Abortion issue threatens Polish admission to EU


Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"

Government fears that Roman Catholic demands could fuel No vote in referendum to join union

Ian Traynor, East Europe correspondent
Thursday January 30, 2003
The Guardian

Only days before the treaty bringing the Poles into the EU goes to the European parliament, Poland's powerful Roman Catholic church is demanding that wording must be added to the treaty guaranteeing the country's strict anti-abortion laws against interference from Brussels.
The hugely divisive issue looks likely to help Polish eurosceptics in their No campaign ahead of the June referendum on joining the union. They are painting Brussels as a bastion of liberal, secular pro-abortionists. The Polish government is worried that the potency of the abortion issue could strengthen the No vote in the next few months.
Poland, like all east European countries joining next year, will be holding a referendum within the next eight months to decide whether it will join the EU.
The government caved in to pressure from the church by sending a note to Brussels this week seeking assurances that "no EU treaties or annexes to those treaties would hamper the Polish government in regulating moral issues or those concerning the protection of human life".
Cardinal Jozef Glemp, head of the Polish church, recently called for a special clause in the EU membership treaty recognising the "separateness" of Poland's position on abortion and also proposed that an eventual EU constitution should single out Poland's national sovereignty on the abortion issue. His demands have been taken up by Poland's bishops.
But the leftwing government of the prime minister, Leszek Miller, failed to raise the abortion issue when negotiating the terms of Poland's membership, concluded last month, not least because the government favours legalising abortion or liberalising the conditions under which abortion is allowed.
Michal Tober, a government spokesman, told journalists in Warsaw on Tuesday that the note to Brussels would "prevent EU opponents from using false arguments that the EU would impose on Poland any regulations concerning moral and religious issues".
While there is no direct challenge from Brussels to Poland's abortion laws, conservative Poles see a threat in last year's European parliament resolution calling on all member states and the east Europeans entering next year to legalise abortion. Pro-life campaigners in Poland and Ireland are also outraged at proposals going through the European parliament to provide aid, via the United Nations population fund, to help pay for abortions in developing countries.
Poland has the most restrictive abortion laws in eastern Europe, partly as a reaction to Soviet communism. During the cold war, abortion was available on demand throughout the Soviet bloc where it was in effect practised as a means of birth control.
With Poland's Pope John Paul II profoundly opposed to abortion, a new law banning the practice was enacted in 1993 but amended in 1997 to allow abortion in cases where the mother's life was in danger or when pregnancy was a result of rape or incest.
But the Pope is also a strong and hugely influential supporter of Poland's EU membership. While some Catholic nationalist media in Poland are running a virulent anti-Brussels campaign, the church leadership is firmly behind EU membership while also seeking to defend conservative family values.
One result of the abortion ban has been to generate a flourishing market in illegal abortions as well as a stream of traffic across the border into the Czech Republic where abortions are legal.
The leftwing government of Mr Miller came into office last year pledging to liberalise the abortion regime, but has since got cold feet. Mr Miller now says there will be no reform under the current government, while Poland's president, Alexander Kwasniewski, last week declared: "The present abortion law works."
The parliament speaker, Marek Borowski, wants a national referendum. "The present measure is simply bad," he said. The governing Social Democrats (ex-communists), he said, are "against such tough abortion laws and understand women's rights differently from groups linked to the church or those on the political right".
That may be true, but the president and the prime minister, both from the same post-communist party, oppose a referendum because it would be conflated with the EU referendum and would provide a rallying point for the eurosceptics.
Uniquely in the EU, Ireland enjoys a special provision declaring that no EU laws or rules can affect its constitutional ban on abortion. Malta, joining the EU at the same time as the Poles, negotiated a dispensation with Brussels safeguarding its abortion ban.

