Zagadnienia na licencjat z angielskiego Sosnowiec Uś na cd

egzaminy językowe, olimpiady, konkursy

Zagadnienia na licencjat z angielskiego Sosnowiec Uś na cd

Postautor: Licencjatangus » 16 lut 2010, 20:50

Poradnik egzaminacyjny na stopień licencjata z zakresu filologii angielskiej

Sprawdź tutaj: http://www.licencjat-angielski.xwp.pl

Dane kontaktowe:
E-mail: licencjat.angielski@vp.pl

Obrazek

Poradnik egzaminacyjny w pigułce. Kompendium wiedzy na cd-rom. Poradnik licencjacki z opracowanymi zagadnieniami na stopień licencjata z zakresu filologii angielskiej skierowany jest dla absolwentów nauczycielskich kolegiów języka angielskiego, nad którymi opiekę dydaktyczno-naukową sprawuje Uniwersytet Śląski, wydział w Sosnowcu.

Obrazek

Multimedialny poradnik zawiera również… dodatek multimedialny, vademecum licencjackie - opracowania egzaminacyjne z metodyki, lingwistyki, literatury oraz intensywny kurs powtórzeniowy przed egzaminem. Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym zdawanym w języku angielskim.

Obejmuje dwa przedmioty: metodykę nauczania języków obcych (obowiązkowo), oraz do wyboru jeden z poniż…szych przedmiotów: językoznawstwo ogólne, literaturę brytyjską i amerykańską. Egzamin
obejmuję literaturę brytyjską oraz całość literatury amerykańskiej. Poradnik zawiera dokładne opracowania do w/w przedmiotów egzaminacyjnych. Nowe przecieki z egzaminu.

Obrazek

Uwaga: w wersji uniwersyteckiej znajdują się również… opracowania licencjackie z egzaminów z innych uczelni prywatnych i państwowych, a takż…e z uniwersytetów.

Zawartość poradnika licencjackiego z języka agielskiego z opracowanymi zagadnieniami:

Metodyka i Lingwistyka w pigułce - zestaw pytań przydatnych do egzaminu ze szczególowymi opracowaniami - pakiet zawiera blisko 480 pytań + opracowania. Pakiet ten zawiera listę pytań,

które pojawiały się na egzaminach z metodyki w Nauczycielskich Kolegiach Języka Angielskiego oraz

WSP-ych z filologią angielską na przełomie kilkudziesięciu ostatnich lat. Odpowiedzi na te

pytania zostały dokładnie rozwinięte i sprawdzone przez grono specjalistów językowych pod

względem gramatycznym jak i merytorycznym. Metodyka i Lingwistyka w pigułce stanowi również…

bardzo pomocną formę powtórki przed egzaminami w czasie sesji (ok. 370 stron).

Methodology and Linguistics from A-Z in one volume - datebase of definitions, terms and

expressions - blisko 100 stron z ponad 200-toma definicjami, terminologią licencjacką z metodyki

oraz lingwistyki - bardzo przydatna baza wiedzy podczas egzaminu + proste przykłady z klarownymi

wyjaśnieniami.

The teaching and learning knowledge database. The teaching knowledge database collects together

short pieces of information organised around key words and concepts from the practice of English

language teaching in methodology and linguistics. Each entry includes an explanation, an example

and information about how each concept can be applied in the classroom context. The knowledge

database of methodology and linguistics is an experiment in socially constructed knowledge.

ELT Methodology for 2nd lg students - everything in one place - zestawienie pytań z metodyki wraz

z opracowaniami dla studentów filologii angielskiej, nauczycieli - zestawienie zawiera opisowy

index - (łącznie ok. 360 stron).

