Metoda SITA, jako pomoc dla maturzystów

Informacje, pytania i wątpliwości dotyczące matury z języka angielskiego

Metoda SITA, jako pomoc dla maturzystów

Postautor: bejotka » 19 wrz 2010, 12:05

Właśnie zaczął się nowy rok szkolny. Uczniów trzecich klas licealnych za 9 miesięcy czeka ten najpoważ…niejszy egzamin. Jak się do niego przygotowwywać? Która metoda jest najlepsza: fiszki, programy komputerowe, korepetycje ... ?
A moż…e superlearning?

Superlearning, czyli nauka w stanie relaksu jest bardzo skuteczna, ale do czystej jego postaci raczej brak materiałów na poziomie maturalnym. Kilka,moż…e kilkanaście lat temu był kurs Athanora "Angielski w podróż…y" oraz "Superlearning" wydany przez jedno z niemieckich wydawnictw. Moż…na do tego zaliczyć jeszcze kursy Wydawnictwa "Link Superlearning". Wszystkie te materiały stanowiły kursy zachęcające do nauki języka. Wydaje mi się, ż…e ich poziom nie gwarantował dobrego przygotowania do egzaminu dojrzałości.

Czy istnieje kurs metodą Superlearningu dobrze przygotowujacy do matury? Na to pytanie jest odpowiedź: SITA!

SITA jest systemem superlearningu wspomaganym elektronicznie. Z pewnością każ…dy z uczestników tego forum spotkał się z reklamami tego systemu, jeśli nie odsyłam do strony www.sita.pl.

Znajdziemy tam opis metody, urządzenia systemowego SITA, oraz ofertę kursów i materiałów pomocniczych. Najskuteczniejsze są kursy stacjonarne, prowadzone przez profesjonalnych trenerów SITy. Ale jeśli ktoś nie moż…e sobie pozwolić na taki kurs moż…e wybrać kurs do samodzielnej nauki w domu.

W ofercie firmowej znajdują się kursy na wielu poziomach "Angielski podstawowy", "Angielski średnio-zaawansowany", "Angielski idiomy" ... Dla tegorocznych maturzystów poleciłbym "Angielski średnio-zaawansowany" + "Angielski idiomy", uczniom młodszych klas polecałbym zacząć naukę od kursu "Angielski podstawowy".

Jak zacząć naukę i jak ją kontynuować? To tylko pozornie łatwe pytanie.

Żeby nauka przyniosła oczekiwane rezultaty trzeba wiedzieć jak się uczyć.

Pierwszym etapem jest nauka relaksu. Trzeba na nią poświęcić kilka dni. Pomocną w tym będzie płyta relaksacyjna, na której znajdują się nagrania: "Tekst relaksacyjny po polsku czytany przez kobietę", "Tekst relaksacyjny po polsku czytany przez m꿅czyznę", "Tekst relaksacyjny po angielsku czytany przez m꿅czyznę" i "Tekst relaksacyjny po niemiecku czytany przez m꿅czyznę". Prawdopodobnie w kursach innych języków znajdą się teksty po francusku, hiszpańsku i włosku, ale tego nie jestem pewien, gdyż… ja posiadam tylko kurs "Angielski średnio-zaawansowany".

Wprowadzanie się w stan relaksu ma dwa cele:

- nauka w stanie relaksu, jak wskazują badania bułgarskiego prof. Łozanowa i amerykańskiego psychologa prof. Wallace’a jest bardziej efektywna;
- stan relaksu pozwala wyeliminować myślenie poboczne, ucząc się w relaksie moż…emy nie myśleć o teście z matematyki, czy innych kłopotach dnia codziennego.

Gdy już… opanujemy proces wchodzenia w stan relaksu, moż…emy przystąpić do nauki języka. Niż…ej podaję przykład nauki kursu ""Angielski średnio-zaawansowany".

Kurs składa się z 20 lekcji, których podstawą jest 3-5 minutowy, dość skomplikowany dialog. Każ…da kwestia tego dialogu składa się z kilku zdań.
W podręczniku dialogi są wydrukowane w ten sposób, ż…e na lewej części strony jest tekst polski, a na prawej angielski.

Po dialogu występuje krótki opis zagadnień gramatycznych występujących w lekcji i ćwiczenie do wykonania pisemnego,

Nauka każ…dej lekcji składa się z czterech faz: INICJACJA, ZAPAMIĘ TYWANIE, AKTYWIZACJA i POWTÓRKA ZAPAMIĘ TYWANIA. Tylko faza aktywizacji wymaga wykorzystania urządzenia systemowego SITA.

