Abortion issue threatens Polish admission to EU


Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"

Government fears that Roman Catholic demands could fuel No vote in referendum to join union

Ian Traynor, East Europe correspondent
Thursday January 30, 2003
The Guardian

Only days before the treaty bringing the Poles into the EU goes to the European parliament, Poland's powerful Roman Catholic church is demanding that wording must be added to the treaty guaranteeing the country's strict anti-abortion laws against interference from Brussels.
The hugely divisive issue looks likely to help Polish eurosceptics in their No campaign ahead of the June referendum on joining the union. They are painting Brussels as a bastion of liberal, secular pro-abortionists. The Polish government is worried that the potency of the abortion issue could strengthen the No vote in the next few months.
Poland, like all east European countries joining next year, will be holding a referendum within the next eight months to decide whether it will join the EU.
The government caved in to pressure from the church by sending a note to Brussels this week seeking assurances that "no EU treaties or annexes to those treaties would hamper the Polish government in regulating moral issues or those concerning the protection of human life".
Cardinal Jozef Glemp, head of the Polish church, recently called for a special clause in the EU membership treaty recognising the "separateness" of Poland's position on abortion and also proposed that an eventual EU constitution should single out Poland's national sovereignty on the abortion issue. His demands have been taken up by Poland's bishops.
But the leftwing government of the prime minister, Leszek Miller, failed to raise the abortion issue when negotiating the terms of Poland's membership, concluded last month, not least because the government favours legalising abortion or liberalising the conditions under which abortion is allowed.
Michal Tober, a government spokesman, told journalists in Warsaw on Tuesday that the note to Brussels would "prevent EU opponents from using false arguments that the EU would impose on Poland any regulations concerning moral and religious issues".
While there is no direct challenge from Brussels to Poland's abortion laws, conservative Poles see a threat in last year's European parliament resolution calling on all member states and the east Europeans entering next year to legalise abortion. Pro-life campaigners in Poland and Ireland are also outraged at proposals going through the European parliament to provide aid, via the United Nations population fund, to help pay for abortions in developing countries.
Poland has the most restrictive abortion laws in eastern Europe, partly as a reaction to Soviet communism. During the cold war, abortion was available on demand throughout the Soviet bloc where it was in effect practised as a means of birth control.
With Poland's Pope John Paul II profoundly opposed to abortion, a new law banning the practice was enacted in 1993 but amended in 1997 to allow abortion in cases where the mother's life was in danger or when pregnancy was a result of rape or incest.
But the Pope is also a strong and hugely influential supporter of Poland's EU membership. While some Catholic nationalist media in Poland are running a virulent anti-Brussels campaign, the church leadership is firmly behind EU membership while also seeking to defend conservative family values.
One result of the abortion ban has been to generate a flourishing market in illegal abortions as well as a stream of traffic across the border into the Czech Republic where abortions are legal.
The leftwing government of Mr Miller came into office last year pledging to liberalise the abortion regime, but has since got cold feet. Mr Miller now says there will be no reform under the current government, while Poland's president, Alexander Kwasniewski, last week declared: "The present abortion law works."
The parliament speaker, Marek Borowski, wants a national referendum. "The present measure is simply bad," he said. The governing Social Democrats (ex-communists), he said, are "against such tough abortion laws and understand women's rights differently from groups linked to the church or those on the political right".
That may be true, but the president and the prime minister, both from the same post-communist party, oppose a referendum because it would be conflated with the EU referendum and would provide a rallying point for the eurosceptics.
Uniquely in the EU, Ireland enjoys a special provision declaring that no EU laws or rules can affect its constitutional ban on abortion. Malta, joining the EU at the same time as the Poles, negotiated a dispensation with Brussels safeguarding its abortion ban.

