MOVIES/CINEMA czy THEATRE/THEATER

Wyrazy "cinema" ('kino') oraz "theatre" 'teatr' (w amerykańskim zapisie - "theater") odnoszą się zarówno do samego budynku, jak i do dziedziny sztuki, której dzieła - tzn. odpowiednio filmy i przedstawienia - można w nim oglądać. W pierwszym z tych znaczeń "cinema" i "theatre" zachowują się jak rzeczowniki policzalne, które w liczbie pojedynczej muszą występować z przedimkiem, np.:

(1) There\'s a brand-new cinema round the corner - they\'ve just opened this week.
Za rogiem jest całkiem nowe kino - właśnie otworzyli w tym tygodniu.
(2) When the Puritans came into power, they closed all theatres as a form of indecent entertainment.
Kiedy Purytanie doszli do władzy, zamknęli wszystkie teatry jako formę nieprzystojnej rozrywki.

Gdy, mówiąc "cinema" lub "theatre\", ma się na myśli dziedzinę sztuki, a nie budynek, rzeczowniki te albo stają się niepoliczalne (patrz przykład (3)), albo łączą się w liczbie pojedynczej z przedimkiem określonym "the" (przykład (4)):

(3) He retired at the peak of his career as a film director after less than 25 years in cinema.
Przeszedł na emeryturę u szczytu kariery reżyserskiej po mniej niż 25 latach w kinie/ filmie.
(4) My uncle\'s love of the theatre didn\'t make up for his incompetence as a Shakespeare scholar.
Miłość mojego wujka do teatru nie nadrobiła jego niefachowości w badaniach nad Szekspirem.

Kłopot z omawianymi wyrazami polega na tym, że w amerykańskiej odmianie angielskiego "theater" może odnosić się nie tylko do teatru, czyli budynku, w którym ogląda się przedstawienia czy inne występy lub uczestniczy się w uroczystościach, ale także do kina, gdzie przychodzi się na filmy. Amerykanie używają także czasem określenia "movie theater" ('kino'), które pozwala uniknąć wieloznaczności. W Wielkiej Brytanii na kino można powiedzieć tylko "cinema "

(5) As Good as It Gets - starring Jack Nicholson and Helen Hunt - now in theaters near you. (am.)
\"Lepiej być nie może" - z Jackiem Nicholsonem i Helen Hunt - teraz już w kinach blisko ciebie. (gazetowa reklama filmu po jego wejściu na ekrany)

Kiedy mowa o chodzeniu do kina, w Wielkiej Brytanii używa się wyrażenia "go to the cinema\", a w Ameryce - "go to the movies" (nie zaś *\"go to the theater/movie theater").

(6) My brother and I always went to the cinema on Saturday. It was great fun. (br.)
W sobotę zawsze chodziłam z bratem do kina. To była wielka frajda.
(7) Are you doing anything tomorrow night? What would you say to going to the movies? (am.)
Robisz coś jutro wieczorem? Co być powiedział na pójście do kina?

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne MOVIES/CINEMA czy THEATRE/THEATER
Loading ...