conjecture

conjecture [WYMOWA: From the Merriam-Webster Online Dictionary at www.Merriam-Webster.com]

 

a guess; to guess, to suspect; domysł, domniemanie; przypuszczać, snuć domysły, domniemywać

Well, you can only conjecture how it happened.

Cóż, możesz tylko domniemywać jak to się stało. 

 

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Nowości do nauki języka angielskiego

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Multikurs.pl

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Loading ...