Informacje dla zawodników

1. Uprawnienia

Uprawnienia laureatów i finalistów reguluje Ustawa o Szkolnictwie Wyższym z dnia 12 września 1990, artykuł 142. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody, które są im wręczane w czasie uroczystości zakończenia zawodów. Zastrzega się, że nagrody w formie wyjazdów do krajów angielskiego obszaru językowego mogą być przyznane jedynie tym laureatom, którzy nie przebywali w krajach anglosaskich oraz w krajach Wspólnoty Brytyjskiej dłużej niż trzy miesiące po ukończeniu 10-tego roku życia.

2. Wymagania

Uczeń przystępujący do I i II etapu zawodów powinien wykazać się znajomością materiału językowego zawartego w programach nauczania języka angielskiego w szkole średniej. Ponadto winien wykazać się wiadomościami z zakresu zagadnień współczesnych, historii i literatury Anglii i USA. W dalszej części Wytycznych podajemy listę pozycji, które mogą ułatwić samodzielne przygotowanie się do II i III etapu Olimpiady. Zaleca się również czytanie tygodników krajowych i zagranicznych informujących o wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Materiał szkolny dotyczący polskiej oraz światowej literatury, kultury i życia politycznego również obowiązuje.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Olimpiada Informacje dla zawodników
Loading ...