NEVER MIND

Wielu Polaków uczących się języka angielskiego ma kłopoty z poprawnym użyciem wyrażenia "never mind " Jest ono zazwyczaj mylnie utożsamiane z polskimi 'nie ma za co' i 'nic się nie stało'. Może to spowodować poważne nieporozumienia, niewłaściwe użycie sformułowania "never mind" uznawane wręcz bywa za niegrzeczne.

Słowami "never mind" możemy skomentować:

- czyjeś niepowodzenie, próbując pocieszyć daną osobę, np.:

(1) Never mind, your son can\'t always win.
Nie przejmuj się, twój syn nie może zawsze wygrywać.

- czyjąś chęć zrobienia czegoś, co w naszych oczach jest mało istotne, np.:

(2) Never mind about this!
Nie zawracaj sobie tym głowy!

- coś nieprawdziwego, coś, z czym się nie zgadzamy (zachęcamy w ten sposób do zignorowania danej sprawy), np.:

(3) It was just a rumour, never mind what Jim says.
To była tylko pogłoska, nie ważne, co mówi Jim.

- własną przerwaną myśl, kiedy uważamy, że jej kontynuowanie nie jest celowe, np.:

(4) I wanted to say - oh, never mind. I will tell you about it tomorrow.
Chciałem powiedzieć... a, nieważne. Powiem ci o tym jutro.

Nie używa się jednak zazwyczaj słów "never mind" jako odpowiedzi na czyjeś podziękowania lub przeprosiny. Możemy w ten sposób dać do zrozumienia, że te podziękowania lub przeprosiny nas nie obchodzą. Typowymi odpowiedziami na podziękowania (takie jak np. "Thank you!" lub "Thanks!\", są:

(5) You\'re (very) welcome.
Proszę bardzo.
(6) Not at all.
Nie ma za co.
(7) My pleasure.
Cała przyjemność po mojej stronie.
(8) Anytime.
Zawsze do dyspozycji.
(9) Of course.
Ależ proszę.

Przeprosiny możemy skomentować następująco:

(10) (It\'s) no problem.
Nie ma problemu.
(11) That\'s all right/OK.
W porządku.
(12) Don\'t worry.
Nie przejmuj się.

Szczególnie uważnie należy używać sformułowania "never you mind " Oznacza ono 'nie twoja sprawa, nie wtrącaj się'.

(13a) A: Did you meet John\'s sister yesterday night?
Czy spotkałaś wczoraj wieczorem siostrę Johna?
(13b) B: Never you mind!
Nie twoja sprawa!

Z kolei konstrukcję o postaci "never mind" + forma "-ing" należy tłumaczyć na język polski jako 'przestań', 'nawet nie zaczynaj', 'daruj sobie\':

(14) Never mind telling me you love her, I don\'t believe you anymore.
Przestań mówić mi, że ją kochasz, już ci nie wierzę.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...