MISPLACE czy DISPLACE

Czasownik "displace" oznacza 'zastępować', np.:

(1a) In modern cuisine cream is being displaced by yoghurt.
We współczesnej kuchni śmietana jest zastępowana jogurtem.
(1b) *In modern cuisine cream is being misplaced by yoghurt.

\"Displace" może też znaczyć 'wyganiać', 'powodować migrację', 'wypierać', np.:

(2a) Polish bison were displaced by deer.
Żubry zostały wyparte przez jelenie.
(2b) *Polish bison were misplaced by deer.

Stąd "displaced person" to 'uchodźca', 'emigrant', 'uciekinier'.

(3a) After the Yugoslavian war hardly anyone assisted displaced persons.
Po wojnie jugosłowiańskiej prawie nikt nie pomagał uchodźcom.
(3b) *After the Yugoslavian war hardly anyone assisted misplaced persons.

Natomiast czasownik "misplace" odpowiada polskim zwrotom 'gubić', 'zapominać o położeniu (czegoś)', 'położyć w złym miejscu' i używany jest z reguły w odniesieniu do krótkotrwałej straty, np.:

(4a) I misplaced the keys and was unable to go to work.
Zgubiłem kluczyki i nie mogłem pójść do pracy.
(4b) *I displaced the keys and was unable to go to work.

Określenie "misplaced" opisuje zatem coś 'źle ulokowanego', 'niewłaściwie skierowanego'.

(5a) Your trust in my good will is misplaced.
Twoja wiara w moją dobrą wolę jest skierowana pod zły adres.
(5b) *Your trust in my good will is displaced.
(6a) Her misplaced loyalty to the Nazis resulted in her being imprisoned after the war.
Jej niewłaściwie skierowana lojalność wobec Nazistów zaowocowała uwięzieniem po wojnie.
(6b) *Her displaced loyalty to the Nazis resulted in her being imprisoned after the war.

Z powyższymi wyrazami nie należy mylić czasownika "replace\", który znaczy 'zastępować (coś/kogoś)', np.:

(7) They replaced me with a stupid but pretty teenager.
Zastąpili mnie głupią, ale ładną nastolatką.

Dlatego zdanie (1a) mogłoby mieć brzmienie:

(1c) In modern cuisine cream is being replaced with yoghurt.
(1d) *In modern cuisine cream is being replaced by yoghurt.

Należy jednak pamiętać, że "replace" łączy się z przyimkiem "with " Ponadto warto zauważyć, że "replace" często odnosi się do wymienienia zepsutej/zagubionej/zużytej części na nową, np.:

(8) She replaced the light bulb in the living room.
Wymieniła żarówkę w pokoju dziennym.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...