INFLUENCE czy AFFLUENCE

Niepoliczalny rzeczownik „affluence” oznacza ‘zamożność’, ‘bogactwo’, ‘dostatek’, np.:

(1) His affluence really impressed me.
Jego zamożność rzeczywiście zrobiła na mnie wrażenie.

Mający ten sam rdzeń przymiotnik „affluent” opisuje kogoś ‘bogatego’, ‘zamożnego’, np.:

(2) His uncle was very affluent.
Jego wuj był bardzo zamożny.

Natomiast rzeczownik „influence” odnosi się do ‘wpływu’, ‘oddziaływania’. Gdy ktoś odziałuje na kogoś, zwłaszcza jeśli jest to wpływ wyraźnie dodatni lub ujemny, używamy do opisu tej sytuacji zwrotu „be a good/bad influence on...”, nie zaś zwrotu „have an influence on...”, który stosuje się do wpływu jednej rzeczy na inną.

(3) He is a good influence on her.
On ma na nią dobry wpływ.

Wyraz „influence” może też pełnić rolę czasownika o znaczeniu ‘wpływać (na)’, ‘oddziaływać (na)’. Przymiotnik pochodzący od tego słowa to „influential” (‘wpływowy’).

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne INFLUENCE czy AFFLUENCE
Loading ...