avoid

avoid[WYMOWA: From the Merriam-Webster Online Dictionary at www.Merriam-Webster.com]

Błędnie: Although the situation was very tense, Jim couldnt avoid
Poprawnie: Although the situation was very tense, Jim couldnt help

Czasownik 'avoid' znaczy "unikać", "uważać, by czegoś
nie zrobić", np. 'Try to avoid unknown mushrooms' ("Staraj
się unikać nieznanych grzybów"). St±d zwrot 'can't avoid
doing sth.' znaczy "nie móc unikn±ć czegoś". Np. 'You cant
avoid getting wet if you want to swim' ("Nie możesz unikn±ć
zmoczenia się, jeśli chcesz pływać").

Natomiast zwrot 'cant help doing sth'. znaczy "nie móc się
powstrzymać od czegoś". Np. 'I cant help reading several
books at the same time' ("Nie mogę się powstrzymać od
czytania kilku ksi±żek w tym samym czasie").

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Klasyka literatury z ćwiczeniami i słowniczkiem

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Loading ...