MOWA ZALEŻNA - WPROWADZENIE

Często zdarza się, że chcemy, opisując pewną sytuację, przytoczyć wypowiedzi biorących w niej udział osób. Gdybyśmy pisali list lub artykuł, nie mielibyśmy z tym kłopotu - moglibyśmy po prostu zacytować czyjeś słowa. Korzystalibyśmy wówczas z tzw. mowy niezależnej "'direct speech"). Kiedy przytaczamy czyjąś wypowiedź podczas pisania tekstu, ujmujemy ją w cudzysłów i dodajemy odpowiedni czasownik, np. "say" 'mówić, powiedzieć', "ask" 'pytać', "tell" 'mówić, powiedzieć' (por. \"SAY" CZY "TELL\"):(1) \'I\'ll come home earlier today,' Helen said.

\"Wrócę dziś do domu wcześniej" - powiedziała Helen.

(2) \'When will you finish your work?' he asked.

\"Kiedy skończysz swoją pracę?" - zapytał.Jednak podczas rozmowy nie mamy możliwości skorzystania z cytatu. Stosujemy wtedy konstrukcję zwaną mową zależną "'reported/indirect speech"). Oznacza to, że przeformułowujemy czyjąś wypowiedź, dokonując zmian w strukturze zdania. Zmiany te mogą dotyczyć:- czasowników

- zaimków

- szyku wyrazów w zdaniu

- odniesień do czasu i miejscaMowy zależnej używamy, przytaczając:- stwierdzenia, np.:(3) \'I\'m a psychologist,' she said.

\"Jestem psychologiem" - powiedziała.

(4) \'I\'m desperate to achieve it,' he said.

\"Jestem zdesperowany, aby to osiągnąć" - powiedział.

(5) \'He will be famous one day,' she said.

\"On będzie kiedyś sławny" - powiedziała.- pytania, np.:(6) \'When are you leaving?' he asked.

\"Kiedy wyjeżdżasz?" - zapytał.

(7) \'Are you feeling well?' the doctor asked.

\"Czy czujesz się dobrze?" - zapytał lekarz.

(8) \'Do you understand what I\'m saying?' the teacher asked.

\"Czy rozumiesz to, co mówię?" - zapytał nauczyciel.- inne wypowiedzi (rady, polecenia, prośby, ostrzeżenia), np.:(9) \'You really should have some rest,' she advised him.

\"Naprawdę powinieneś odpocząć" - poradziła mu.

(10) \'Step back, immediately!' he said to me.

\"Natychmiast się cofnij!" - powiedział do mnie.

(11) \'Could you come to help me tomorrow?' she asked.

\"Czy mógłbyś przyjść pomóc mi jutro?" - poprosiła.

(12) \'Don\'t give the secret away to anyone,' he warned me.

\"Nie wydaj nikomu tego sekretu" - ostrzegł mnie.Przykłady (1-12) są oczywiście skonstruowane w mowie niezależnej. Aby przekonać się, w jaki sposób przekształcić je na mowę zależną, warto zajrzeć do trzech pozostałych haseł poświęconych temu zagadnieniu.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Nowości do nauki języka angielskiego

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Mowa zależna MOWA ZALEŻNA - WPROWADZENIE
Loading ...