W fazie INICJACJI należ…y przeczytać tekst polski dialogu, najlepiej na głos. Następnie odsłuchać tekst dialogu uważ…nie czytając tekst angielski, podobno wystarczy wykonać to raz, ale ja robię to trzykrotnie.

Faza ZAPAMIĘ TYWANIA odbywa się w stanie relaksu z wykorzystaniem urządzenia systemowego SITA. W celu osiągnięcia stanu relaksu należ…y zająć wygodną pozycję i uruchomić nagranie “Tekst relaksacyjny po polsku - głos męski (lub ż…eński)” i wykonywać czynności zalecane w nim. Po nauczeniu się osiągania relaksu, moż…na zrezygnować ze słuchania nagrania “Tekst relaksacyjny”.

Po osiągnięciu stanu relaksu moż…na przystąpić do fazy zapamiętywania, Składa się on z 4 części.
- dialogu odczytywanego w wolnym tempie, pozwalającym zrozumieć każ…de zdanie (dzięki przeprowadzonej wcześniej inicjacji):
- dialogu odczytywanego w normalnym tempie rozmowy, ten dialog jest podzielony na 3-4 części pomiędzy którymi odczytywane jest występujące w danej części słownictwo
- dialogu odczytywanego w naturalnym tempie rozmowy:
- fragmentu 10-15 minut muzyki rozluźniającej, należ…y wysłuchać jej do gongu końcowego.

W fazie AKTYWIZACJI czytamy objaśnienia gramatyczne, wykonujemy ćwiczenie, a następnie próbujemy odtworzyć z pamięci dialog (chodzi o jego sens). Należ…y to wykonywać głośno. Moż…na niektóre w wyraż…enia wymawiać po polsku, ale trzeba w kolejnych powtórkach zastępować je odpowiednimi wyraż…eniami angielskimi. Jest to bardzo waż…ne ćwiczenie. Bez niego nie da się opanować języka.

Faza POWTÓRKA ZAPAMIĘ TYWANIA odbywa się z jednodniowym przesunięciem w czasie, tzn. po przerobieniu lekcji 2, powtarzamy ZAPAMIĘ TYWANIE lekcji 1, po przerobieniu lekcji 3, powtarzamy ZAPAMIĘ TYWANIE lekcji 2, … po przerobieniu lekcji 20, powtarzamy ZAPAMIĘ TYWANIE lekcji 19. Lekcję 20 powtarzamy po przerobieniu lekcji 1 kursu wyż…szego poziomu.

W podręczniku znajdują się również… plany nauki pozwalające studentowi opanować cały jego materiał w 7, 20 i 80 dni.

Plan 7-dniowy wymaga przerabiania 3 lekcji dziennie, na co trzeba poświęcić 6-8 godzin. Potrzeba do tego ogromnej motywacji i ogromnej samodyscypliny.

Plan 20-dniowy zakłada przerabianie każ…dego dnia 4 faz każ…dej lekcji i powtórki zapamiętywania lekcji poprzedniej. Wymaga on poświęcenia ok. 3 godzin dziennie.

Plan 80 dniowy zakłada wykonywanie każ…dego dnia jednej fazy.

Oczywiście są to tylko ogólne propozycje, każ…dy student ma prawo opracować własny plan nauki i pracować wg niego.

Proponuję wybrać własny plan nauki, który pozwoli opanować materiał tego kursu w ciągu 2 - 3 miesięcy.

Jak wynika z powyż…szego opisu metoda SITA zakłada powtórki zapamiętywania co drugi dzień, ale to moż…e okazać się za mało. Czy zatem trzeba powtarzać proces ZAPAMIĘ TYWANIA częściej? Moż…na, ale wydaje mi się, ż…e po przerobieniu całego kursu wystarczy powtarzać codziennie jeden lub dwa dialogi inicjacyjne. Wystarczy je wgrać do pamięci mp-trójki i słuchać w dowolnym czasie np. idąc do lub wracając ze szkoły.

Kursy SITA są dość drogie, ale mając przed sobą poważ…ny egzamin warto zdobyć się na ten wysiłek, choćby na raty.
BJK
bejotka
fellow
 
Posty: 697
Rejestracja: 01 sty 1970, 1:00


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość