Abortion issue threatens Polish admission to EU


Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"

Government fears that Roman Catholic demands could fuel No vote in referendum to join union

Ian Traynor, East Europe correspondent
Thursday January 30, 2003
The Guardian

Only days before the treaty bringing the Poles into the EU goes to the European parliament, Poland's powerful Roman Catholic church is demanding that wording must be added to the treaty guaranteeing the country's strict anti-abortion laws against interference from Brussels.
The hugely divisive issue looks likely to help Polish eurosceptics in their No campaign ahead of the June referendum on joining the union. They are painting Brussels as a bastion of liberal, secular pro-abortionists. The Polish government is worried that the potency of the abortion issue could strengthen the No vote in the next few months.
Poland, like all east European countries joining next year, will be holding a referendum within the next eight months to decide whether it will join the EU.
The government caved in to pressure from the church by sending a note to Brussels this week seeking assurances that "no EU treaties or annexes to those treaties would hamper the Polish government in regulating moral issues or those concerning the protection of human life".
Cardinal Jozef Glemp, head of the Polish church, recently called for a special clause in the EU membership treaty recognising the "separateness" of Poland's position on abortion and also proposed that an eventual EU constitution should single out Poland's national sovereignty on the abortion issue. His demands have been taken up by Poland's bishops.
But the leftwing government of the prime minister, Leszek Miller, failed to raise the abortion issue when negotiating the terms of Poland's membership, concluded last month, not least because the government favours legalising abortion or liberalising the conditions under which abortion is allowed.
Michal Tober, a government spokesman, told journalists in Warsaw on Tuesday that the note to Brussels would "prevent EU opponents from using false arguments that the EU would impose on Poland any regulations concerning moral and religious issues".
While there is no direct challenge from Brussels to Poland's abortion laws, conservative Poles see a threat in last year's European parliament resolution calling on all member states and the east Europeans entering next year to legalise abortion. Pro-life campaigners in Poland and Ireland are also outraged at proposals going through the European parliament to provide aid, via the United Nations population fund, to help pay for abortions in developing countries.
Poland has the most restrictive abortion laws in eastern Europe, partly as a reaction to Soviet communism. During the cold war, abortion was available on demand throughout the Soviet bloc where it was in effect practised as a means of birth control.
With Poland's Pope John Paul II profoundly opposed to abortion, a new law banning the practice was enacted in 1993 but amended in 1997 to allow abortion in cases where the mother's life was in danger or when pregnancy was a result of rape or incest.
But the Pope is also a strong and hugely influential supporter of Poland's EU membership. While some Catholic nationalist media in Poland are running a virulent anti-Brussels campaign, the church leadership is firmly behind EU membership while also seeking to defend conservative family values.
One result of the abortion ban has been to generate a flourishing market in illegal abortions as well as a stream of traffic across the border into the Czech Republic where abortions are legal.
The leftwing government of Mr Miller came into office last year pledging to liberalise the abortion regime, but has since got cold feet. Mr Miller now says there will be no reform under the current government, while Poland's president, Alexander Kwasniewski, last week declared: "The present abortion law works."
The parliament speaker, Marek Borowski, wants a national referendum. "The present measure is simply bad," he said. The governing Social Democrats (ex-communists), he said, are "against such tough abortion laws and understand women's rights differently from groups linked to the church or those on the political right".
That may be true, but the president and the prime minister, both from the same post-communist party, oppose a referendum because it would be conflated with the EU referendum and would provide a rallying point for the eurosceptics.
Uniquely in the EU, Ireland enjoys a special provision declaring that no EU laws or rules can affect its constitutional ban on abortion. Malta, joining the EU at the same time as the Poles, negotiated a dispensation with Brussels safeguarding its abortion ban.