Dodatkowe zagadnienia z opracowaniami i przykładowymi wzorami na egzaminy na filologię angielską

z większości uczelni (ELT Final Methodology Examination - 8 zestawów, Topics for the ELT

Methodology Exam - 4 zestawy, ELT Linguistics Exams - zestawienie 7 zestawów, The Best Golden

Grammar Rules Before Spoken Exam by by Michael Swan, Recommended books for the oral examination

in English linguistics and methodology studies, State Final Exams - kilka zestawów, METHODOLOGY

READING LIST AND REVEALED EXAM QUESTIONS, Questions for the comprehensive examination in English

Linguistics for foreign lg students, Baza opracowań do egzaminów licencjackich - 20 zestawów)

Dodatkowo pytania stymulujące z metodyki i językoznawstwa. - (łącznie ponad 176 stron.)

12 kart licencjackich z pytaniami egzaminacyjnymi z metodyki. Wykaz 10-ciu kart + 2-wie nowe z

pytaniami z metodyki do egzaminu na stopień licencjata. W każ…dym zestwie znajduje się 10 nowych

pytań - (12 stron).

Baza nowych materiałów egzaminacyjnych, najnowsze aktualizacje do opracowań z metodyki i

lingwistyki oraz kulturoznawstwa - liczba uaktualnień licencjackich 16 - (ok. 45 stron).

Niezbędnik studenta filologii angielskiej - zestaw wyraż…eń, zwrotów, powiedzeń, idiomów

przydatnych podczas egzaminu na stopień licencjata, dodatkowo fonetyka w pigułce - (115 stron).

Dodatkowo extra zestawy z karteczkami egzaminacyjnymi z metodyki i lingwistyki z tego roku - nowe

zestawy licencjackie - (ok. 20 stron).

Nowy informator rekrutacyjny wraz z kryteriami kwalifikacyjnymi. W zestawie dodatkowo wzory

dokumentów i kart licencjackich, wzory podań - (6 stron).

Scanned questions for bachelor's degree, issues of methodology and linguistics - (ok. 6

zestawów).

Kompedium wiedzy z metodyki. Vademecum zawiera 8 pakietów z pytaniami, zagadnieniami oraz

opracowaniami do egzaminu licencjackiego z języka angielskiego. W pakietach: metodyka w skrócie -

najważ…niejsze pytania + opracowania - 103 pytania + opracowania. Dodatkowo metodyka dla

początkujących - zagadnienia + pytania, pełen pakiet - 140 pytań. Metodyka z kolegium -

opracowane zagadnienia - wersja kolegialna ze 119 pytaniami. A-Z Methodology - jeszcze inna

wersja opracowań na egzamin licencjacki - nowsza baza opracowań - (łącznie ponad 470 stron).

Uproszczony leksykon terminów jezykowych z filologii angielskiej - specjalna wersja licencjacka -

metodyka, językoznawstwo - (ok. 6 stron).

Poegzaminacyjne przecieki licencjackie - info dla studentów, którzy podchodzą do egzaminu

licencjackiego, ksera karteczek egzaminacyjnych, dokładne relacje + wskazówki jak przebrnąć przez

egzamin, co wolno wnieść a czego nie...

Lingwistyka dla początkujących - jest to baza językowa z najważ…niejszymi zagadnieniami językowymi

z językoznawstwa. Została ona posegregowana w kolejności chronologicznej. Stanowi ona bardzo

waż…ną pomoc przed egzaminami z lingwistyki na uczelniach językowych - (ok. 140 stron).

Linguistics for beginners - handbook. To investigate the basic principles of language and to

familiarize you with linguistic theory with emphasis on the English language. You will learn

about the origins as well as the history of the language and how we acquire and use it. Taking a

look on the history of English, you will gain insight into the principles of language change. You

will be introduced to communication models, theories of the linguistic sign and to examples of

how the linguistic sign is applied; phonetics, phonology, morphology, syntax, semiotics, and

semantics are further stations on our linguistic journey. We will start at the beginnings, pass

contemporary linguistic theory, and finish with the latest developments, namely computer

linguistics.

Lingwistyka - zestawy opracowań, zagadnienia na egzamin licencjacki z filologii angielskiej.

Pakiet 6-ciu zestawów z pytaniami, zagadnieniami oraz opracowaniami do egzaminu licencjackiego.
Zagadnienia na lingwistykę = językoznawstwo - wersja kolegialna - 132 pytania. Linguistics –

zagadnienia uproszczone do powtórki. Opracowanie pełne do egzaminu licencjackiego z lingwistyki.

