THANK - DZIĘKOWANIE

W podziękowaniach występuje zazwyczaj słowo “thank”, np.:

(1) Thank you!
Dziękuję (ci)!
(2) Thanks!
Dzięki!
(3) He shook her hand and thanked her for organising the meeting.
Uścisnął jej dłoń i podziękował za zorganizowanie spotkania.
(4) I would like to thank you for your hospitality.
Chciałbym Panu podziękować za gościnność.

Dziękować można rozmaicie – w zależności od okoliczności i stopnia znajomości rozmówców. Ważne jest oczywiście, za co się dziękuje oraz czy dziękuje się po fakcie, czy z góry itd. Poniżej przedstawione są najczęstsze formuły dziękowania za różne przysługi wraz z komentarzem dotyczącym ich użycia oraz przykładami:

Najprostsze słowa podziękowania stosowane w różnych sytuacjach:
thank you
dziękuję
thank you very much
dziękuję bardzo
thanks
dzięki
thanks a lot
wielkie dzięki
thanks in advance
z góry dziękuję

(5a) A: Here’s your credit card and receipt, sir.
Oto Pańska karta kredytowa i paragon.
(5b) B: Thank you.
Dziękuję.
(6) Thanks a lot for your support! I appreciate it.
Wielki dzięki za wasze wsparcie! Doceniam je.
(7a) A: How about a second helping?
Co powiesz na drugą porcję?
(7b) B: No, thank you.
Nie, dziękuję.
(8a) A: Did you have a nice trip?
Miałeś miłą podróż?
(8b) B: Very comfortable, thank you.
Bardzo wygodną, dziękuję.


Oficjalne podziękowanie za jakąś szczególną przysługę, np. za zapewnienie o stałej gotowości do pomocy (używane zwykle również wtedy, gdy uprzejmie odmawia się przyjęcia czyjegoś zaproszenia)
that’s/it’s very kind of you
to bardzo miło z twojej strony
that’s/it’s very good of you
to bardzo życzliwe z twojej strony

(9a) A: Of course I’ll write you a glowing reference.
Oczywiście, że napiszę Panu znakomity list rekomendacyjny.
(9b) B: That’s very kind of you.
To bardzo miło z Pana strony.
(10) That’s very kind of you, but I’m afraid I already have a dinner arrangement.
To bardzo miło z Pana strony, ale obawiam się, że umówiłem się już na kolację.


Oficjalne podziękowanie w przemowie (dotyczy często jakiejś ważnej przysługi, zwłaszcza takiej, która została mówiącemu oddana jakiś czas temu, a poza tym może być skierowane do więcej niż jednej osoby)
I’d like to thank you...
chciałbym podziękować Państwu...
I wanted to thank you very much...
chciałam bardzo podziękować Państwu...

(11) I’d like to thank you all for your interest in our society.
Chciałbym podziękować wam wszystkim za zainteresowanie naszym stowarzyszeniem .
(12) I wanted to thank you very much for all you’ve done for me over the years.
Chciałem ci podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiłaś w ciągu tych lat.


Żartobliwe podziękowanie skierowane do zaprzyjaźnionej osoby, która pomogła nam w trudnej sytuacji
you’ve saved my life
ocaliłaś mi życie
you’re a star
jesteś wspaniały, niesamowity’ (dosł. ‘jesteś gwiazdą’)

(13) Thanks a lot, Harry, you’ve saved my life. I thought I had some cash on me.
Wielkie dzięki, Harry, ocaliłeś mi życie. Myślałem, że mam ze sobą gotówkę.
(14) You’re a star! I wouldn’t have solved this problem myself.
Jesteś niesamowita! Sam nie rozwiązałbym tego zadania.


Podziękowanie za prezent
it’s lovely
to piękne, śliczne
you shouldn’t have
nie powinieneś

(15a) A: This book is for you.
Ta książka jest dla ciebie.
(15b) B: Darling, you shouldn’t have.
Kochanie, nie powinieneś był.


Oficjalne podziękowanie na piśmie, skierowane do kogoś, którego się osobiście nie zna, lub do przedstawiciela instytucji (ogólnie – im dłuższa formuła podziękowań, tym cenniejsze jest to, za co się dziękuje, i tym bardziej uprzejmy stara się być ten, kto dziękuje)
I am very/extremely grateful to you...
jestem Panu bardzo wdzięczny...
I (very much) appreciate your help...
bardzo sobie cenię Pani pomoc...
please accept my heartfelt thanks...
proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania...
many thanks for...
bardzo dziękuję za...

(16) I am grateful to you for kindly sending me a termcard.
Jestem Pani wdzięczny za uprzejme przesłanie mi programu spotkań na cały semestr.
(17) We very much appreciate your prompt reply to our query.
Bardzo doceniamy Pańską szybką odpowiedź na nasze zapytanie.

Kolokwialne podziękowanie za drobną przysługę, np. postawienie kolejki w pubie lub przytrzymanie drzwi
cheers
dzięki’ (używane w odmianie brytyjskiej i australijskiej)
ta
dzięki’ (używane w odmianie brytyjskiej)
bless you
dzięki

(18a) A: Here’s your shopping, sir.
Oto Pańskie zakupy.
(18b) B: Cheers.
Dzięki.

Ironiczne podziękowanie stosowane w języku mówionym, zazwyczaj wtedy, gdy właściwie nie ma się żadnego powodu do wdzięczności
thanks a bunch” (am.)
wielkie dzięki

(19a) A: I’ll lend you some money next week.
Pożyczę ci trochę pieniędzy w przyszłym tygodniu.
(19b) B: Thanks a bunch, when I don’t need it any more.
No, to dzięki, akurat wtedy nie będą mi już potrzebne.


Na podziękowania najczęściej wypada odpowiedzieć – oto możliwe sposoby:

(20) you’re (very) welcome
proszę bardzo
(21) that’s all right
w porządku
(22) that’s OK
w porządku
(23) don’t worry about it
proszę się o to nie martwić
(24) (it’s a) pleasure
cała przyjemność po mojej stronie
(25) any time
zawsze do dyspozycji (uwaga: wcale nie jest to deklaracja czy obietnica pomocy na przyszłość)
(26) it was nothing
nic takiego
(27) nothing at all
nie ma za co
(28) it was no trouble
żaden kłopot
(29) don’t mention it
nie ma o czym mówić (odpowiedź na obszerne podziękowania, które uważa się za nieco przesadzone)

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...