HOMOGENEOUS czy HOMOGENOUS

Słowa “homogeneous” i “homogenous” są używane niemal wyłącznie w tekstach formalnych (np. naukowych). Ze względu na zbliżoną pisownię bywają często utożsamiane lub mylone (także przez rodzimych użytkowników języka angielskiego). Niektóre słowniki podają nawet, że “homogenous” to jeden z wariantów zapisu słowa “homogeneous”. Warto jednak wiedzieć, że istnieje ważna (choć stopniowo zacierająca się) różnica między znaczeniami tych słów. Przymiotnik “homogeneous” odnosi się do rzeczy o wspólnej naturze, podobnych w swej istocie. Może też oznaczać, że rzecz nim opisana składa się z jednakowych, jednolitych lub podobnych elementów (odpowiada mu więc polski przymiotnik ‘homogeniczny’). Ilustrują to poniższe przykłady:

(1) The two types of phenomena which we would like to describe seem relatively homogeneous.
Dwa typy zjawisk, które chcielibyśmy opisać, wydają się mieć względnie podobną naturę.
(2) Hungary cannot be said to be ethnically homogeneous.
O Węgrzech nie można powiedzieć, że są etnicznie jednolite.

Przeciwieństwem przymiotnika “homogeneous” jest przymiotnik “heterogeneous” (‘heterogeniczny’).

Słowo “homogenous” odnosi się natomiast do wspólnego pochodzenia (jego synonimem jest przymiotnik “homogenetic”). Użycie ogranicza się niemal wyłącznie do nauk biologicznych, a w szczególności do opisu tych organów różnych gatunków, które można uznać za mające wspólne pochodzenie.

(3) Professor Kennedy told me that human and animal teeth are homogenous.
Profesor Kennedy powiedział mi, że ludzkie i zwierzęce zęby mają wspólne pochodzenie.

Różna jest także wymowa omawianych słów. Szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na miejsce akcentu.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne HOMOGENEOUS czy HOMOGENOUS
Loading ...