Kolejna wersja - dodatkowe opracowanie, extra pytania porównawcze w nowym zestawie. Introduction

to linguistics - dodatkowa lista pytań + opracowania (ok. 390 stron).

Internet resources - ver. 3.0 - on-line access - setki odnośników z metodyki, językoznawstwa ora

kulturoznawstwa dla studentów filologii angielskiej z darmowymi książ…kami, materiałami

edukacyjnymi, tłumaczeniami... (10 stron).

Linguistics - the study of language - niezbędnik z językoznawstwa dla studentów filologii

angielskiej - (10 stron).

This is a scientific approach to the study of linguistics of the English language. However, most

of these properties are
shared by all human languages and the following information does include examples and analyses of

other languages. Part One: Introduction to Linguistics. Part Two: Morphology and Syntax. Part

Three: Phonetics and Phonology. Part Four: Semantics and Pragmatics. Part Five: Neurolinguistics.

Part Six: Child Language Acquisition and Second Language Acquisition. Part Seven:

Sociolinguistics. Part Eight: Historical Linguistics. Part Nine: Classification of Languages.

Fonetyka w pigułce 2.0 - special edition - samouczek fonetyczny dla studentów filologii

angielskiej - (30 stron + zestawienie z indexem).

Znajomość angielskiej fonetyki to również… podstawa do szybkiego poprawnego budowania słownictwa.

Nauczenie się niepoprawnej wymowy słowa oznacza, ż…e trzeba będzie ten błąd poprawić. Trudniej

jest oduczyć się niepoprawnej wymowy, niż… nauczyć się poprawnej na samym początku. Fonetyka to

również… podstawa do tego, aby język brzmiał naturalnie. Każ…dy język obcy ma swój własny rytm. Ma

go również… angielski. Zapoznanie się z intonacją i akcentowaniem jeszcze zanim zacznie się uż…ywać

danego języka, sprawia, ż…e zaczynamy myśleć w tym języku. Ten poradnik pozwoli w łatwy sposób

opanować w/w problemy językowe.

Glossary of terms related to the education of linguistically and culturally diverse students -

ver. 2.5 - (35 stron).

Glossary of Language Teaching Terms and Ideas - Methodology, Linguistics... Glossary of

linguistic terms. Glossary of Linguistics - terminology, terms, new ideas... The technical terms

used by linguists arise in the course of their work and are easily understood by those who

approach the subject sympathetically and without prejudice.

A Lexicon of Learning - Education, like all professions, has a specialized vocabulary that

students, tutors, teachers and others may have a difficult time understanding. It provides clear

definitions of educational terms in everyday language. - (interaktywny słownik ułatwiający

zrozumienie trudnych definicji językowych wraz z zaleceniami nauczyciela... - (50 stron).

Glossary of an English language teacher-training college and Distance Learning Terms... -

definitions of terms often vary a little from one school to the next. This list represents

generally accepted definitions for some of terms you are likely to encounter during your college

experience. It is your responsibility as a student to check with your school to clarify the

definition of a particular term - (14 stron).

ESL Glossary for students and teachers - ver. 1.0 Glossary of terms relevent to the ESL

profession. This glossary includes terms related to English, ESL, EFL, grammar, TESOL, TEFL,

pedagogy, and methodology. (15 stron)

English Glossary of Grammar Terms - A fully cross-referenced English glossary of linguistic and

grammatical terms. Each grammar definition contains an explanation and cross-references to other

relevant grammar terms. Usable for both native speakers interested in language and linguistics,

and students of English as a second language (ESL, EFL, ESOL, and EAP) English grammar terms of

all levels from beginner to advanced. - (40 stron).

Theory of 2nd language learning and teaching - opracowanie - (ok. 70 stron).

