OKREŚLANIE CZASU (DATY)

  Chcesz opanować podstawy języka angielskiego?
Poznaj kolorowy podręcznik Angielski aktywnie! Trening na 200 sposobów
Sprawdź teraz >

Typowym pytaniem o datę jest w języku angielskim "What date is it?\", odpowiedź zaś skonstruowana powinna być za pomocą zaimka "it\", np.: "It\'s the twentieth today" ('dziś jest dwudziesty').

Daty zapisuje się wielorako:

(1a) 3 May 1879
(1b) May 3 1879 (am.)
(1c) 3rd May 1879
(1d) May 3rd 1879

W brytyjskiej odmianie angielskiego wszystkie powyższe zapisy można odczytywać jako "the third of May, eighteen seventy-nine" lub "May the third, eighteen seventy-nine" (przy wypowiadaniu dat zawsze pojawia się przedimek "the\", mimo iż nie jest zapisywany). W odmianie amerykańskiej spotyka się tylko drugie z tych odczytań (z tym, że nie występuje w nim przedimek "the"): "May third, eighteen seventy-nine "

Poprawne odczytanie roku sprawia Polakom wiele problemów. W języku angielskim, inaczej niż w polskim, rok czterocyfrowy czytany jest jak zbitka dwóch liczb, np.:

\"1975 - nineteen seventy five\"
\"1444 - fourteen fourty four\"

Zero w takim przypadku czytane jest jako "oh\", np.:

\"1007 - ten-oh-seven"

Zapis czterocyfrowego roku przy użyciu dwóch liczb wziął się ze zwyczaju określania liczby wieków (setek lat), np.:

"1776 - seventeen (hundred) seventy six\"

Także współcześnie można użyć tej rozwiniętej formy - gdy trzecią cyfrą jest zero, pomija się je wtedy, np.:

\"1007 - ten hundred seven\"

Zgodnie z opisaną zasadą lata późniejsze od roku dwutysięcznego powinny być czytane tak samo, tj. np.:

\"2001 - twenty oh one\", "2001 - twenty hundred one\"

Jednak wiele osób współczesne daty czyta jak zwyczajne liczby, tj.

\"2001 - two thousand one\"

albo wręcz

\"2001 - two thousand and one\"

Pewnym wyjaśnieniem tego procesu może być niezwykła popularność książki Arthura Clarke\'a "2001: Space Odyssey" (czytana zgodnie z wolą autora jako "Two thousand one: Space Oddyssey\", która doczekała się także bardzo znanej ekranizacji Stanleya Kubricka. Być może także nazywanie roku milenijnego "Year Two Thousand" ('Rok Dwutysięczny') wpłynęło na ten zwyczaj. Zjawisko jest bardzo korzystne z punktu widzenia obcokrajowców, którzy dzięki temu nawet, jeśli nie przestrzegają tradycyjnej reguły, mówią w zgodzie z powszechną normą.

Istnieją także różne sposoby zapisywania dat cyframi, nie stosuje się jednak prawie nigdy cyfr rzymskich. Datę 28 lutego 1978 można by zapisać następująco:

(2a) 28-2-78
(2b) 28/2/78
(2c) 28.2.78

Należy zwrócić uwagę, że powyższe zapisy spotyka się tylko w brytyjskiej odmianie angielskiego. Amerykanie zapisują zazwyczaj miesiąc jako pierwszy element daty, np. "February 28, 1978" (ważny jest przecinek przed rokiem). Powoduje to diametralne różnice w zapisie cyfrowym: "2.28.78" oznacza w systemie amerykańskim właśnie '28 lutego 1978'. Odmienności brytyjskiego i amerykańskiego systemu zapisu dat prowadzą często do nieporozumień, np. zapis "7.5.88" to '7 maja 1988' dla Brytyjczyka, ale '5 lipca 1988' dla Amerykanina.

Aby wyrazić, że coś się wydarzyło danego dnia, powinniśmy użyć przyimka "on "

(3) They married on December 9th, 1923.
Pobrali się 9 grudnia 1923.

To samo dotyczy dni tygodnia.

(4) It happened on Monday.
To się wydarzyło w poniedziałek.

W amerykańskiej odmianie języka angielskiego można jednak spotkać także zdania typu "It happened Monday" (czyli bez przyimka "on").

Jeśli zależy nam na wskazaniu miesiąca lub pory roku, właściwym przyimkiem jest "in "

  Chcesz opanować podstawy języka angielskiego?
Poznaj kolorowy podręcznik Angielski aktywnie! Trening na 200 sposobów
Sprawdź teraz >

(5) His mother came to London in February.
Jego matka przyjechał do Londynu w lutym.
(6) In summer my husband devoted himself to his studies.
W lecie mój mąż poświęcił się swoim studiom.

Należy zwrócić uwagę, iż, kiedy mówimy o konkretnych dniach tygodnia lub miesiącach (czy raczej o konkretnych wydarzeniach mających wtedy miejsce), niezbędne jest użycie odpowiedniego przedimka "'a" lub "the "

(7) I have once worked on a Sunday.
Raz pracowałem w (jakąś) niedzielę.
(8) It was the August after we bought this house.
To był (tamten konkretny) sierpień po tym, jak kupiliśmy ten dom.

Nie dotyczy to jednak nigdy najbliższego (w przeszłości lub przyszłości) dnia tygodnia albo miesiąca, którego nazwę wymieniamy.

(9a) See you on Monday!
Do zobaczenia w poniedziałek!
(9b) *See you on the Monday!
(10a) I visited her last September.
(Ostatnio) odwiedziłem ją we wrześniu.
(10b) *I visited her the last September.

Także nazwy pór roku mogą być pozostawione bez przedimka, choć, kiedy mowa jest o jakimś konkretnym okresie, użycie przedimka nie stanowi błędu.

(11) John loves (the) spring.
John kocha wiosnę.
(12) I met her in the summer that year.
Spotkałem ją latem tamtego roku.

Nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy w języku angielskim pisze się zawsze wielką literą. Bywają one czasem w tekstach pisanych skracane:

Dni tygodnia:
\"Monday\"
\"Mon\"
\'poniedziałek\'
\"Tuesday\"
\"Tue(s)\"
\'wtorek\'
\"Wednesday\"
\"Wed\"
\'środa\'
\"Thursday\"
\"Thu(rs)\"
\'czwartek\'
\"Friday\"
\"Fri\"
\'piątek\'
\"Saturday\"
\"Sat\"
\'sobota\'
\"Sunday\"
\"Sun\"
\'niedziela\'

Miesiące:
\"January\"
\"Jan\"
\'styczeń\'
\"February\"
\"Feb\"
\'luty\'
\"March\"
\"Mar\"
\'marzec\'
\"April\"
\"Apr\"
\'kwiecień\'
\"August\"
\"Aug\"
\'sierpień\'
\"September\"
\"Sep(t) "
\'wrzesień\'
\"October\"
\"Oct\"
\'październik\'
\"November\"
\"Nov\"
\'listopad\'
\"December\"
\"Dec\"
\'grudzień\'

Nie ma potrzeby, co łatwo zrozumieć, skracania krótkich nazw "May" ('maj'), "June" ('czerwiec') i "July" ('lipiec').

Skróty "BC" i "AD" wskazują odpowiednio lata przed naszą erą i lata naszej ery. Skrót "BC" pochodzi od "Before Christ" ('przed Chrystusem'), a "AD" od łacińskiego "Anno Domini" ('w roku Pańskim', tj. 'naszej ery'). "AD" może poprzedzać datę, "BC" występuje zawsze po dacie.

(13a) Their king was defeated in 67 BC.
Ich król został pokonany w 67 r. p.n.e.
(13b) * Their king was defeated in BC 67.
(14) They first invaded Europe in AD 67 (67 AD).
Po raz pierwszy wtargnęli do Europy w 67 r. n.e.

Rzadziej spotykane są skróty "CE" "'Common Era") i "BCE" "'before the Common Era"). Oznaczają one dokładnie to samo co "AD" i "BC "

Komentarze   

#1 AngielskiOnline.edu.pl 2019-05-30 18:50
Świetnie opisane.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne OKREŚLANIE CZASU (DATY)
Loading ...