Future Perfect Continuous

Czasu przyszłego uprzedniego ciągłego (“future perfect continuous”) używamy, chcąc powiedzieć, że we wskazanym momencie w przyszłości będziemy mieli już za sobą długotrwałe wykonywanie jakiejś czynności. Jego konstrukcja wygląda następująco: podmiot + “will have been” + forma “-ing”.

(1) I’ll have been working here for two years in April.
W kwietniu będą pracował tu już dwa lata.
(2) I’ll have been living here for six months next week.
W przyszłym tygodniu minie sześć miesięcy, od kiedy tu mieszkam.
(3) Five more minutes and I’ll have been waiting for you for two hours.
Za pięć minut miną dwie godziny, od kiedy na ciebie czekam.

Pytania w czasie przyszłym uprzednim ciągłym mają następująca strukturę: “will” + podmiot + “have been” + forma “-ing”.

(4a) Will you have been waiting for me for two hours in five minutes?
Czy za pięć minut miną dwie godziny jak tu na mnie czekasz?
(4b) *Will you have been waited for me for two hours?
(4c) *Will you have been wait for me for two hours?
(5) Will your friend have been living in your flat for two months when you move in?
Czy twój przyjaciel będzie mieszkał w twoim mieszkaniu od dwóch miesięcy, gdy ty się tam wprowadzisz?

Oto schemat zdania z negacją: podmiot + “will not” (“won’t”) + “have been” + forma “-ing”.

(6) I won’t have been living there for six months when they move in.
Nie będę tam mieszkać od sześciu miesięcy gdy oni się wprowadzą.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czas Future Perfect Continuous
Loading ...