E - H

Phrasal Verbs E-H

 

E

to eat out
jeść poza domem, w restauracji

Since we decided to live on a budget, we don't eat out as much as we used to.

to edge in
wstawiać, interpolować (np. słowa)
If you hadn't edged in all these comments, your essay would be a lot easier to read.

to eke out
nadrabiać braki (np. finansowe), sprawić, żeby zapasy wystarczyły na długo
They were in a bad financial situation and her husband had to eke out his income by getting a second job.

to embark upon (on)
rozpocząć, zapoczątkować
The three brave men were finally ready to embark upon the journey that would eventually bring them to the southernmost part of China.

1. to end up
2. to end up (+ing)

1. skończyć (np. w szpitalu) 2. skończyć się na tym, że ...
If you don't watch your diet, you will end up in a hospital.
If you don't watch your diet, you will end up getting sick.

to enter into
nawiązywać, wdawać się w, zawierać (np. umowę), przystępować do, brać udział w

Do you think I should enter into this English language contest? It looks kind of difficult.
Did you know what you were doing when you entered into this agreement? Did you read the fine print?
fine print - drobny druczek

 

F

to face up (to)
stawić czoła komuś lub czemuś, kogo/czego wcześniej unikaliśmy
I hate to tell you, but if you don't face up to this situation, sooner or later you will go insane!

to fall apart
rozpadać się (na częsci), rozsypywać się

You're not driving this thing all the way to Montana, are you? It looks like it's ready to fall apart any minute now.
any minute now - w każdej chwili

to fall back on
używać w nagłej potrzebie, mieć coś w rezerwie na wypadek nagłej potrzeby
With today's economy, it's always good to have some extra money to fall back on in case of a crisis.

to fall for
zakochać się
I could never fall for a guy who bites his toenails. Could you?

to fend off
odpierać (atak), oddawać (ciosy), bronić się
- In your work as a mailman, how many times have you had to fend off vicious dogs?
- You mean, today?

to fill (someone) in
podzielić się z kimś potrzebnymi lub najnowszymi informacjami

- So, Glenda, tell me what happened at Melissa's house yesterday.
- Let me call you back in 10 minutes, OK? I will fill you in on everything then.
W zdaniu u góry zwrot “I will fill you in” można przetłumaczyć jako “wszystko ci opowiem”.

to fire off
napisać coś w pośpiechu lub pod wpływem gniewu
After the bad experience Greg had with the restaurant, he fired off a letter asking for explanation and apology.

to figure out
zrozumieć, domyslić się
I need some help, I can't figure out these instructions!

to fit in
pasować (do grupy), "wpasować się", być akceptowanym przez innych

He tried so many things to fit in, but none of them worked.
Próbował tylu różnych rzeczy żeby zdobyć akceptację, ale żadna z nich nie odniosła skutku.

to freak someone out
zachowywać się tak, że inni obawiają się o naszą kondycję psychiczną
Stop spinning like crazy! You're freaking me out!

to frown upon
nie aprobować (czegoś), patrzeć na coś z dezaprobatą (często używane w formie biernej)
Wearing mini skirts in this school is frowned upon.

 

G

to gang up (on someone)
atakować kogoś
(jako grupa), przyczepiać się do kogoś (jako grupa)
My three sisters are always ganging up on me saying that I don't ever do the dishes, which is not true.

to get along
mieć dobre stosunki, życ z kimś dobrze
Believe it or not, I and my in-laws get along just fine.

to get into (something)
zaangażować się w coś, poważnie się czymś zainteresować
When I was in college I got into architecture, and decided to change my major.

to get on
wywierać zły efekt na kimś, irytować
Turn down the radio, this music is getting on my nerves!

to give it up for (someone)
przywitać, nagrodzić brawami
Ladies and gentlemen, let's give it up for Andrzej Lepper!

to glam up
elegancko się ubrać, wystroić się na jakąś okazję

- What are you all glammed up for?

- I have a job interview in an hour.
- A ty coś się tak wystroiła?
- Mam rozmowę o pracę za godzinę.

to go after (someone/something)
próbować coś dostać/osiągnąć; poszukiwać
I think you should go after your dream of becoming a writer. You'd be good at it.

to go over
spotkać się z aprobatą, przychylnością

Melissa's decision to quit college did not go over well with her parents.

to go through with
skończyć, zrobić coś do końca
He's got lots of good ideas, unfortunately he hardly ever goes through with any of them.

to go with
wybrać, dokonać wyboru
You've got some really nice suits here, it's hard to choose, but I think I'm gonna go with the black one from Gucci.

to goof off
obijać się, marnować czas, lenić się

Tommy, if you don't stop goofing off, I will have to call your parents!

to grind down
stopniowo osłabiać lub niszczyć

The Police were trying to grind the prisoners down, but it didn't help them get more information.

 

H

to have it in for
zamierzać kogoś skrzywdzić (nie tylko fizycznie)
Sheilla has it in for me, because I took her spot on the volleyball team. She doesn't realize it wasn't my decision.

to have it out
rozstrzygnąć jakiś spór poprzez rozmowę... bądz bójkę
When I get home, I am going to have it out with Kevin about his using my car without my permission.

to head off
zawrócić, zablokować, powstrzymać
The Government officials are doing all they can to head off another economic crisis.

to hit it off
zaprzyjaznić się
Gwen and Richard met at my wedding, they hit it off right away, and now I am going to their wedding. Isn't that neat? (neat = great)

to hold back on (someone)
dawać komuś podpuchę
If they weren't holding back on us like they are, we would be down by five goals!

to hold up
trzymać się, dawać sobie radę (w trudnej sytuacji)

- I went to see Sarah in the hospital yesterday. She sends greetings to you.
- Thank you. How is she holding up?

to hole up
zaszywać się, chować się
The weather was getting worse and worse, so we holed up in a little hotel for the night.

to hone in
zbliżać się w stronę jakiegoś celu bądź koncentrować na nim wzrok, uwagę
I could see the jockey honing in on the obstacle before him.

to horse around
wygłupiać się (np. śmiac i żartować popychajac się nawzajem)
Kids, stop horsing around and get in the van. We don't wanna be late for the game.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Inne - treści losowe

Loading ...