BY czy VIA

Przyimek "via" ('przez', 'za pośrednictwem') określa taką sytuację, w której pokonując odległość z jednego punktu do drugiego, przechodzi się przez jakiś punkt trzeci, umiejscowiony między początkiem a końcem drogi "'from A to C via B" 'od A do C przez B'). W znaczeniu dosłownym używa się "via" najczęściej przy opisywaniu trasy pokonywanej w czasie podróży. W roli punktów - początkowego, końcowego i pośredniego - występują wtedy nazwy miejscowości lub krajów. Nie zawsze jednak każdy z punktów drogi musi być w wypowiedzi nazwany; jeżeli używa się przyimka "via\", należy koniecznie wspomnieć o punkcie pośrednim, np.:

(1) She flew from Warsaw to Edinburgh via London.
Poleciała z Warszawy do Edynburga przez London. (w domyśle: z międzylądowaniem w Londynie)
(2) The Russians want to carry gas to Western Europe via Poland.
Rosjanie chcą przesyłać gaz do Europy Zachodniej przez Polskę. (w domyśle: np. z Rosji)

Przenośnie stosuje się przyimek "via" - tym razem w znaczeniu 'za pośrednictwem' - gdy wskazuje się na środek przekazu, którym dany dokument, informacja czy wiązka danych pokonują jakaś odległość. Funkcję przekaźnika spełniać tutaj mogą różne media, np. internet czy satelity, a także ludzie i instytucje, np.:

(3) The author couldn\'t collect the prize in person, but he addressed the audience via satellite.
Pisarze nie mógł odebrać nagrody osobiście, ale zwrócił się do widowni za pośrednictwem satelity.
(4) I can always check my bank account via the Internet.
Zawsze mogę sprawdzić stan konta przez Internet.
(5) The message reached her via the porter\'s lodge.
Wiadomość dotarł do niej za pośrednictwem portierni.

Słowo "by" ma więcej znaczeń i funkcji gramatycznych, ale - podobnie jak "via" - może odnosić się do stosunków przestrzennych. W odniesieniu do położenia "by" znaczy 'obok', 'przy' (por. przykład (6)), a po czasownikach ruchu, np. "go" ('iść', 'jechać') czy "drive" ('prowadzić pojazd, np. samochód'), sygnalizuje, że wspomniane miejsce - najczęściej budynek - mija się po drodze z możliwością zrobienia krótkiego przystanku (por. przykład (7)). Schemat jest więc bardzo podobny, jak w przypadku "via\", tyle że tutaj przejeżdża się nie przez punkt pośredni, lecz obok niego.

(6) Who\'s this guy standing by the letter box?
Co to za facet stoi przy skrzynce pocztowej?
(7) I\'ll drive by your new house tomorrow to have a good look at it.
Przejadę jutro obok twojego nowego domu, żeby mu się dobrze przyjrzeć.

Wyraz "by" w połączeniu z czasownikami ruchu nie zawsze wymaga dopełnienia. Może być również użyty w funkcji przysłówka, np.:

(8) Hundreds of people were lining the avenue, waiting for the president to go by.
Setki ludzi ustawiały się wzdłuż alei, czekając na przejazd prezydenta.

Inne użycie, w którym "by" zbliża się znaczeniowo do "via\", to określanie środków transportu, którymi ludzie i rzeczy przemieszczają się z jednego miejsca na drugie. W polszczyźnie nie stosuje się tutaj przyimków, a jedynie nazwę środka komunikacji w odpowiednim przypadku "'by car" 'samochodem'). Gdy mówi się o danym sposobie transportu w ogóle, nie zaś o konkretnym autobusie czy samolocie, nie używa się po "by" żadnych przedimków, ani "a/an\", ani "the\", np.:

(9a) I go to school by bus.
Jeżdzę do szkoły autobusem.
(9b) *I go to school by a/the bus.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...