It is dedicated to providing an outline of the various considerations that could be defined as

falling into the general realm of "teaching and learning methodology". The ways teachers have

gone about the teaching of foreign languages have seen enormous changes over the past century. It

is worth establishing basic definitions, looking at what "language learning principles" mean,

examining the ways teaching has been accomplished in the past, what research has taught us along

the way, and what is seen to be the enlightened, eclectic view of the present. Here's what you

will find in this revision pack.

Approaches & Methods in Second Language Teaching - zestawy linków, odnośników... - (6 stron).

Published materials for English Language Teachers. The following articles are suitable for

teachers and students on
Methodology and Applied Linguistics related BA or MA Degree. The site combines articles, teaching

tips and reference material. A developing section containing a growing number of articles based

on English language teaching practices, procedures and rules.

English online dictionaries and journales for english learners - pot꿅na baza ponad 30 słowników

on-line wraz z odnośnikami on-line do journali (artykuły, recenzje, fragmenty wybranych książ…ek).

Dodatkowo JOSTOR, Oxford, Palgrave Journals - darmowe konto dostępu do tysięcy artykułów,

recenzji, opracowań ELT dla nauczycieli i studentów...

Outline of American and British Literature, History and Culture - vedemecum z ogólnym zarysem

literatury, histori oraz kultury Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.

Opracowania egzaminacyjne z kultoroznawstwa. Literatura, Kultura, Historia Wielkiej Brytanii i

USA. Materiały pomocnicze na egzamin z historii Wielkiej Brytanii i USA. Kultura W.B, USA -

zestaw opracowań na egzamin. Dodatkowo: Glossary of literary terms, Basic Literature Resources -

access on-line. W zestawach również… sample english literature exams - ok. 16 wzorów z testami z

egzaminów - (ok. 80 stron).

Poradnik jak walczyć ze stresem. Składa się z 6 działów. Dodatkowo szczegółowe porady przed

egzaminem ustnym - (10 stron).

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij: http://www.licencjat-angielski.xwp.pl

Egzamin licencjacki z języka angielskiego na Uniwersytecie Śląskim, Sosnowiec, Kompendium wiedzy z filologii angielskiej na cd-rom, Vademecum - literatura, metodyka, lingwistyka w pigułce, Poradnik licencjacki z opracowanymi zagadnieniami na stopień licencjata z zakresu filologii angielskiej, licencjat opracowane zagadnienia filologia angielska us sosnowiec egzamin licencjacki tematy na egzamin licencjacki topics for the exam tematy na licencjat
Licencjatangus
newbie
 
Posty: 1
Rejestracja: 16 lut 2010, 20:39


Interesting product

Postautor: Language Tools » 19 maja 2010, 11:56

As an EFL teacher in Italy, I appreciate the in-depth translation and language evaluation offered. I am thinking of moving to Poland next year with my fiance; this product might give me a necessary advantage. My days of teaching English in Italycoming to a close- next stop, Poland!
Language Tools
 

Licencjat - zagadnienia - nowa strona

Postautor: Robby » 08 lip 2011, 15:09

Oto nowa strona z zagadnieniami licencjackimi:
http://www.licencjat_angielski_us_sosnowiec.republika.pl
Robby
 

OONJgZPQJGUCDZhZTFH

Postautor: Tapos » 05 lut 2014, 1:50

Yeah, but it isn't such a big thing actually. On iidalogecol grounds, I mean. French has got catholique with these derived meanings: 4. Fig. et fam. [P. re9f. e0 la re9putation de fermete9 de la doctrine cath., dans des expr. ou phrases ne9gatives] Conforme e0 la norme doctrinale, en particulier morale. Fredaine peu catholique; se procurer qqc. par des moyens plus ou moins catholiques :7. Cela ne pouvait pas eatre aussi naturel que cela en avait l'air. Il y avait, dans cette histoire, quelque chose de pas catholique...QUEFFc9LEC, Un Recteur de l'eele de Sein, 1944, p. 193.[En parlant du lait, du vin, p. allus. e0 l'eau du bapteame] Additionne9 d'eau (cf. baptiser B 2)., Tre9sor de la langue frane7aise (informatise9), s. v. "catholique".
Tapos
 


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości