzeźbiarstwo na tegorocznym bienalle w Wenecji.
(4) Notes and Queries is a bimonthly journal for literary historians and bibliographers.
Notes and Queries to dwumiesięcznik dla historyków literatury i bibliografów.

II. ‘(zdarzający się) dwa razy w (np. miesiącu, roku etc.)’:

(5) My cousin never buys bimonthly journals because he gets pocket money only once a month.
Mój kuzyn nigdy nie kupuje pism ukazujących się dwa razy w miesiącu, bo dostaje kieszonkowe tylko raz w miesiącu.

Problemu takiej niejednoznaczności nie ma w przypadku pary słów „biennial” (‘zdarzający się co dwa lata’) i „biannual” (‘zdarzający się dwa razy w roku’).

Cząstka „bi-” może odnosić się nie tylko do częstotliwości, ale także do podwójności jakiegoś przedmiotu lub cechy, np. przymiotnik „bilingual” znaczy ‘dwujęzyczny’, a rzeczownik „biplane” – ‘samolot dwupłatowy’.

Oprócz cząstki „bi-” w języku angielskim występują też, choć o wiele rzadziej, inne prefiksy opisujące częstotliwość lub wielokrotność, np. „tri-” w słowach takich jak „tricolour” ‘trójkolorowy’. Ich użycie nie różni się od użycia prefiksu „bi-”.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Książki na lato

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...