remember/ recall/ remind

remember/ recall/ remind[WYMOWA: From the Merriam-Webster Online Dictionary at www.Merriam-Webster.com]

Błędnie: I hope Titus will remember not talking about his political views when he will be visiting the Cardinal.
Poprawnie: I hope Titus will remember not to talk about his political views when he will be visiting the Cardinal.

Słowo ‘remember’ znaczy “pamiętać”. Z przyimkiem ‘to’, w konstrukcji ‘remember to (do sth.)’ znaczy “pamiętać, by (coś zrobić)”, np. ‘Please, remember to shut the door’ (“Proszę pamiętaj, by zamknąć drzwi”).

Natomiast w konstrukcji ‘remember doing sth.’ znaczy “pamiętać (z)robienie czegoś”, np. ‘It is strange – I really remember closing the door’ (“To dziwne – naprawdę pamiętam, że zamykałem drzwi”).

Słowo ‘recall’ znaczy “przypominać (sobie)”, np. ‘I can’t recall, whether I closed the door’ (“Nie mogę sobie przypomnieć, czy zamknąłem drzwi”).

Natomiast słowo ‘remind’ znaczy “przypominać (komuś coś)” albo “przypominać (komuś o czymś)”, np. ‘Remind me to close the door’ (“Przypomnij mi, żebym zamknął drzwi”), ‘The picture reminded me of the fact, that I did not lock the door’ (“Obrazek przypomniał mi o tym, że nie zamknąłem drzwi”).

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Klasyka literatury z ćwiczeniami i słowniczkiem

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Główna Nauka Błędy remember/ recall/ remind
Loading ...