Amend – wnosić poprawki, to make alterations
Cave in – ugiąć się
Conflate – połączyć
Divisive – the one that creates divisions, stwarzający podziały
Enact - uchwalać
Hamper – to make something more difficult, utrudniać
Impose - narzucać
Interference – wtrącanie się, ingerencja
Incest - kazirodztwo
Outrage – oburzać się
Pledge – przyrzekać, zobowiązywać się
Rape - gwalt
Secular – not connected with church, świecki
Sovereignty – niezaleznosc, niepodleglosc
Virulent - zajadły


TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Nowości do nauki języka angielskiego

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

AFTER – kiedy znaczy ‘POR…

Niektóre użycia słowa „after” jako przyimka znaczącego ‘po’ są bardzo zbliżone do polskich – szczególnie te, które odnoszą się do następstwa w czasie, a nie przestrzeni, ...

OKREŚLANIE CZASU

W języku angielskim typowymi pytaniami o czas są:(1) What time is it?Która godzina?(2) What’s the time now?Która godzina?(3) Can/could you tell me the time?Czy możesz/mógłbyś powiedzieć mi, któr...

WIDE czy BROAD

Zarówno wyraz „broad”, jak i wyraz „wide” można tłumaczyć na język polski przy pomocy przymiotnika ‘szeroki’. Warto jednak zapamiętać, że „broad” z regu...

ADULT i inne podobne wyrazy

Jako przymiotnik – tylko w pozycji przed rzeczownikiem – wyraz „adult” może znaczyć ‘dorosły’ lub ‘dla dorosłych’, np.:(1) Both young and adult readers ...

PŁEĆ - UNIKANIE SEKSIZMU W MOWIE

W sytuacjach, kiedy chcemy odnieść do jakiejś osoby przy użyciu zaimka osobowego, a jej płeć nie jest znana lub nie jest istotna (w szczególności, jeśli we wcześniejszej części zdania było użyte jedno...

Can't help

Wyrażenie “cant’t help” oznacza ‘nie móc się powstrzymać’, ‘nie móc przestać’ albo ‘nie móc nic na coś poradzić’:(1) I can’t help loving you...

WIELE - OKREŚLENIA (MANY CZY MUCH)

Kolejny raz zaczynasz powtarzać materiał od podstaw? Jeśli tak, Angielski. kurs dla wiecznie początkujących jest właśnie dla ciebie!Sprawdź teraz >> Wyrazy “many” i “much” można...

ANXIOUS

Wymowa przymiotnika „anxious” sprawia zazwyczaj Polakom wiele trudności, warto więc zwrócić na nią szczególną uwagę. Wyraz ten może znaczyć ‘zaniepokojony’, ‘niespokojny&...

Przedimek angielski (article) a nazwy wł…

  Przedimek angielski (article) a nazwy własne Angielski przedimek (article) to jedno z najtrudniejszych zagadnień, jakie obejmuje gramatyka angielska. W niniejszym artykule omawiamy szczegółowo a...

MADE

Kiedy chcemy powiedzieć, że jakiś przedmiot został 'wykonany, wytworzony z czegoś', 'zrobiony z jakiegoś materiału', możemy użyć konstrukcji "made of" lub "made from "Frazą "made of" posługu...

BOTH czy ALL

Różnica znaczeniowa pomiędzy angielskimi słowami „all” oraz „both” jest taka jak między słowami ‘wszystko’ i ‘obydwa’ w języku polskim. Oto przykłady:(1...

CHILDISH czy CHILDLIKE

Przymiotnik "childish" można tłumaczyć na język polski w następujący sposób: 'dziecięcy', 'jak u dziecka', 'przypominający dziecko' itp.(1) His childish voice was barely audible.Jego dziecięcy...

Mixed Conditionals

Angielskie zdania warunkowe mieszane (Conditional 4,5Pierwszy rodzaj zdań warunkowych mieszanych to zdania, w których część warunkowa zdania określa sytuację ogólną (także teraźniejszą), podczas gdy c...

INVENT czy DISCOVER

“Discover” odpowiada w miarę ściśle, zarówno pod względem znaczenia, jak i składni, polskiemu czasownikowi ‘odkryć’ w jego sensie przenośnym. Opisuje on sytuację, w której dowi...

