advantage

advantage[WYMOWA: From the Merriam-Webster Online Dictionary at www.Merriam-Webster.com]

Błędnie: The Brazilian team took advantage of the German one, being better accustomed to the hot climate.
Poprawnie: The Brazilian team had advantage over the German one, being better accustomed to the hot climate.

Słowo ‘advantage’ oznacza „przewagę”. Występuje m.in. w zwrocie ‘take advantage of’. Zwrot ten w odniesieniu do przedmiotów martwych znaczy „skorzystać”, np. ‘She took advantage of the government’s offer’ („Skorzystała z rządowej oferty”). W odniesieniu do osób, jednakże, zwrot ‘take advantage’ znaczy „wykorzystywać (kogoś)”, także w znaczeniu „wykorzystywać (seksualnie)”, np. ‘The director wanted to take advantage of him’ („Dyrektor chciał go wykorzystać”). Zwrot ‘take advantage’ występuje tylko z przyimkiem ‘of’.

Wyrazu ‘advantage’ można także użyć w konstrukcji ‘have (an) advantage over/of sb.’ („mieć nad kimś przewagę”) - a więc zarówno z przyimkiem ‘over’ jak i przyimkiem ‘of’ np. ‘She had an advantage over/of him because of her experience’ („Miała nad nim przewagę ze względu na swoje doświadczenie”).

Warto również zwrócić uwagę, że zwrot ‘You have the advantage of me’ znaczyć może „Ty mnie znasz, ale ja ciebie - nie”.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Nowości do nauki języka angielskiego

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Główna Nauka Błędy advantage
Loading ...