Amend – wnosić poprawki, to make alterations
Cave in – ugiąć się
Conflate – połączyć
Divisive – the one that creates divisions, stwarzający podziały
Enact - uchwalać
Hamper – to make something more difficult, utrudniać
Impose - narzucać
Interference – wtrącanie się, ingerencja
Incest - kazirodztwo
Outrage – oburzać się
Pledge – przyrzekać, zobowiązywać się
Rape - gwalt
Secular – not connected with church, świecki
Sovereignty – niezaleznosc, niepodleglosc
Virulent - zajadły


TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Nowości do nauki języka angielskiego

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Present Simple

W czasie teraźniejszym prostym Present Simple formy czasownika we wszystkich osobach z wyjątkiem trzeciej osoby liczby pojedynczej mają taką samą formę, jak bezokolicznik bez słówka to (czyli p...

SAMOTNY - określenia

Słowo „alone” odpowiada polskim określeniom ‘opuszczony’, ‘osamotniony (fizycznie)’, ‘sam’, ‘pojedynczy’, ‘tylko’. Może występow...

WIDE czy BROAD

Zarówno wyraz „broad”, jak i wyraz „wide” można tłumaczyć na język polski przy pomocy przymiotnika ‘szeroki’. Warto jednak zapamiętać, że „broad” z regu...

CONCEPT czy CONCEPTION

Wyraz “concept” oznacza ‘pojęcie (abstrakcyjne)’, ‘ideę’, ‘pomysł na realizację czegoś’, ‘koncepcję (twór myślowy)’, np.:(1) The concept of ...

HUMILIATION czy HUMILITY

Rzeczownik “humiliation” oznacza ‘poniżenie’, ‘upokorzenie’, np.:(1a) She faced the ultimate humiliation of begging her brother for money.Doświadczyła skrajnego upo...

AFTER – kiedy znaczy ‘POR…

Niektóre użycia słowa „after” jako przyimka znaczącego ‘po’ są bardzo zbliżone do polskich – szczególnie te, które odnoszą się do następstwa w czasie, a nie przestrzeni, ...

HOMOGENEOUS czy HOMOGENOUS

Słowa “homogeneous” i “homogenous” są używane niemal wyłącznie w tekstach formalnych (np. naukowych). Ze względu na zbliżoną pisownię bywają często utożsamiane lub mylone (takż...

Future Simple

Czas przyszły prosty (“future simple”) jest podstawowym czasem używanym, gdy chcemy odnieść się do przyszłości – opisać nasze plany czy przewidywane stany rzeczy. Jego konstrukcja je...

OPEN czy OPENED

Polacy mają często problemy z prawidłowym użyciem wyrazów "opened" (forma czasu przeszłego i imiesłowu biernego czasownika "open" 'otwierać') i "open" (przymiotnik znaczący 'otwarty').(1a) T...

PŁEĆ - UNIKANIE SEKSIZMU W MOWIE

W sytuacjach, kiedy chcemy odnieść do jakiejś osoby przy użyciu zaimka osobowego, a jej płeć nie jest znana lub nie jest istotna (w szczególności, jeśli we wcześniejszej części zdania było użyte jedno...

ŻADEN – NONE OF czy NO

Wyrazom “no” i “none of” użytym tak jak w przykładach (1-2) odpowiada w języku polskim słowo ‘żaden’:(1) She had no coat on, although it was freezing cold.Nie miała...

SYMPATHY - PROBLEMY Z UŻYCIEM

Kiedy we współczesnym języku angielskim określa się kogoś przymiotnikiem "sympathetic\", to zwraca się uwagę przede wszystkim na jego skłonność do współczucia - na to, że potrafi z dobrocią wysłuchać...

COMPREHENSIBLE czy COMPREHENSIVE

Przymiotnik "comprehensible" wiąże się z czasownikiem "comprehend" ('rozumieć') i odpowiada polskim określeniom 'zrozumiały', 'łatwy do pojęcia', np.:(1a) I attended a lecture on genetics bu...