CUDZYSŁÓW

W języku angielskim istnieją tylko cudzysłowy górne: cudzysłów początkowy umieszcza się, inaczej niż w języku polskim, na górze (tak samo jako cudzysłów końcowy). W brytyjskiej odmianie angielskiego u...

Past Continuous

Czasu przeszłego ciągłego („past continuous”) używamy, by opowiedzieć o czynności, która zaczęła się przed opisywanym momentem w przeszłości i jeszcze w nim trwała. Możemy ten moment okreś...

Past Perfect

Czasu przeszłego uprzedniego („past perfect”) używamy przede wszystkim, gdy chcemy opisać czynność, która odbyła się wcześniej niż inne zdarzenie, które także miało miejsce w przeszłości. ...

Past Perfect Continuous

Czasu przeszłego uprzedniego ciągłego (“past perfect continuous”) używamy przede wszystkim, gdy chcemy opisać czynności lub stany rzeczy, które miały swój początek w przeszłości przed inny...

APOSTROF (')

Apostrof służy do trzech zasadniczych celów:I. Zastępuje w zapisie jedną lub więcej ze specjalnie opuszczonych liter. Najczęściej używa się apostrofu do zaznaczenia pominiętych celowo liter w ściągnię...

DUŻY - OKREŚLENIA ("LARGE", "BIG", "GREA…

Przymiotniki "large", "big" i "great" znaczą 'duży', 'wielki', używamy ich jednak w różnych kontekstach.Wyraz "large" jest nieco formalny. Odnosi się jedynie do fizycznych wymiarów opisywanych obiektó...

CZASOWNIKI O DWÓCH DOPEŁNIENIACH

Po niektórych czasownikach mogą występować dwa dopełnienia. Istotna jest ich pozycja w zdaniu. Zazwyczaj pierwsze z nich to określenie osoby (w języku polskim odpowiada mu wyrażenie w celowniku), a dr...

APART FROM, BESIDES, BUT FOR czy EXCEPT …

Konstrukcji „but for” (‘gdyby nie’) używamy w zdaniach warunkowych, zazwyczaj w stylu formalnym. Pokazuje ona, że opisywane wydarzenie zależy od jakieś osoby lub zaistniałych o...

AT ONESELF czy AT EACH OTHER

Prosty błąd można popełnić myląc dwie konstrukcje. Pierwsza z nich to zwrot „at each other”, znaczący ‘jeden na drugiego’, ‘na siebie nawzajem’, np.:(1a) We were lo...

COMPREHENSIBLE czy COMPREHENSIVE

Przymiotnik "comprehensible" wiąże się z czasownikiem "comprehend" ('rozumieć') i odpowiada polskim określeniom 'zrozumiały', 'łatwy do pojęcia', np.:(1a) I attended a lecture on genetics bu...

AS

Słowo „as” występuje często w następujących konstrukcjach gramatycznych: - „as against” ‘w porównaniu do’, ‘a’ i „as opposed to” ‘w pr...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Paths of glory

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" You can sense KPaths of glory brick stretching his cinematic wings in this prime slice of Hollywood liberalism, his third released feature. Famously banned in Fr...

Frances Bannerman-An Upper Chamber

An Upper Chamber Came into the City and none knew me; None came forth, none shouted 'He is here! Not a hand with laurel would bestrew me, All the way by which I drew anear— Night m...

Tom Thumb

TOM THUMB A poor woodman sat in his cottage one night, smoking his pipe by the fireside, while his wife sat by his side spinning. 'How lonely it is, wife,' said he, as he puffed out a long curl o...

Eden

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian" Eden Peter Bradshaw Friday March 16, 2007 The Guardian German director Michael Hofmann's last movie was Sophiiiie!, a pretty brutal study of a trouble...

Ratzinger is frontrunner as cardinals st…

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"Ratzinger is frontrunner as cardinals start election of pope Stephen Bates and John Hooper in Rome Monday April 18, 2005 The Guardian Weeks of feverish spe...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...