Used to

Use of English - used to
Use of English - used to

Used i used to

Zwroty z “used to” bardzo często pojawiają się w testach:
I used to do something.
Zwykłem coś robić. (ale teraz już tego nie robię)

When I was young I used to cheat during tests.
Kiedy byłem uczniem, zwykłem ściągać na klasówkach.

She used to smoke but now she doesn’t.
Kiedyś paliła, ale teraz już nie.

Pamiętaj, przed “used to” nie ma innego czasownika, a po tym wyrażeniu występuje bezokolicznik.

Inna konstrukcja z “used”:
to be used to sth
być przyzwyczajonym do czegoś

to be used to doing sth
być przyzwyczajonym do robienia czegoś

I don’t mind living here because I am used to loud music.
Nie przeszkadza mi mieszkanie tutaj, bo jestem przyzwyczajony do głośnej muzyki.

I don’t mind living here because I am used to meeting strange people.
Nie przeszkadza mi mieszkanie tutaj, ponieważ jestem przyzwyczajony do spotykania dziwnych ludzi.

Pamiętaj, przed “used to” w tym znaczeniu jest zawsze czasownik “to be” w odpowiedniej formie, a po tym wyrażeniu jest forma “–ing” czasownika. Porównaj jeszcze raz:
She used to go there.
Zwykła tam chodzić.

She is used to going there.
Jest przyzwyczajona tam chodzić.

Ostatnim omówionym zwrotem jest:
to get used to sth
przyzwyczaić się do czegoś

to get used to doing sth
przyzwyczaić się do robienia czegoś

I've lived here for 20 years so I got used to the noise.
Mieszkam tu od 20 lat, więc przyzwyczaiłem się do hałasu

Test

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Loading ...