deplore


deplore[WYMOWA: From the Merriam-Webster Online Dictionary at www.Merriam-Webster.com]

to be sorry because of sth; to not approve of sth; ubolewać, wyrażać ubolewanie; nie pochwalać, potępiać
The students' behaviour was deplored.
Zachowanie uczniów zostało potępione.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Klasyka literatury z ćwiczeniami i słowniczkiem

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Loading ...