LITTLE czy SMALL

Przymiotniki "small" i "little" można przetłumaczyć na język polski jako 'mały', 'niewielki'. W tym ogólnym znaczeniu często występują zamiennie:

(1a) I like little tomatoes.
(1b) I like small tomatoes.
Lubię małe pomidory.
(2a) He stayed in a small room in the basement.
(2b) He stayed in a little room in the basement.
Zatrzymał się w małym pokoju w pakamerze.

Omawiane wyrazy mogą mieć jednak nieco różne zabarwienie, zwłaszcza w brytyjskiej odmianie języka angielskiego. Posłużenie się słowem "small" sugeruje, że autor odnosi się do czysto fizycznych właściwości opisywanej rzeczy lub osoby, że opisuje on obiektywnie rzeczywistość bez żadnego zaangażowania emocjonalnego:

(3) This package is smaller than the one I received a week ago.
Ta paczka jest mniejsza niż ta, którą dostałem tydzień temu.

Natomiast wyraz "little" może sygnalizować, że chodzi jedynie o subiektywną ocenę wypowiadającego się, a ponadto wskazuje czasem na emocjonalny stosunek do opisywanej osoby lub rzeczy, np.:

(4a) What a cute little kitty!
Ach, jaka słodka mała kicia!
(4b) *What a cute small kitty!

Zdanie (4b) nie jest błędne z gramatycznego punktu widzenia, ale w tym kontekście brzmi nieco nienaturalnie. Zachwycającej się kotkiem osobie nie chodzi zapewne o odniesienie się do rzeczywistych wymiarów tego zwierzęcia. Celem wypowiedzi jest raczej okazanie sympatii (kotek nie musi być wcale malutki).

Przymiotnik "little" może w podobny sposób nadawać wypowiedzi zabarwienie negatywne, np.:

(5a) I hate this wretched little man!
Nienawidzę tego wrednego człowieczka!
(5b) *I hate this wretched small man!

Zdanie (5b) nie jest błędne gramatycznie, ale mogłoby wskazywać, że chodzi o osobę po prostu fizycznie niewielką. Tymczasem użycie "little" daje do zrozumienia, że chodzi o kogoś 'małego moralnie', 'posuwającego się do niskich czynów', 'małego formatu'. Opisywany 'człowieczek' może być w rzeczywistości bardzo wysoki - wyraz "little" ma jedynie pokazać negatywny stosunek autora wypowiedzi.


Przymiotnik "small" wykorzystuje się czasem, by zaakcentować, że nie uważa się czegoś (jakiegoś problemu, sprawy) za naprawdę istotne:

(6) You made a small mistake in your essay.
W swoim eseju popełniłeś drobny błąd.

Autor wypowiedzi (6) sygnalizuje, że jego zdaniem błąd był naprawdę niewielki, niewart uwagi.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...