MATHEMATICS oraz ARITHMETIC

Te nazwy przedmiotów szkolnych, które pochodzą z greki i łaciny, mają zazwyczaj w języku angielskim zakończenie „-cs” (np. „mathematics” ‘matematyka’, „physics” ‘fizyka’). Należy zwrócić uwagę, iż nie oznacza to, że mamy do czynienia z rzeczownikami liczby mnogiej. Wręcz przeciwnie – nazwy przedmiotów szkolnych łączą się zawsze z czasownikami w liczbie pojedynczej, np.:

(1a) I think that mathematics is one of my favourite subjects.
Sądzę, że matematyka to jeden z moich ulubionych przedmiotów.
(1b) *I think that mathematics are one of my favourite subjects.

Inne zakończenie ma rzeczownik „arithmetic” (odpowiadający polskiemu określeniu ‘arytmetyka’):

(2a) Do you think that arithmetic is difficult?
Czy sądzisz, że arytmetyka jest trudna?
(2b) *Do you think that arithmetics is difficult?

W rzeczowniku tym akcent pada na drugą sylabę: „a[:]rithmetic” (symbol : poprzedza w transkrypcji fonetycznej akcentowaną sylabę). Wyraz „arithmetic” może też być przymiotnikiem o znaczeniu ‘arytmetyczny’. Wtedy akcent pada na trzecią sylabę: „arith[:]metic”. Spotykane jest również użycie w tym samym znaczeniu przymiotnika „arithmetical”, np.:

(3) Jacek is very good at solving arithmetic/arithmetical problems.
Jacek jest bardzo dobry w rozwiązywaniu problemów arytmetycznych.

Z kolei przymiotnik pochodzący od wyrazu „mathematics” to „mathematical”, czyli ‘matematyczny’. Prawie nigdy nie spotyka się krótszej formy „mathematic” – jej użycie jest wręcz uznawane za błąd.

(4) She really has a mathematical mind.
Ona naprawdę ma matematyczny umysł.

Warto zauważyć, że zwrot „mental arithmetic” oznacza ‘liczenie w pamięci’, np.:

(5) I did some mental arithmetic and claimed my change.
Policzyłem sobie w pamięci i zażądałem reszty.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne MATHEMATICS oraz ARITHMETIC
Loading ...