London Test of English

London Tests of English (LTE)


Czym są London Tests of English?
London Tests of English (LTE) są egzaminami, umożliwiającymi ocenę kompetencji językowych oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego. Skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages - ESOL). Wyższe uczelnie, pracodawcy, a także władze oświatowe wielu państw całego świata uznają egzaminy London Tests of English za potwierdzenie znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie zaawansowania.Egzaminy LTE składają się z dwóch części. Egzamin pisemny sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz pisania. Część ustna egzaminu stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji w języku angielskim.


Co wyróżnia LTE ?

Egzaminy London Tests of English kładą nacisk na skuteczną komunikację w większym stopniu, niż na znajomość konkretnych struktur leksykalnych, czy gramatycznych. Dlatego też, w testach przeprowadzanych przez PLA osoba egzaminowana nie zmaga się z ćwiczeniami gramatycznymi, a za to angażuje się w realistyczne sytuacje językowe, w których nacisk kładziony jest na rozumienie i sprawne posługiwanie się językiem obcym.


Międzynarodowa renoma

Certyfikaty London Tests of English uzyskane na poziomach od 3 do 5 stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. Są także wymagane przez wiele międzynarodowych firm rekrutujących obcojęzycznych pracowników.

Dla uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wymogów rekrutacyjnych stawianych przez szkoły wyższe, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:


http://www.pearsonlanguageassessments.com/VirtualContent/85049/University_Acceptances_04_10_06.pdf
Zastosowanie rozpoznawalnych zadań egzaminacyjnych.
Zadania egzaminacyjne wzorowane są na ćwiczeniach pojawiających się w większości dostępnych na rynku podręczników kładących nacisk na komunikację. Przygotowanie do egzaminu nie wymaga od kandydatów udziału w specjalnie do tego celu stworzonych kursach językowych. Głównym celem egzaminów LTE jest ocena wiedzy, jaką posiadają kandydaci po ukończeniu określonego etapu nauki języka. Wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie testów egzaminacyjnych LTE są nauczycielami i / lub autorami nowoczesnych podręczników do nauki języka angielskiego.


Jakie są cele London Tests of English ?
Celem LTE jest ocena znajomości języka angielskiego oraz potwierdzenie postępów w nauce. Testy egzaminacyjne mają na celu motywowanie osób uczących się języka angielskiego oraz dostarczenie informacji o umiejętnościach kandydatów ich szkołom, rodzicom i nauczycielom. W przypadku, gdy osoba przystępująca do egzaminu nie zdoła uzyskać certyfikatu na wybranym poziomie zaawansowania, otrzyma szczegółową informację dotyczącą obszarów wiedzy, które wymagają dopracowania.


Poziomy


Poziom

Poziom zaawansowania

Czas trwania egzaminu

CEFR

A1

Poziom podstawowy

1h 15min.

A1

1

Poziom średniozaawansowany niższy

1h 30min.

A2

2

Poziom średniozaawansowany

1h 35min.

B1

3

Poziom średniozaawansowany wyższy

2h

B2

4

Poziom zaawansowany

2h 30min.

C1

5

Poziom biegły

2h 55min.

C2Czas potrzebny na przygotowanie do egzaminu


Poziomy LTE

CEFR

Ilość godzin

(w przybliżeniu)

A1

CEFR A1

80 to120 hours

1

CEFR A2

180 to 200 hours

2

CEFR B1

350 to 400 hours

3

CEFR B2

500 to 600 hours

4

CEFR C1

700 to 800 hours

5

CEFR C2

1000 to 1200 hoursCzas trwania egzaminu i jego poszczególnych części (w minutach)


Poziom

Speaking/ mówienie

Listening / rozumienie ze słuchu

Reading &

Writing/ czytanie i pisanie

Ogółem

A1

10

20

55

87

(1 h 27 min)

1

10

20

70

102

(1 h 42 min)

2

10

20

75

107

(1 h 47 min)

3

12

20

100

132 � 135

(2 h 12 - 15 min)

4

12

20

130

162 � 165

(2 h 42 � 45 min)

5

15

20

155

190

(3 h 10 min)


Przykładowe egzaminy


Przykładowe egzaminy LTE można znale�ć na stronie internetowej:


http://www.pearsonlanguageassessments.com/home/learning-resources/sample-papers/sample-papers.htmKiedy można przystąpić do LTE?
Sesje egzaminacyjne London Tests of English odbywają się w:

  • maju

  • czerwcu

  • grudniu


Gdzie można przystąpić do egzaminu?
Pearson Language Assessments posiada ośrodki egzaminacyjne na terenie całej Polski.

Szczegółowa lista znajduje się na stronie internetowej:


http://www.pearsonlanguageassessments.com/home/pla-worldwide/poland/osrodki-egzamincyjne/Więcej informacji:

www.pearsonlanguageassessments.com/polandNie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Pearson London Test of English
Loading ...