ON oraz ABOUT w znaczeniu "O"

Częste kłopoty z właściwym użyciem słów „on” i „about” wynikają z tego, iż oba mogą być tłumaczone na język polski jako ‘o (czymś, kimś)’. Pierwsze z nich sugeruje bardziej formalny, naukowy wymiar ...

SZYK WYRAZÓW W ZDANIU

Język angielski jest językiem pozycyjnym. Oznacza to, że uporządkowanie składniowe (kolejność wyrazów w zdaniu) odgrywa w nim niezwykle istotną rolę - szczególnie ze względu na bardzo ograniczoną odmi...

Past Perfect Continuous

Czasu przeszłego uprzedniego ciągłego (“past perfect continuous”) używamy przede wszystkim, gdy chcemy opisać czynności lub stany rzeczy, które miały swój początek w przeszłości przed inny...

Future Perfect Continuous

Czasu przyszłego uprzedniego ciągłego (“future perfect continuous”) używamy, chcąc powiedzieć, że we wskazanym momencie w przyszłości będziemy mieli już za sobą długotrwałe wykonywanie jak...

PRZENOSZENIE PRZEDMIOTÓW - BRING czy TAK…

Aby wyrazić, że jakiś przedmiot czy osoba przemieszcza się do miejsca, w którym się znajdujemy, posługujemy się w języku angielskim czasownikiem „bring” (w znaczeniu ‘przynieść’...

DAWANIE NAPIWKÓW

W krajach anglojęzycznych do opłaty za niektóre usługi, np. strzyżenie włosów u fryzjera, posiłek w restauracji lub kurs taksówką, dodaje się zwyczajowy napiwek "'tip"):(1) She tipped the waiter L8...

TIRESOME czy TIRING

Przymiotnik "tiresome" opisuje kogoś lub coś 'denerwującego', 'irytującego', 'drażniącego', np.:(1) I find doing the housework very tiresome. Wykonywanie prac domowych bardzo mnie drażni.(2a) ...

THANK - DZIĘKOWANIE

W podziękowaniach występuje zazwyczaj słowo “thank”, np.: (1) Thank you! Dziękuję (ci)! (2) Thanks!Dzięki!(3) He shook her hand and thanked her for organising the meeting.Uścisnął jej dłoń...

First Conditional

Angielskie zdania warunkowe prawdopodobne (Conditional 1)Zdania warunkowe prawdopodobne dotyczą sytuacji, w których opisujemy zdarzenie, które może nastąpić w przyszłości pod określonym warunkiem. Cho...

SUCH czy SO

\"Such" ('taki' + (przymiotnik) + rzeczownik) i "so" ('tak' + przymiotnik lub przysłówek) wskazują na szczególną intensywność cechy, która w tym samym zdaniu przypisywana jest przedmiotowi wypo...

INFLUENCE czy AFFLUENCE

Niepoliczalny rzeczownik „affluence” oznacza ‘zamożność’, ‘bogactwo’, ‘dostatek’, np.:(1) His affluence really impressed me.Jego zamożność rzeczywiście ...

Future Continuous

Czas przyszły ciągły (“future continuous”) odnosi się do przyszłości, opisując zdarzenia, które będą miały w niej miejsce przez pewien czas. Oto jego podstawowa struktura: podmiot + “...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

How US paid for secret files on foreign …

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"Latin Americans furious in row over selling personal data Oliver Burkeman in Washington and Jo Tuckman in Mexico City Monday May 5, 2003 The Guardian Gover...

The big match unites a country of two ha…

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" Luke Harding, in Irbil, sees a top Baghdad soccer team take on Kurdish rivals Saturday March 1, 2003 The Guardian It is well known in Iraq that the countr...

Devout Poles show Britain how to keep th…

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" Religion has become an increasingly divisive issue as multiculturalism has driven the political and social debate this year. The Guardian's ICM poll reflects growi...

e. e. cummings-i thank You God

i thank You God i thank You God for most this amazing day:for the leaping greenly spirits of trees and a blue true dream of sky; and for everything which is natural which is infinite which is yes (i...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...