back up


back up[WYMOWA: From the Merriam-Webster Online Dictionary at www.Merriam-Webster.com]

cofnąć się

cofnąć samochód

popierać kogoś

zrobić kopię zapasową plików (komp.)

tamować ruch (traffic backs up=tworzy się korek)

zacisnąć węzeł

zatkać wąskie przejście (np. rurę)

przygotować się lub zacząć biec w celu wsparcia partnera (w krykiecie)

ściskać się (najczęsciej o pojazdach, ludziach)

gromadzić (wodę)

wydrukować coś na drugiej stronie kartki powtórzyć coś szybko, nagleBack up because I can't open the door.

Back up your car! You've parked too close to the kerb.

A candidate to be Mayor of Wrocław Lidia Geringer was backed up by Prime Minister Leszek Miller.

You should back up your files to safeguard against losing them.

When I was driving the car the traffic started to back up.

The boat is floating away, back up there!

There's a hole in this pipe. We should back it up.

There are too many people here. They're starting to back up.

I heard that there's a danger of a flood. We'd better back up some clear water.

You've printed only one page of this sheet of paper. You can back up the other side.

Ann uttered these terrible words. Then she backed up.Cofnij się, bo nie mogę otworzyć drzwi.

Cofnij swój samochód. Zaparkowałeś zbyt blisko krawężnika.

Kandydat na prezydenta Wrocławia Lidia Geringer została poparta przez premiera Leszka Millera.

Powinieneś zrobić kopię zapasową swoich plików, żeby uchronić się przed ich utratą.

Kiedy jechałem samochodem, zaczął tworzyć się korek.

Łódka odpływa. Zaciśnij te węzły.

W tej rurze jest dziura. Powinniśmy ją zatkać.

Tutaj jest za dużo ludzi. Zaczynają się tłoczyć.

Słyszałem o zagrożeniu powodzią. Lepiej zgromadźmy trochę czystej wody.

Zadrukowałeś tylko jedną stronę kartki. Możesz zadrukować też i drugą.

Ann wypowiedziała te straszne słowa. Później nagle je powtórzyła.


Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Loading ...