Amend – wnosić poprawki, to make alterations
Cave in – ugiąć się
Conflate – połączyć
Divisive – the one that creates divisions, stwarzający podziały
Enact - uchwalać
Hamper – to make something more difficult, utrudniać
Impose - narzucać
Interference – wtrącanie się, ingerencja
Incest - kazirodztwo
Outrage – oburzać się
Pledge – przyrzekać, zobowiązywać się
Rape - gwalt
Secular – not connected with church, świecki
Sovereignty – niezaleznosc, niepodleglosc
Virulent - zajadły


TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Klasyka literatury z ćwiczeniami i słowniczkiem

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Past Continuous

Czasu przeszłego ciągłego („past continuous”) używamy, by opowiedzieć o czynności, która zaczęła się przed opisywanym momentem w przeszłości i jeszcze w nim trwała. Możemy ten moment okreś...

Present Continuous

Czas teraźniejszy ciągły (“present continuous”) tworzy się poprzez dodanie do odmiennego czasownika posiłkowego “be” czasownika głównego w formie ciągłej (która nie podlega odm...

CORPORAL czy CORPOREAL

Przymiotnik “corporal” jest dość formalny i znaczy ‘cielesny’, np.:(1) Corporal punishment is banned in all Polish schools.Kary cielesne są zakazane we wszystkich polskich szko...

Przedimek angielski "A"/"AN" czy "ONE"

Przedimek angielski "A"/"AN" czy "ONE" Angielski przedimek (article) to jedno z najtrudniejszych zagadnień, jakie obejmuje gramatyka angielska. W niniejszym artykule omawiamy szczegółowo angielski ...

OKREŚLANIE CZASU

W języku angielskim typowymi pytaniami o czas są:(1) What time is it?Która godzina?(2) What’s the time now?Która godzina?(3) Can/could you tell me the time?Czy możesz/mógłbyś powiedzieć mi, któr...

BOTH czy ALL

Różnica znaczeniowa pomiędzy angielskimi słowami „all” oraz „both” jest taka jak między słowami ‘wszystko’ i ‘obydwa’ w języku polskim. Oto przykłady:(1...

PŁACA

Słownictwo związane z finansami, bankowością i pieniędzmi jest zazwyczaj bardzo przydatne w kontaktach międzynarodowych, warto zatem zwrócić na nie szczególną uwagę, ucząc się języka angielskiego. Pon...

Future Simple

Czas przyszły prosty (“future simple”) jest podstawowym czasem używanym, gdy chcemy odnieść się do przyszłości – opisać nasze plany czy przewidywane stany rzeczy. Jego konstrukcja je...

Second Conditional

Angielskie zdania warunkowe możliwe (Conditional 2Zdania warunkowe możliwe dotyczą sytuacji, w których:I. opisujemy zdarzenie, które mogłoby nastąpić w przyszłości, ale mniej wierzymy w jego realność...

OKREŚLANIE TEMPERATURY

Oficjalną skalą używaną przy pomiarach temperatury w Wielkiej Brytanii jest skala Celsjusza "'Celsius" lub "centigrade system"). W zapisie pojawia się w tym kontekście najczęściej symbol "oC " W...

UŁAMKI

Zapisywanie i odczytywanie ułamków rządzi się w języku angielskim prawami nieco innymi niż w języku polskim. Poniżej opisane są najważniejsze zasady budowania wyrażeń językowych odpowiadających ułamko...

TRYB ROZKAZUJĄCY

Tryb rozkazujący służy formułowaniu poleceń oraz rozkazów. Uchodzi on w języku angielskim za znacznie bardziej nieuprzejmy niż w polszczyźnie, a większość prósb, poleceń i rozkazów wypowiadana jest po...

RYNEK

Rzeczownik "market" odnosi się do 'rynku' (także w sensie ogółu dóbr dostępnych w danym kraju, regionie, itp.), 'targowiska\':(1) There is a flea market here on Saturdays.W soboty jest tu targowi...

