ALREADY

Przysłówka „already” używa się w znaczeniu ‘już’, ‘szybciej, niż się spodziewano’, np.:

(1) I already knew this.
Ju¿ to wiedziałem.
(2) A cure for pneumonia already exists.
Lek na zapalenie płuc już istnieje.

Pozycja wyrazu „already” wpływa na rozłożenie akcentów znaczeniowych w danym zdaniu. Aby podkreślić aspekt czasowy, można np. powiedzieć:

(3) I knew this already.
Wiedziałem to już.

Warto jednak pamiętać, że nie zmian szyku nie należy czynić bez potrzeby. W typowym szyku „already” występuje przed głównym czasownikiem, zmiana na szyk końcowy powoduje emfazę.
Przysłówek „already” może też znaczyć ‘wcześniej’, np.:

(4) As I have already mentioned, I don’t think you will pass the exam.
Jak wcześniej wspominałem, nie sądzę, byś zdał ten egzamin.
(5a) A: Could you clean your room?
Czy mógłbyś posprzątać swój pokój?
(5b) B: I have already done it.
Już to (wcześniej) zrobiłem. (w domyśle: pokój jest teraz posprzątany)

Wyraz „already” spotyka się często w zdaniach, które podkreślają, że jakiś niekorzystny proces zaczął się już rozwijać i będzie postępować, np.:

(6) Sauron’s forces are already moving.
Siły Saurona ju¿ ruszyły.
(7) This company is already costing more than the rest of our holdings.
Ta spółka już kosztuje więcej niż nasze pozostałe udziały.

Trzeba zapamiętać, że „already” nie występuje raczej w czasach przeszłych, a jedynie w teraźniejszych, a zwłaszcza w PRESENT PERFECT i PRESENT PERFECT CONTINUOUS, np.:

(8a) I go to school in September but I’ve bought the books already.
Idę do szkoły we wrześniu, ale już kupiłem książki.
(8b) I go to school in September but I bought the books already. (am.)

Przysłówka „already” nie używa się również w przeczeniach. Gdy chcemy powiedzieć, że jakaś sytuacja ‘nie miała jeszcze miejsca’, możemy posłużyć się przysłówkiem „yet”, np.:

(9a) I haven’t seen this movie yet.
Jeszcze nie widziałem tego filmu.
(9b) *I haven’t seen this movie already.

Od wyrazu „already” trzeba koniecznie odróżnić zwrot „all ready”. Zwrot ten znaczy po prostu ‘wszyscy gotowi’, ‘cały gotów’, ‘gotów w całości’, np.:

(10a) Were they all ready?
Czy wszyscy byli gotowi?
(10b) *Were they already?

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...