BORN - wyrażenia

Słowo "born" oznacza 'urodzony' i wchodzi w skład biernej konstrukcji "be born" ('być urodzonym'), która odpowiada polskim frazom z czasownikiem 'urodzić się' w stronie czynnej:

(1) I was born in Warsaw.
Urodziłem się w Warszawie.
(2) I was born in 1975.
Urodziłem się w 1975 roku.
(3) Many people are born in summer.
Wielu ludzi rodzi się latem.
(4) The child was born to rich parents.
To dziecko urodziło się w bogatej rodzinie.

Zwrot "be born into" można przetłumaczyć na język polski jako 'urodzić się w (jakiejś rodzinie)', np.:

(5a) She was born into a poor family.
Urodziła się w biednej rodzinie.
(5b) *She was born in a poor family.

Z kolei zwrot "be born of" znaczy 'rodzić się z (brać się z)\':

(6) Her success was born of hard work.
Jej sukces brał się z ciężkiej pracy.

Oto lista innych często spotykanych zwrotów ze słowem "born\":

\"be born on the wrong side of the blanket\"
\'pochodzić ze związku nieformalnego\'

\"born and bred\"
\'urodzony i mieszkający w (danym mieście)', 'typowy dla (danego miejsca)'

\"born under a lucky/unlucky star\"
\'urodzony pod szczęśliwą/pechową gwiazdą'

\"born with a silver spoon in his/her mouth\"
\'pochodzący z bogatej rodziny\'

\"born-again\"
\'nawrócony', 'neofita'

\"in all my born days\"
\'przez całe życie'

\"natural-born\"
\'urodzony (mający wrodzone zdolności, talent)\'

\"not be born yesterday\"
\'nie być naiwnym\'

\"there\'s one born every minute\"
\'na świecie jest wielu głupców\'


\"Born" może być też częścią morfologicznie złożonych określeń odnoszących się do miejsca lub okoliczności czyichś urodzin, np.: "newborn" ('nowonarodzony'), "Poland-born" ('urodzony w Polsce'), "first-born" ('pierworodny').

Polacy uczący się języka angielskiego mylą często wyrazy "born" i "borne " Ten ostatni to forma imiesłowu biernego czasownika "bear" ('nosić', 'znosić', 'nosić znamiona'). Różne użycia form "bear\", "bore" (czas przeszły) i "borne" są zilustrowane poniżej:

(7) The stairs were solid enough to bear his weight.
Schody były wystarczająco solidne, by utrzymać jego ciężar.
(8) She bears a strong resemblance to her father.
Charakteryzuje ją znaczne podobieństwo do ojca.
(9) I can\'t bear to see you cry.
Nie mogę znieść widoku twojego płaczu.
(10) He bore the pain without a word.
Zniósł ból bez słowa.
(11) Before he was killed, he had borne the burden of responsibility for five years.
Zanim został zabity, znosił ciężar odpowiedzialności przez pięć lat.
(12) The sound of the car arriving was borne into the house on the wind.
Odgłos nadjeżdżającego samochodu był przyniesiony do domu przez wiatr.

W dość rzadko używanym, formalnym znaczeniu czasownik "bear" oznacza 'rodzić'. W potocznym języku używamy jednak w tym znaczeniu po prostu czasownika "have\":

(13) She bore three sons.
Zrodziła trzech synów.
(14a) Before she died, she had borne four daughters.
Nim zmarła, zrodziła cztery córki.
(14b) *Before she died, she had born four daughters.
(15) She had three sons.
Miała trzech synów.

Zwrot "bear in mind" może być tłumaczony na język polski jako 'pamiętać', 'brać pod uwagę', np.:

(16) Bear in mind that she is old.
Pamiętaj, że ona jest stara.

Słowo "borne" spotykamy czasem w złożonych morfologicznie określeniach dotyczących środka transportu, przenoszenia danego zjawiska, np. "air-borne" ('przenoszony powietrzem').

(17) AIDS isn\'t a waterborne disease.
AIDS nie jest chorobą przenoszoną przez wodę.
(18) Thanks to waterborne traffic, Gdansk grew into a city.
Dzięki transportowi wodnemu Gdańsk rozrósł się do rozmiarów miasta.

Idiom "be borne in on/upon somebody" występuje w zdaniach odpowiadających polskiej konstrukcji 'zdać sobie sprawę', np.:

(19) It was borne in on me that I had been tricked.
Zdałem sobie sprawę, że zostałem oszukany.

Komentarze   

#2 viktor peters 2021-04-13 10:17
Wierzymy, że kasyna online http://gry-hazardowe-x.pl/the-grand/ na prawdziwe pieniądze powinny być przyjazne graczom, mieć szybkie wypłaty i wsparcie 24/7.
#1 viktor peters 2021-04-13 10:16
Wierzymy, że kasyna onlinehttp://gry-hazardowe-x.pl/the-grand/ na prawdziwe pieniądze powinny być przyjazne graczom, mieć szybkie wypłaty i wsparcie 24/7.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...