SUPPOSE czy SUPPOSING

Czasownik “suppose” (‘zakładać’, ‘domniemywać’) służy przede wszystkim do wyrażania takich twierdzeń, o których prawdziwości mówiący nie jest całkowicie przekonany ...

ŻYWY - określenia

Określenia „alive”, „lively”, „living” i „undead” odnoszą się w różny sposób do tego, co żywe. Wyraz „living” możemy przetłumaczyć jako R...

CONCEPT czy CONCEPTION

Wyraz “concept” oznacza ‘pojęcie (abstrakcyjne)’, ‘ideę’, ‘pomysł na realizację czegoś’, ‘koncepcję (twór myślowy)’, np.:(1) The concept of ...

ADVICE czy ADVISE

Wyraz "advice" to rzeczownik, który oznacza 'radę', 'poradę'. Jest to rzeczownik niepoliczalny (nie jest zatem nigdy poprzedzony przedimkiem nieokreślonym "an"):(1) Did you give him any advice...

ALREADY

Przysłówka „already” używa się w znaczeniu ‘już’, ‘szybciej, niż się spodziewano’, np.:(1) I already knew this.Ju¿ to wiedziałem.(2) A cure for pneumonia alr...

SIC

Wyraz "sic" pochodzi z łaciny i odpowiada polskim wyrażeniom '(właśnie) tak, w taki sposób', '(świadomie) tak, w taki sposób (napisane)'. W języku angielskim pojawia się jedynie w stylu formalny...

BETWEEN czy AMONG

Przyimki "among" (lub równoznaczny "amongst") i "between" występują w podobnych kontekstach, ich znaczenie jest jednak często odmienne.W przypadku, gdy mamy na myśli dzielenie się czymś, rozdzie...

AS czy THOUGH

Konstrukcje o schemacie przymiotnik/przysłówek + “as”/“though” + reszta zdania odpowiadają polskim zdaniom złożonym typu ‘chociaż..., to...’ i wyrażają brak spełnie...

DISINTERESTED czy UNINTERESTED

Określenie “disinterested” odpowiada polskim słowom ‘neutralny’, ‘obiektywny (nie mający w czymś interesu)’, ‘niezaangażowany’, np.:(1a) I sought counse...

BY czy VIA

Przyimek "via" ('przez', 'za pośrednictwem') określa taką sytuację, w której pokonując odległość z jednego punktu do drugiego, przechodzi się przez jakiś punkt trzeci, umiejscowiony między począ...

LEND czy BORROW

Szukasz skutecznego sposobu na naukę i utrwalenie słownictwa?Fiszki PLUS Zwroty konwersacyjne to pakiet, dzięki któremu szybko i skutecznie nauczysz się zaawansowanych zwrotów konwersacyjnyc...

CAN’T HELP

Wyrażenie “cant’t help” oznacza ‘nie móc się powstrzymać’, ‘nie móc przestać’ albo ‘nie móc nic na coś poradzić’:(1) I can’t help loving you...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

William Blake-Mad Song

Mad Song The wild winds weep And the night is a-cold; Come hither, sleep, And my griefs infold: But lo! the morning peeps Over the eastern steeps, And the rustling birds of dawn The earth do scorn...

David Herbert Lawrence-In Church

In Church IN the choir the boys are singing the hymn. The morning light on their lips Moves in silver-moist flashes, in musical trim. Sudden outside the high window, one ...

Giggs hits form and threatens Real troub…

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"Ryan Giggs produced another display to confound his doubters, starting the move that engendered Manchester United's third goal over Blackburn. Jon Brodkin at Old...

Sherlock - TV review

‘Ask me what that is,” I say to my girlfriend, nodding at my new purchase, a small tree in a pot on the patio. I’ve been hoping she’d ask me of her own accord, but it&rsquo...

16 Blocks

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" Peter Bradshaw Friday April 28, 2006 The Guardian Bruce Willis gives good hangover in this New York thriller. He is a permanently drunk cop called Jack Mosle...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...