DONATION

DONATION it is kind of agreement in which donor ( party who donates) is obliged to give free-of-charge benefit for donee (party who obtains donation). This benefit comes from donor’s assets. The aim of this legal action of civil law is to accomplish the act of generosity without any economic profit. Donation consists mostly in transferring some goods (f.e. capital goods) from donor’s substance to donee’s. But it can also consist in release from an obligation. To make donation effective it is necessary to fulfil all circumstances needed to contract the legal agreement (authenticated by a notary). In the agreement of donation donor can burden donee with the obligation of appointed action or desistance. ex. Donor can withdraw donation in case of donee’s gross ingratitude.

DAROWIZNA przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem tej czynności prawnej jest dokonanie aktu szczodrobliwości bez gospodarczego ekwiwalentu. Mechanizm darowizny polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Może też polegać na zwolnieniu drugiej osoby z jakiegoś zobowiązania. Dla skuteczności darowizny jest wymagane zachowanie wszelkich przesłanek koniecznych do zawarcia umowy(forma notarialna). W umowie darowizny można obciążyć obdarowanego obowiązkiem oznaczonego działania lub zaniechania. Np, Darczyńca może odwołać darowiznę z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego.)

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Specjalistyczne - treści losowe

Loading ...