BEZOKOLICZNIK

 

Chcesz uczyć się języka, czytając kryminały?
Angielski. Kryminał z samouczkiem dla początkujących. A Good Neighbour to doskonały sposób nauki!
Sprawdź teraz >>

 

Bezokolicznik („infinitive”) to forma czasownika, która nie wiąże się ani z konkretną osobą, ani z czasem gramatycznym. W języku angielskim tworzymy formę bezokolicznika, poprzedzając czasownik słówkiem „to”, np.: „to do” (‘robić’), „to love” (‘kochać’), „to run” (‘biec’). Forma ta występuje w konstrukcjach gramatycznych wymienionych poniżej.

Rozważmy poniższe przykłady:

(1a) I would like to have a good time with my friends.
Chciałbym spędzić miło czas z moimi przyjaciółmi.
(1b) Have a good time with your friends!
Miłych chwil z twoimi przyjaciółmi!
(1c) We usually have a good time with our friends.
Zwykle spędzamy miło czas z naszymi przyjaciółmi.

Forma bezokolicznika jest poprzedzona słówkiem „to” – nie jest ono jednak jej częścią, lecz raczej sygnałem, że następujący po „to” czasownik jest bezokolicznikiem (patrz przykład (1a)). Jest to o tyle istotne, że – jak widać w powyższych przykładach – forma samego czasownika w bezokoliczniku jest identyczna z formą trybu rozkazującego (patrz zdanie (1b)) oraz formą czasu teraźniejszego prostego (o ile nie mamy do czynienia z formą trzeciej osoby lub czasownikiem „be” (‘być’), który ma formy czasu teraźniejszego prostego różne od formy bezokolicznika).

Bezokolicznik pojawia się w następujących rodzajach zdań:

- określających cel jakiejś czynności

(4) I practice yoga every day to relax.
Ćwiczę jogę codziennie, aby się zrelaksować.
(5) This man came here to ask you a few questions.
Ten pan przyszedł tutaj, aby zadać ci parę pytań.

- po czasownikach „be” oraz „have” w znaczeniu ‘musieć

(6) Do you have to be so sad all the time?
Czy musisz być cały czas taki smutny?
(7) The workers are to start the second part of their work plan.
Pracownicy mają rozpocząć drugą część swojego planu pracy.

- niekiedy po przymiotnikach (np. takich jak „likely” ‘prawdopodobny’)

 

Chcesz uczyć się języka, czytając kryminały?
Angielski. Kryminał z samouczkiem dla początkujących. A Good Neighbour to doskonały sposób nauki!
Sprawdź teraz >>


(8) Fortunately, it’s not likely to recur in the future.
Na szczęście to się raczej nie powtórzy w przyszłości.

- po konstrukcji „too” + przymiotnik

(9) She’s too beautiful to be rejected.
Jest zbyt piękna, aby zostać odrzuconą.
(10) It’s too cold to touch.
Jest zbyt zimne, by go dotknąć.

- po konstrukcji przymiotnik + „enough


(11) She is strong enough to overcome it.
Jest wystarczająco silna, aby to przezwyciężyć.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czasowniki BEZOKOLICZNIK
Loading ...