Informacja o testach stosowanych przez Olimpiadę

Informacja o testach stosowanych przez Olimpiadę

Stosowane przez Olimpiadę testy pisemne oceniają znajomość języka pod względem poprawności formalnej. Sprawność komunikatywna kandydatów jest jednym z elementów oceny na egzaminie ustnym w II i III etapie. Używanie testów poprawności formalnej, a nie testów komunikatywnych, wynika z samej istoty olimpiady językowej - stanowi ją współzawodnictwo, którego celem jest wyłonienie grupy najlepszych i uszeregowanie ich w kolejności miejsc. Dodatkowym argumentem na rzecz stosowania testów poprawności są kryteria praktyczności i rzetelności oceny testu - w porównaniu z testami komunikatywnymi, testy formalne są bardziej praktyczne i znacznie łatwiejsze do rzetelnej oceny.

Na etapie szkolnym test składa się z 60 punktów, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo. Od lat wykorzystuje się w nim standardowe techniki używane w testach szkolnych: transformacja i parafraza zdań lub fraz, wstawianie, wielokrotny wybór i tłumaczenie. Wobec stale rosnącej liczby uczestników, konkurencja na tym etapie jest bardzo silna: aby wywalczyć miejsce w II etapie, trzeba zdobyć od 45 do 50 punktów (75-80 procent), co oznacza, iż dobry uczeń może mieć kłopoty z awansem. Test II etapu ma 140 punktów i zbliżony jest pod względem trudności do testu wstępnego na anglistykę. Kandydaci rozwiązują dwa testy gramatyczne (wielokrotnego wyboru i tłumaczeniowy), test słownictwa (wstawianie słów w luki), test czytania oraz globalny test luk (cloze test). Ostatnim składnikiem zestawu jest test wiadomości kulturowych (wielokrotny wybór), który dzieli się na część amerykańską i brytyjską. Ponieważ test czytania nie jest tak powszechnie znaną techniką jak pozostałe składniki zestawu, podajemy dwa zadania przykładowe:

1. When I have to remember to do something important, I take my watch off my left wrist and put it on my right wrist.
___________ my watch on the wrong wrist is enough to constantly remind me of what I am to do.

 

 • All the time I feel that
 • The strange feeling of wearing
 • Because normally I never wear
 • My patients are so puzzled seeing

  2. It is an odd sensation to find a basket flowing through your hands like water.

  ___________ the finest American Indian baskets and that's just what happens.

 • Give a closer look to a few of
 • Admiring the delicate texture of
 • Just try to lean on some of
 • But slide a palm along

  Zestaw finałowy składa się z testu rozumienia ze słuchu, gramatycznego testu tłumaczeniowego, testu słownictwa, testu czytania oraz testu luk. Oczywiście poziom trudności testu znacznie przewyższa poziom egzaminu wstępnego na filologię.

  Przykłady testów ze wszystkich etapów zostały zamieszczone w książce:
  Krzyżanowski, H. Testy Olimpiady Języka Angielskiego - Etap szkolny - okręgowy -finał . Brown Publishing, Oxford 1994.

 • Nie masz uprawnień do komentowania

  JezykiObce.pl

  Wszystko do nauki języków

  Informacja

  Komunikat dla użytkowników:

  Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

  Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

  Egzaminy - treści losowe

  Główna Egzaminy Olimpiada Informacja o testach stosowanych przez Olimpiadę
  Loading ...