Angielskie phrasal verbs (czasowniki złożone/frazowe) - wprowadzenie


UWAGA! Możesz otrzymywać darmowe lekcje email, w których codziennie opisujemy jeden phrasal verb. Lekcje dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.


 

Angielskie phrasal verbs (czasowniki złożone/frazowe) - wyjaśnienia:

Angielskie phrasal verbs to czasowniki złożone: składają się z czasownika i innego słowa. Wyrazy, które wchodzą w skład phrasal verbs (czasowników frazowych/złożonych) to przyimki (np. "after" - po, za) i partykuły przysłówkowe (np. "inside" w czasowniku złożonym "look inside" oznacza "do środka, do wnętrza".).Znaczenia niektórych czasowników złożonych (phrasal verbs) można domyślić się na podstawie znaczenia czasownika oraz następującego po nim przyimka. Na przykład czasownik złożony 'to go down' ('go' -iść, 'down'- w dół, na dół) oznacza, między innymi, właśnie "schodzić (na dół)".

Na ogół jednak nie da się w ten sposób wydedukować sensu danego czasownika złożonego. Na przykład 'pull through' (pull- ciągnąć, through- przez, poprzez) to odpowiednik polskiego "wyzdrowieć, wrócić do zdrowia". Ponadto wiele czasowników złożonych to wyrazy posiadające wiele znaczeń. 'Go down' to także: "zajść (o słońcu)", "upaść, przewrócić się", "zmniejszyć się", "spaść (np. o cenie)", "zatonąć", "zmniejszyć się (o opuchliznie)".Czasowniki złożone dzielą się na trzy grupy: -

czasownik połączony z przysłówkiem ('give away' - rozdawać za darmo; wydawać kogoś, zdradzać) -

czasownik połączony z przyimkiem ('give on' - mieć widok na, prowadzić do) -

czasownik połączony zarówno z przysłówkiem jak i przyimkiem ('give up to'- poddać się komuś).Czasowniki złożone można też podzielić według innego kryterium. Niektóre z nich to czasowniki nieprzechodnie, czyli takie, które nie mają dopełnienia. Przykładem takiego czasownika jest 'eat out' (jeść poza domem, jeść w restauracji): I've got no time for cooking, so I usually eat out. (Nie mam czasu na gotowanie, więc zazwyczaj jadam poza domem.).

Czasowniki przechodnie to takie, które potrzebują dopełnienia. Na przykład po 'get round to' (znalezć czas na coś) dopełnienie musi występować: When are you going to get round to work? (Kiedy masz zamiar znalezć czas na pracę?).Dopełnienie czasowników złożonych może występować na różnych pozycjach w zdaniu. Stąd kolejny podział - na czasowniki rozdzielne i nierozdzielne. Części składowych czasowników nierozdzielnych nie można rozłączyć, muszą one występować razem. Dzieje się tak w przypadku 'call on' (wywoływać do odpowiedzi):

Our History teacher called on Alice, who was completely unprepared. (Nasz nauczyciel historii wywołał do odpowiedzi Alicję, która była zupełnie nieprzygotowana.).

Dopełnienie wielu czasowników rozdzielnych może występować zarówno między czasownikiem właściwym i partykułą, jak i po całym czasowniku złożonym. Czasownikiem rozdzielnym jest na przykład 'turn on' (włączać). Poprawne będą zatem obydwa poniższe zdania:

He entered the room and turned the light on.

He entered the room and turned on the light.


(On wszedł do pokoju i włączył światło.)

Jeśli w funkcji dopełnienia występuje zaimek, znajdzie się on między czasownikiem właściwym a partykułą:

He turned it on.


Niektóre czasowniki rozdzielne wymagają dopełnienia między swoimi członami, tak jak na przykład 'tell apart' (odróżniać, rozróżniać): I don't think I'll ever be able to tell the twins apart. (Nie sądzę, żebym kiedykolwiek umiał rozróżnić od siebie tych blizniaków.)

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Klasyka literatury z ćwiczeniami i słowniczkiem

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Główna Nauka Phrasal verbs Angielskie phrasal verbs (czasowniki złożone/frazowe) - wprowadzenie
Loading ...