shiver/ quiver/ tremble

shiver/ quiver/ tremble[WYMOWA: From the Merriam-Webster Online Dictionary at www.Merriam-Webster.com]

Błędnie: The Commodore trembled from cold, but his will was unbroken and he ordered attack.
Poprawnie: The Commodore shivered from cold, but his will was unbroken and he ordered attack.

Wyraz ‘shiver’ znaczy “trząść się z zimna lub z powodu choroby”, np. ‘I was so cold that I started to shiver’ (“Było mi tak zimno, że zacząłem się trząść”).

Podobne, choć silniejsze znaczenie ma słowo ‘quiver’. Warto zauważyć, że oznacza ono również „kołczan”, a także „zachwianie się (np. w przekonaniach)”, np. ‘His belief in Mao was quivering’ („Jego wiara w Mao była chwiejna”).

Natomiast słowo ‘tremble’ odnosi się częściej do “trzęsienia się z powodu zdenerwowania, strachu, podniecenia, itp.”. np. ‘Though now I knew it had been a stupid joke, my trembling did not subside’ (“Choć wiedziałem teraz, że to był głupi kawał, wciąż trząsłem się ze strachu”).

Wyrazu ‘tremble’ używa się także do określenia „(małego) trzęsienia ziemi”, „drżenia (ziemi)”, np. ‘Even after the earthquake the earth was still trembling’ („Nawet już po trzęsieniu ziemi ziemia wciąż drżała”).

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Matura 2020 - językowy niezbędnik

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Główna Nauka Błędy shiver/ quiver/ tremble
Loading ...