fact

fact[WYMOWA: From the Merriam-Webster Online Dictionary at www.Merriam-Webster.com]

Błędnie: In fact, our secret plans have been already uncovered, which renders the probability of our success minute.
Poprawnie: The fact is that our secret plans have been already uncovered, which renders the probability of our success minute.

Zwroty ‘in fact’ i ‘as a matter of fact’ albo służą do rozwinięcia poprzedniej wypowiedzi, jak np. w zdaniu ‘She was very intelligent. In fact, she was a genius’ („Była bardzo inteligentna. Mówiąc ściślej, była geniuszem”), albo służą do zaprzeczenia czyjejś wypowiedzi, np. ‘Is he ill? No, as a matter of fact he is pretty healthy’ („Czy on jest chory? Nie, tak naprawdę to jest całkiem zdrów”).

Kiedy chcemy zacząć własną wypowiedź, wskazując na faktyczny stan rzeczy lub odpowiedzieć komuś potwierdzając jego wypowiedź, użyjemy zwrotu ‘the fact is (that)’, np. ‘I would not have hit him, but the fact is that I did not have any other option’ („Nie uderzyłbym go, ale prawda jest taka, że nie miałem innego wyjścia”).

Gdy chcemy powiedzieć o „zgadzaniu (godzeniu) się z jakimś faktem” użyjemy zwrotu ‘accept the fact that’ ew. ‘appreciate the fact that’, np. ‘I had to accept the fact that our company was sold’ („Musiałem pogodzić się z faktem, że nasza spółka została sprzedana”).

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Matura 2020 - językowy niezbędnik

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Loading ...